АРУКО

Начало » 2017

Yearly Archives: 2017

Реклами

три в един

СУ зима 3

В петък, 15 декември, ще се случат три важни събития,организирани от две от най-сплотените и успешни интердисциплинарни научни общности у нас.

Първо, от 13:00 до 17:30 часа в Зала 1 на Ректората ще се проведат първите четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование. Темата е Утопия и е провокирана от 500-та годишнина от публикуването на книгата на Томас Мор.

Програмата:

У Т О П И Я

Политическо философстване и фантазиране от Античността до Новото време

Софийски университет, Ректорат, Зала 1, 13.00–17.30 ч.

Александра Димитрова. Измерения на едноличната власт в Аристотеловата „Политика“.
Николай Гочев. „Държавата“ на Платон и „Утопия“ на Мор: основата и образът на справедливото общество.
Димитър Драгнев. Res publica litterarum – утопия или реалност? От Сенека през бл. Августин, Еразъм, Рункен до Едмънд Бърк и съвременните технологии.
Лидия Денкова. Сън и фантазия – една различна игра. От Платон до Николай от Куза.
Невена Панова. Утопия или политика е целостта на античната поезия? И какво общо имат Музите?
Камелия Спасова. Литературоведското огледало: хетеротопия и саморефлексия.
Димка Гичева-Гочева. Философските схващания на жителите на Утопия.
Герасим Петрински. Светът на зората. Планетата Аврора в творчеството на Айзък Азимов: утопично или дистопично огледало на Модерността?
Вероника Келбечева. Утопия и пророчество в „Празната пещера“. Върху романа „Празната пещера“ на Димана Трънкова, 2017.
Вяра Калфина. Един от 300. Отново за филмовата рецепция на Античността.

evelina 001

След това, на същото място, отново в Зала 1 на Ректората
от 18 часа

Асоциацията на византинистите и медиевистите в България

организира поредната сбирка на лекторията „Средновековна България – история, култура, паметници” с дневен ред:
1) д-р Евелина Минева от Атинския университет ще изнесе лекция на тема: „Нови данни за възникването и разпространението на култа към св. Петка Епиватска (Търновска) във Византия, въз основа на византийското житие на светицата от дякона Василик“.
2) доц. д-р Ангел Николов ще представи книгата на Евелина Минева:
The Byzantine Hagiographic and Hymnographic Texts on St Parasceve of Epibatae. Part I. Sofia 2017 (Издание на издателски център „Боян Пенев“ при Института за литература към БАН) .

СУ зима 2

Третото събитие е важното организационно Общо събрание на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, което се провежда редовно веднъж годишно.

То ще започне в 19 часа в каб. 189 на Ректората.

Ако има желаещи колеги, които ценят разширяването и обогатяването на знанията за античността – студенти, докторанти, преподаватели или просто симпатизанти-ентусиасти от всички сфери на хуманитаристиката,но и работещи в други професионални области, които искат да се включат в АРУКО, нека да заповядат там и тогава, а най-добре да изпратят предварително заявление за участие на Управителния съвет на Асоциацията на адрес:
aduceorg@gmail.com

Местоработата и това, че някои колеги живеят в чужбина, нека да не ги възпира.
Всеки може да съдейства за обогатяването на знанията, стига до го желае.

СУ зима 4

снимките са на Николай Гочев

Публикувано от Димка Гичева-Гочева

Реклами

представяне на „Александрия II“

Александрия II 5-ти декември

Заповядайте!

покана за Общото събрание за 2017

Арион на делфин Коринт 2

ПОКАНА
за провеждане на Общо събрание на сдружение
Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

Управителният съвет на сдружение Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) – София, на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно общо събрание на 19 декември 2017 г., от 19 ч., в 189 аудитория на Софийския университет, бул. „Цар Освободител“ 15, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на сдружението през 2017 г.;
2. Финансов отчет;
3. Административни въпроси;
4. Приемане на нови членове;
5. Избор на нов Управителен съвет;
6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението;
7. Разни.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет:
Невена Панова (председател на УС)
Вероника Келбечева (член на УС)
Зоя Христова-Димитрова (член на УС)

18 ноември 2017 г.

на снимката: пейка с мозайка в Коринт – Арион е спасен от делфин;
фотограф: Николай Гочев, 26 август 2017 г.

снимки от концерта

IMG07979
IMG07980
IMG07981
IMG07982
IMG07983
IMG07984
IMG07985
IMG07986

В сряда на Архангелов ден в Аулата на Ректората нашата Асоциация беше домакин на пореден концерт: два хорови състава изпълниха душите на многобройните слушатели с „хорове за ангели“. Певците от храма, посветен на света мъченица Параскева и от хор „Проф. Георги Робев“ под диригентството на Нели Трошева направиха вечерта незабравима.
Снимките са неуспешни, защото телефончето ми е старичко и особено на закрито и при изкуствено осветление не се получават, но все пак са спомен от най-посетения концерт, организиран от АРУКО досега. Както се вижда, въпреки липсата на фокус, имаше десетки правостоящи, а диригентката към края на концерта тръгна сред публиката и дирижира колективното изпълнение на всички присъстващи – както на хористите, така и на публиката – на Хубава си, моя горо и многолетствието.

Най-големи благодарности за тази чудесна Архангелова вечер нека да отправим към колегата Боил Мусев и към членовете на Управителния съвет на Асоциацията, чийто ръководител в момента е доц. д-р Невена Панова.

хорове на ангели

poster_aula (1)

На 8 ноември, Архангеловден – празник на безплътните, умопостижими и мислещи сили, закрилници на нашите души и тела – в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще има концерт, наречен

Х о р о в е
н а
а н г е л и

Ще можем да се насладим на певческото изкуство на хористите от два ансамбъла:
от храма на „Света мъченица Параскева“ и камерен хор „Проф. Георги Робев“.
Диригент Нели Трошева, на рояла Анелия Кочева.

Концертът ще започне в 19.00 часа, входът е свободен.

З а п о в я д а й т е !

юбилейна 30-та конференция

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY
SIMONIDOU 5, 17456 ALIMOS – ATHENS, GREECE
ΤEL: (+30) 210 9956955, (+30) 210 7277545, (+30) 210 7277502
Website: http://www.iagp.gr http://www.hri.org/iagp, E-mail: secretariat@iagp.gr

30th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY
THE ISLAND OF SAMOS – GREECE: 20-26 JULY 2018

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY (IAGP)
THE INTERNATIONAL CENTER OF GREEK PHILOSOPHY & CULTURE (ICGPC)
THE SOUTH AFRICAN SOCIETY FOR GREEK PHILOSOPHY AND THE HUMANITIES
In cooperation with other academic and cultural institutions and organisations
have decided to organise the:
30th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY
on the topic:

POLIS, COSMOPOLIS AND GLOBALISATION

The Conference is under the Auspices of the President of the Hellenic Republic and will be held at the town of Pythagorion (the philosopher Pythagoras’s birth place) which is the Ancient City of Samos on the Greek island of Samos in the East Aegean, from 20th – 26th of July 2018.

In an age when there is a debate about the impact of globalisation, we think this topic would open up interesting researches, discussions and formulation of new ideas.

1. DESCRIPTION

1.1. Background
The Conference aims to bring together two main areas of research and investigation: the Hellenic philosophical heritage and modern philosophical trends grappling with the contemporary issue of globalisation. ..

1.2 Purpose of the Conference

Purpose of the Conference is not simply an historical investigation of the theme but the systematic philosophical treatment of social and political ideas in their various contemporary enactments (the polis, the nation-state, the union of nation-states, federalism in antiquity and in the present, the concept of global government) as well as the clarification of issues pertaining to the development of culture, i.e. the forms and the ways of life of ordinary people in their local and regional cultures…

1.3 Aims of the Conference

The Conference encompasses a number of issues (historical, classical, political, economic, philosophical, critical and practical, communicational, ecological) that lend themselves to discussions of several topics. These include but are not limited to the following:

A. The kinds of political entities and the forms and ways of life of the citizens in antiquity and now. The rights and duties of state and individual in the era of globalisation: Contemporary challenges and the perspective of classical Hellenic philosophy.
B. Economy, politics and competition in a free society and the quest for good life.
C. The quest for a good society and personal happiness (eudaimonia) in antiquity and in the present.
D. The philosophy of the polis: The citizen, the polis and cultural ideals; autonomy, freedom, equality, justice and the governing of the state; justice and law within and between city states, interstate justice; the common good virtue and normative ethics; the economic theory of life in the polis.
E. The philosophy of the cosmopolis: The philosophical schools that arose during the cosmopolis produced variegated visions of ways of life stretching from Cynicism’s extreme naturalism to the Stoic vision of a united humanity. Amongst the many reactions to the new reality was the Epicurean {«λάθε βιώσας»-lathe biôsas (live unnoticed)}, the Stoic’s life according to Nature, the sceptical doctrine of living according to a logos tini that would respect traditions and local customs – and many others….. Is political correctness a boon to diversity and cultural difference in the cosmopolis or is it a potential suppression to parrhesia’s critical role? And what of the political and ethical theories of Socrates, Plato and Aristotle? – are these important for understanding the challenges of globalisation or are they only applicable to the long-lost polis? Broadly speaking, we wish to provide a forum for discussing globalism as idea and reality by returning to one of the most challenging intellectual phases of recorded history, the phase between polis and cosmopolis, so that we may develop a deeper and sounder understanding of the transformations that the world is currently living through.

F. Scholars of Greek philosophy and paideia would find much to contribute on the matter from their reading of Hellenic ethical and political issues concerning the polis and the cosmopolis and contemporary philosophers would find much to contribute from their own work in contemporary ethical and political theory. So, all papers dealing with ethics, politics and economic theory of Greek culture and philosophy will be considered for inclusion in the Conference Programme.

2. PARTICIPATION

2.1 Categories of Participation

There are five categories of presentation:
Category A: Presentation of original academic Papers by Invited Speakers (30 min. duration).
Category B: Presentation of original academic Papers (20 min. duration).
Category C: Short presentation of papers (15 min. duration).
Category D: Presentation of papers by graduate and Postgraduate Students [10 min. duration (Students’ Session)].
Category E: Presentation by Posters (Poster Session).

2.2 Participation Rules

A. The Papers in Category a will address particular issues, evaluate research undertaken in connection with the subject they investigate in the last decade, and provide an overview and synthesis of various philosophical approaches related to the topic of research.

B. Participants who wish to be considered for the Category a should express their interest promptly and state their preferences concerning the topic they wish to deal with, and send all the necessary information (a detailed Curriculum Vitae and a substantive Abstract of their Paper, 800-900 words) to the Organising Committee by 30th of January 2018 or earlier. Persons interested in being considered for designation as Invited Speakers should fill in and send out Form Νo 1A to the Organising Committee (secretariat@iagp.gr)

C. The Organising Committee will cover the cost of board and accommodation for Invited Speakers during the days of the Conference. In addition, Invited Speakers may attend all Conference activities (i.e., Conference Gala Dinner or Conference Beach Party or Greek Evening, and Conference Excursion) without paying any fees (this of course does not apply to the persons accompanying them). However Invited Speakers should complete all the relevant forms and send them to the Secretary of IAGP. Invited Speakers are required to submit the final version of the paper, according to the standard Academic practice, rules and procedures, prior to Conference (i.e.by 30/6/2018). In case of lack of the submission of the final paper, their expenses would not be covered by the Organising Committee.

D. The Organising Committee reserves the right to provide up to 30 minutes of speaking time to the Conference Participants considered as Invited Speakers, although their expenses will not be covered by the Conference.

E. Students’ Session (category d) is for the graduate and postgraduate students of Philosophy and Social Sciences (including other disciplines, provided that they have philosophical interests), where they will present their papers.

F. The official languages at the Conference will be Greek, English, (French and German are also acceptable).

G. The Organising Committee and the Academic Committee of ICOGPC reserve the right to accept or reject papers that do not comply with the academic standards of the Conference.

H. All participants (except Invited Speakers) should send the full texts of their Paper for presentation to the Conference Secretariat by 30th of June 2018.
Texts in their Final version [with the indication: FINAL TEXT TO BE REVIEWED FOR PUBLICATION] must be submitted no later than the 30th of September 2018…

I. There will also be reserved space and special panels for poster sessions. Material planned for Poster Sessions should be typed on not more than two pages (size: A5). The deadline for applications for poster sessions is 30th of June 2018. Applications submitted after this date, but before 15th of July 2018, may be accepted if there is still space available.

3. BOOK EXHIBITION
Apart from other events during the Conference (see the relevant Forms), there will be an EXHIBITION OF BOOKS.

4. REGISTRATION AND CONFERENCE FEES

4.1 Conference Fees

The Conference is open to all who wish to attend, provided that the interested participant:
(a) completes the necessary forms and contacts the organising committee (No. 1, No. 1A, No. 2 and No. 4) and (b) pays the Conference fee.
The Conference Fee must be paid by all participants. Persons accompanying participants must also complete the forms and pay the Conference fee. The Conference fee (see also Registration Form No.4) is as follows:

a. Participants: Before 30 March 2018: 100 euros
(after 30 March 2018: 125 euros)

b. Accompanying Persons: Before 30 March 2018: 80 euros
(after 30 March 2018 100 euros)

c. PhD Students: Before 30 March 2018: 80 euros
(after 30 March 2018: 100 euros)

d. Students: Before 30 March 2018: 70 euros
(after 30 March 2018: 90 euros)

4.2 Payment Methods

There are two methods of payment:
– Credit Card (including acceptable debit card), or
– Bank Transfer.

[Account holder: International Association of Greek Philosophy,
Address of the account holder: Simonidou 5, 17456 Alimos – Greece,
Bank: National Bank of Greece.
Address of the Bank: Solonos Street & Hippokratous Street, 10679 Athens-Greece, Account no: 15129601769,
Account in IBAN form: GR0901101510000015129601769,
SWIFT BIC: ETHNGRAA].
Reference for our records (the beneficiary): (your) Surname, Name, 30ICOP.

Please make sure to include your surname-name in the reference section of your remittance form, otherwise it will be very difficult to locate your bank transfer. The copy of your payment-remittance slip that indicates the name(s) of the participant(s) should be sent by e-mail attachment (preferably in PDF format) to the Secretariat of the Conference (secretariat@iagp.gr)

5. SIDE EVENTS & EXCURSIONS

The Organising Committee of the Conference, in addition to academic programme, is planning to organise two exceptional excursions which will take place during the Conference:
(a) Visiting the archaeological sites and other parts of the Island of Samos (duration: one day) and
(b) Visiting by boat and having a Philosophy Session on the famous Island of Patmos (duration: one day).
We shall provide you with further updates regarding the above in due time.

6. CONTACT INFORMATION

Any mail correspondence related to the Conference should only be sent to following address:
Professor K. Boudouris
President of the Organising Committee
30th International Conference of Philosophy
Simonidou 5, 17456 Alimos (Athens)
GREECE
Email: secretariat@iagp.gr
Tel: (+30) 210 9956955, (+30) 210 7277545, (+30) 210 7277502

три международни конференции

S
снимка на Николай Гочев

***

Утре сутрин, 25 октомври, в Института за литература започва голяма двудневна международна конференция на тема:

Средновековните славянски литератури в дигиталната ера: таксономия на термините и реален текст в ръкописите

Тя ще продължи и на 26 октомври, 2017 г.

Място: Институт за литература, Шипченски проход, 52, бл. 17, голям салон, партер.

Програмата на конференцията можете да видите тук.

***
Също така утре вечер с академично и артистично тържество

по случай 125-тата годишнина от създаването през 1892 г. на катедра

Философия и педагогия в Историко-филологическия факултет на Висшето училище в София ще започне тридневна международна конференция.

Нейната делова работа ще се случи от 26 до 28 октомври в Аулата, Зала 1 и Зала 2, и Конферентната зала на Ректората.

125 години университетска философия в България.

Подробности за участниците, програмата, темите на докладите и съпътстващите събития ще намерите тук.
 
***
Третата международна конференция, която ще се проведе в петък и събота
в нашия университет, е
ЗОГРАФСКАТА БИБЛИОТЕКА И АРХИВ
Изследователски подходи при дигитализацията,
описанието и изданието на изворите
по
проект
Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“

Програмата може да видите тук:

ProgramaZograf-FNL (2)