АРУКО

Реклами

започва нов семинар

Ангел
първият лектор: Ангел Димитров, ученик от ХII клас в НГДЕК, носител на сребърен медал от Националната олимпиада по философия през 2018 и 2019 г.;
източник на снимката: фейсбук профил
Колеги,
Заповядайте на първото занимание на семинара

Класика и бъдеще.

С изложения в него ще се включат ученици от НГДЕК, докторанти и преподаватели от ФКНФ, ФФ и ФСлФ.

Началото: в четвъртък, 4-ти април, от 18.30 в ауд. 187 (библиотеката на специалност Класическа филология).
Лектор ще бъде колегата Ангел Димитров от НГДЕК, който ще говори на тема:

За ползата от класическата философия.

Организатор и координатор на семинара е доц. д-р Николай Гочев

Paideia. The Language and Philosophy of Education

Вчера, днес и утре във Философския факултет на Белградския университет се провежда международна конференция на тази тема.

В конференцията участват няколко наши колеги от катедрата по Класическа филология. Програмата е:

Programme

  Wednesday, March 20, 2019, Faculty of Philosophy, University of Belgrade  
10:00 – 10:10 Jelena Erdeljan Welcoming Speech
10:10 – 11:00 Daniel Marković Φιλοσοφητέον: Promoting New Education
11:00 – 11:20 Irina Deretić Why Should Girls be Given the Same Education as Boys? Plato’s Account of Gender Equality in Education
11:20 – 11:40 Darko Todorović Aristotle’s Mimesis as a Pedagogical Means (Poet. 1448b7–8)
11:40 – 12:00 Dragana Dimitrijević Framing the Past: Cicero’s Educational Exempla or Pieces of His Unwritten History?
12:00 – 12:15 Discussion  
12:15 – 12:30 Coffee Break  
12:30 – 13:20 Violeta Gerjikova Isocrates on Culture and Education
13:20 – 13:40 Nevena Panova Paideia through Poetry in Ancient Athens
13:40 -13:50 Discussion  
13:50 – 16:00 Lunch Break  
16:00 – 16:50 Marcela Andoková The Reflection upon Language Teaching Methods in the Roman Empire from Quintilian to Augustine
16:50 – 17:10 Il Akkad Learning the Literary Language in the Greek World
17:10 – 17:30 Svetlana Kočovska-Stevoviḱ Roman Paideia: Scholastici in the Early Imperial Period
17:30 -18:00 Discussion  

 

 

  Thursday, March 21, 2019  
09:00 – 09:50 Hildegund Müller Changing Concepts of Paideia in Late Antiquity
09:50 – 10:10 Elena Zheltova Education as a Revelation or Inheritance in Antiquity and Beyond
10:10 – 10:30 Uroš Rajčević Practicality, Prestige and Piety in Late Roman Education
10:30 – 11:20 Bianca-Jeanette Schröder Magnus Felix Ennodius (A.D. 473/4-521) on Grammar and Faith
11:30 – 12:00 Coffee Break  
12:00 – 12:20 Vessela Valiavitcharska Transformation in Rhetorical Education between the Seventh and the Tenth Centuries in Byzantium
12:20 – 12:40 Dejan Dželebdžić Teaching Methods of Michael Psellos
12:40 – 13:00 Georgios Chatzelis ‘Military Education’ in Byzantium: The Preparation of the Byzantine Military Aristocracy for the Challenges of War
13:00 – 13:15 Discussion  
13:15 – 16:00 Lunch Break  
16:00 – 16:20 Ljiljana Radenović The Practice of Reading and Writing, the Care of the Soul, and Basic Psychological Needs: A Lesson from Petrarch’s Familiar Letters
16:20 – 16:40 Dušan Popović The Role of Heliodorus’s Novel in the French Literary Education of a Scottish Queen
16:40 – 17:00 Melina Rokai Languages and Ideas of Education of Aristocratic Women in the Early Modern Period as the Catalyst of Change
17:00 – 17:20 Elia Marinova The Educational Value of Hesiod’s Works and Days in the Modern Times (XV–XVII c.)
17:20 – 18:00 Discussion  

 

 

 

  Friday, March 22, 2019  
09:00 – 09:20 Duško Prelević Kant on Philosophical Education in the Age of Critique
09:20 – 09:40 Sergej Macura Limitations of the Eugenic State: Huxley’s Satire on a Totalitarian Paideia
09:40 – 10:00 Discussion  
10:00 – 10:20 Yoana Sirakova and Dimitar Iliev Paideia in Digital Era: Linguistic Modelling, Text Alignment and Text Mining in Classical Education
10:20 – 10:40 Ana Elaković-Nenadović The Application of Traditional Rhetorical Theory in Modern Language Education
10:40 – 11:00 Discussion  
11:00 – 11:30 Coffee Break  
11:30 – 11:50 Marija Pavlović How to Respond to Children’s Work of Art?
11:50 – 12:10 Nevena Buđevac On the Importance of Being a Reflective Teacher
12:10 – 12:30 Discussion  
12:30 – 13:20 Vladimir Marko Some Ancient Arguments Based on Conditional Promise
13:20 – 14:00 Closing Remarks  

 

част от дискусията

 

Част от дискусията с режисьора-философ Явор Гърдев,

състояла се в едно от заниманията на курса Античността в художествената литература и естетическата теория.

Предлаган е като свободноизбираем за студентите от специалност Класическа филология и МП Антична култура и литература във ФКНФ, СУ.

Обсъжда се постановката на Явор Гърдев на драмата на Албер Камю Калигула, поставена във Варненския драматичен театър „Стоян Бъчваров“ (премиера – 15-ти септември 2008). Преди лекцията и дискусията с режисьора бе прожектиран за пръв път пълен видеозапис от постановката.  Състоя се на 9-ти януари, 2019.

Място на случването бе Конферентна зала.

Постоянен водещ на този курс е доц. д-р Николай Гочев, но тази година съдействах и аз.

Участници: студентите от бакалавърската и магистърската програма Диана Зулчева, Бетина Янева, Стефан Христов, Даниел Иванов, но и много други гост-лектори, гост-дискусанти и инцидентни посетители, любопитни да чуят някои от разговорите.

Видеозаписът отново е на Боил Мусев.

 

интересни лекции утре

portugese colleague

Утре, 7 март, в 17.30 часа, в Първи корпус на НБУ, зала 214,

ще започне лекцията на проф. Марио де Карвальо

Еретични бележки върху σῶμα и ψυχή ( относно Федон на Платон).

Можете да намерите повече информация, превод на английски на диалога и подготвителни материали във фейсбук, където д-р Людмил Дуриданов е представил предстоящата лекция.

Модератори ще бъдат д-р Владимир Маринов и д-р Людмил Дуриданов.

 

lubomir_conev_07_03

Два часа по-късно, в 19.30 часа във Физическия факултет ще се проведе поредната сбирка на Кръжока по астрономия, като този път тя ще е на тема

Археоастрономия и археоурбанистика

Зала А205 или А207, Физически факултет, бул. „Джеймс Баучър“ 5

Подробности споделям от рубриката Новини на сайта на Университета:

Лектор ще бъде доц. д-р Любомир Цонев – Институт по физика на твърдото тяло – БАН.

Доц. д-р Любомир Цонев завършва 91-ва гимназия с разширено изучаване на немски език, следва физика в Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и в 1978 г. постъпва в Института по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков” при БАН, София. Основните му интереси са в областта на оптиката и спектроскопията. От 2003 г. се занимава и с интердисциплинарни въпроси между археология, физика и астрономия. Пропагандира усвояването и прилагането на модерни оптични методи за датиране в археологията у нас.

В първата половина на лекцията ще бъдат посочени астрономични съображения, които са били актуални за древните градостроители: северната посока и изгревът на слънцето. Във втората половина на лекцията ще бъдат обсъдени 4 антични града на българска територия, чиято планировка отчасти е свързана с археоастрономични съображения: Улпия Ескус при днешното с. Гиген на брега на Дунав при вливането на р. Искър; Сердика; Филипопол и Севтопол/ис/. Целта на автора е да покаже колко разнообразни съображения са ръководели античните градостроители и колко малка е вероятността измежду тях да се намерят прости и еднозначни критерии за ориентация на уличната мрежа.

относно „Мемоарите на Адриан“

1 част

2 част

3 част

4 част

Още видеозаписи от курса Античността в художествената литература и естетическата теория.

Избираем е за студенти от бакалавърската специалност Класическа филология и МП Антична литература и култура във ФКНФ на СУ. Има двойна натовареност, провежда се два пъти седмично през зимния семестър, когато е избран от поне трима студенти. Програмата се обновява всяка година.

През зимния семестър на юбилейната академична година на фокус бяха съвременни френски писатели, поети и философи: Рьоне Шар, Маргьорит Юрсенар, Албер Камю и Морис Бланшо.

Ето част от заниманието, проведено на 8 януари 2019 г. Обсъжда се романът на М. Юрсенар Мемоарите на Адриан („НК“, 1983. Превод Нели Захариева).

Водещи са доц. д-р Николай Гочев и аз, Димка Гочева.

Участници в курса през отминалия зимен семестър бяха студентите Диана Зулчева, Бетина Янева, Стефан Христов, Даниел Иванов.

Гост-лектор е д-р Камелия Спасова, а с коментари като гост-дискусант се включва д-р Богдана Паскалева.

Слушатели: Лилия Трифонова, Франческа Земярска.

Видеозапис: Боил Мусев.

 

финалният тричасов семинар

 

В началото на пролетния семестър споделяме видеозаписи от последното занимание, с което завърши курсът Античността в художествената литература и естетическата теория.

Всеки зимен семестър той се предлага на студенти от бакалавърската програма на специалност Класическа филология и на магистри от МП Антична литература и култура в Софийския Университет.

През зимния семестър на тази юбилейна учебна година по-голямата част от съдържанието на курса беше обновено и акцентът беше поставен върху съвременни автори от ХХ век. Няколко пъти на фокус бяха френски писатели, поети, драматурзи и философи, за които досега не е ставало дума: Рьоне Шар, Маргьорит Юрсенар, Албер Камю, Морис Бланшо. С участието на много и различни гост-лектори и гост-дискусанти, в някои дълги зимни вечери на тавана на Ректората, току под покрива и с любезното домакинство на гълъбите, се случиха интересни семинарни събития.

На тези 10 филмчета може да се види и чуе по-голямата част от лекцията на доц. д-р Боян Манчев, на която се обсъжда Литературното пространство на Морис Бланшо („ЛИК“, 2000. Превод Весела Антонова). Така завърши курсът на 16-ти януари 2019 г.

Водещи през целия семестър бяхме доц. д-р Николай Гочев и аз, Димка Гочева. Участници бяха студентите Бетина Янева, Диана Зулчева, Стефан Христов и Даниел Иванов.

Коментарите в тази дискусия са на режисьорката д-р Ани Васева, на д-р Богдана Паскалева и на д-р Вяра Калфина.

Гости на последния тричасов блок бяха и д-р Божана Филипова, драматургът и писател Георги Тенев, г-ца Йоана-Мария Тенева, актьорът Леонид Йовчев, докторантът Филип Мачев и доц. д-р Невена Панова, която няколко пъти се включи в курса като гост-лектор-и-дискусант.

Видеозаписът е на колегата Боил Мусев, който въпреки голямата си професионална ангажираност в сферата на компютърните технологии, намира време и за тази културно-образователна дейност.

Димка Гочева

съобщение за конференция

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY

SIMONIDOU 5, 17456 ALIMOS – ATHENS, GREECE

ΤEL: (+30) 210 9956955, (+30) 210 7277545

Website: www.iagp.gr  www.hri.org/iagp, E-mail: secretariat@iagp.gr

31st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

VOULIAGMENI (ATHENS)-HELLAS:12-15 JULY 2019

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GREEK PHILOSOPHY (IAGP)

THE INTERNATIONAL CENTER OF GREEK PHILOSOPHY & CULTURE (ICGPC)

THE SOUTH AFRICAN SOCIETY FOR GREEK PHILOSOPHY AND THE HUMANITIES

In cooperation with other academic and cultural institutions and organisations

have decided to organise the:

31st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

on the topic:

“THE POSSIBILITY OF EUDAIMONIA (HAPPINESS

AND HUMAN FLOURISHING) IN THE WORLD TODAY”

The Conference is under the Auspices of the President of the Hellenic Republic and will be held at the seaside town of Vouliagmeni (Athens Riviera, Greece), at the Hotel Amarilia (Saint Nicholas Street 13, 16671 VOULIAGMENI, tel.+302108990391, Fax+302108955790, info@amarilia.gr, www.amarilia.gr)

1. DESCRIPTION

The IAGP calls upon philosophers and thinkers throughout the world to participate in the 31stInternational Conference of Philosophy.

We have selected this topic based primarily on two factors:

Α(1). Greek philosophy from its inception and throughout all phases of its development and transformations had as its guiding light the Socratic question: “How ought one to live one’s life?” (πῶς βιωτέον;). These reflections which occurred under radically different circumstances from the polis to the Hellenistic kingdoms, the Roman Imperium, Byzantium and beyond, provide a vast reservoir of wisdom for comprehending both the causes of human unhappiness and the possibilities for human flourishing and its attendant pleasures.

Α(2). The present discussions of happiness, though they preoccupy a central place in the analyses of the human condition in our age of rapid technological advances, globalization, with its promises of material abundance and inexhaustible leisure, have generally reached an impasse. For the most part the popular theories proclaim adaptation to unexamined principles as the key to happiness; others point to neurological findings as a guide for social practices; others declare that practicing dogmas that would make us immune to the hazards of our times is the answer; and of course there are many variations to Huxley’s Brave New World that foresee manufactured happiness in drugs, sex, and living in the now of a crafted forgetfulness; and we cannot ignore the vast data-mining of human attitudes for the purpose of manipulating human actions towards fabricated and ever more transient caricatures of happiness.

We invite thinkers throughout the world to present and share their views and the fruits of their research on the topic of Eudaimonia – the possibilities for happiness, and human flourishing in our times – through the medium of Greek philosophy and its multifaceted heritage.

 1. In addition, the following topics, related to the main issue of the Conference, can be investigated and accepted for presentation in the Conference.

1.the concept of virtue, the kinds of virtue, the number of virtues and are virtues necessary for happiness or can they be dispensed with.

 1. The good and the common good and whether happiness can be experienced apart from the good or common good.
 2. The economic, political and social conditions for happiness.
 3. What is the function (ergon) of the human being and what, if any, is its bearing on happiness.
 4. The concept and significance of habit in Ancient and modern Philosophy (Plato, Aristotle, Wittgenstein, the poets, etc).
 5. Epistemological, metaphysical and moral significance of habit.
 6. Habit, virtue, paideia and education.
 7. The human capacities (dunameis) and the construction and development of personality of individuals (environment, teachers, paideia and education).

9.The relationship of happiness to psychological well-being (Loneliness and depression, psychotropic drugs and well-being.) and objectivity.

 1. 10. Friendship and happiness (The relationship between the two obstacles and challenges of creating friendship ties in the present era).
 2. “The possibility of Eudaimonia (happiness and human flourishing in non-western cultures” (Africa, China, India, Japan, Korea, etc).

Papers that are scientifically researched which examine the individual elements that constitute the concept of happiness in non-western cultures are most welcome.

 1. Any scientific paper relevant to the subject of the Conference and dealing with Greek philosophy can be submitted for consideration.
2. PARTICIPATION
2.1 Categories of Participation

There are five categories of presentation:

Category A:  Presentation of original academic Papers by Invited Speakers (30 min. duration).

Category B:   Presentation of original academic Papers (20 min. duration).

Category C:   Short presentation of papers (15 min. duration).

Category D:  Presentation of papers by graduate and Postgraduate Students [10 min. duration (Students’ Session)].

Category E:   Presentation by Posters (Poster Session).

2.2 Participation Rules
 1. A. The Papers in Category a will address particular issues, evaluate research undertaken in connection with the subject they investigate in the last decade, and provide an overview and synthesis of various philosophical approaches related to the topic of research.
 2. B. Participants who wish to be considered for the Category a should express their interest promptly and state their preferences concerning the topic they wish to deal with, and send all the necessary information (a detailed Curriculum Vitae and a substantive Abstract of their Paper, 800 words) to the Organising Committee by 28th of February 2019 or earlier. Persons interested in being considered for designation as Invited Speakers should fill in and send out Form Νo 1A to the Organising Committee (secretariat@iagp.gr)
 3. The Organising Committee will cover the cost of board and accommodation for Invited Speakers during the days of the Conference. In addition, Invited Speakers may attend all Conference activities (i.e., Conference Gala Dinner or Conference Beach Party or Greek Evening, and Conference Excursion) without paying any fees (this of course does not apply to the persons accompanying them). However Invited Speakers should complete all the relevant forms and send them to the Secretary of IAGP. Invited Speakers are required to submit the final version of the paper, according to the standard Academic practice, rules and procedures, prior to Conference (i.e.by 30/6/2019). In case of lack of the submission of the final paper, their expenses would not be covered by the Organising Committee.
 4. D. The Organising Committee reserves the right to provide up to 30 minutes of speaking time to the Conference Participants considered as Invited Speakers, although their expenses will not be covered by the Conference.
 5. E. Students’ Session (category d) is for the graduate and postgraduate students of Philosophy and Social Sciences (including other disciplines, provided that they have philosophical interests), where they will present their papers.
 6. F. The official languages at the Conference will be Greek, English, (French and German are also acceptable). However, due to the prohibitively high cost of simultaneous translation, only the Greek and English will be simultaneously interpreted and translated.

Accordingly, the Papers should be submitted in one of the official languages: Greek, English, French or German. Papers written in Greek should be accompanied by a proper translation into another language, preferably English. More extended texts of Papers (15 pages or 5000-6000 words) from all categories (a, b, c d, and e) may be published.

Texts in their final version for presentation may be sent by e-mail as Word documents and in PDF format as well. Word documents must be written in a Unicode font format. Abstracts and Papers may also be sent by e-mail as attached documents in the above formats. Only papers of a philosophical nature will be accepted and included in the Programme of the Conference.

 1. The Organising Committee and the Academic Committee of ICOGPC reserve the right to accept or reject papers that do not comply with the academic standards of the Conference. (NB: Conference participants are reminded that only texts written in acceptable English or Greek will be considered for publication. If you have any doubt about the quality of your text in this regard, and in particular if you are not a native speaker of the language in which your paper was given, please be sure that it has been scrutinized by a native speaker (of PhD educational level or higher) of that language before sending it in to be considered for publication).

Greek participants, who present Papers, are required to submit an acceptable English translation of the latest version of their Papers which will be read at the Conference. This should be submitted to the Conference Secretary before the opening of the Conference (by 15th July 2019).

All Papers presented at the Conference and finally selected for publication are copyrighted by ICGPC and cannot be republished without permission. The exclusive copyright of papers to be published belongs to ICOGPC, unless otherwise stated.

Applications for participation of whatever kind must be received by the 30th of March 2019 or earlier. Applications should be made on Participation Form No. 1 and for Invited Speakers Participation Form No. 1A. Participation Form No. 2 should also be sent no later than: the 30th of March 2019. Participation Form No. 2 should be accompanied by an Abstract of the Paper to be presented together with an English translation in the case of Greek scholars. The Abstract should be written in such a way as to give a clear indication of the ideas and line of argument that the finished paper will be pursuing.

All participants will be notified by e-mail regarding the category to which they have been assigned

 1. H. All participants (except Invited Speakers) should send the full texts of their Paper for presentation to the Conference Secretariat by 30th of June 2019.

Texts in their Final version [with the indication: FINAL TEXT TO BE REVIEWED FOR PUBLICATION] must be submitted no later than the 30th of September 2019.The next Conference step is the submission of the papers in their final version for review (Blind and Peer Review process).

 1. I. There will also be reserved space and special panels for poster sessions. Material planned for Poster Sessions should be typed on not more than two pages (size: A5). The deadline for applications for poster sessions is 30th of June 2019. Applications submitted after this date, but before 5th of July 2019, may be accepted if there is still space available.
2.3 Submission and Presentation of papers

We wish to draw all Participants’ attention to the fact that the Conference provides for simultaneous translation and that for this to occur smoothly it is imperative that all speakers stick to the length and time limits allotted to the each of the specific Categories of Speakers. Speakers must not attempt to edit the length of their papers while speaking or make requests for more time from the Chairperson of the Session. Specifically, each participant must take into consideration the following points related to the presentation of the paper:

 1. The Participant must submit electronically the Abstract of 500 words as the norm or 800 words for Invited Speakers. Abstracts in Greek should be accompanied by a proper translation into another language, preferably English.
 2. The participants must submit to the Secretariat an electronic version of the paper which they will be presented at the Conference. Any modifications to the paper must conform to the time specifically allocated by the conference Program to each Speaker Category (i.e. 10, 15, 20 or 30 minutes duration). For the sake of the translators and all participants the paper should be read in a normal way, not slowly and especially not rapidly.
 3. The Conference provides Power Point and other types of computer projection onto a screen for those speakers who wish to highlight some of their views or who wish to cite classical texts, etc.
 4. During the Conference (or after the Conference) the participant must submit an electronic copy of the Final Version of their paper including notes and bibliography. Any modifications to this paper should be made according to the directions put forth in the Circular of the Conference. This paper will be peer reviewed for publication.
3. BOOK EXHIBITION

Apart from other events during the Conference (see the relevant Forms), there will be an EXHIBITION OF BOOKS (FORM No. 6) and especially books on philosophy (and of course books related to the Conference topic). Authors of books, particularly those connected with philosophy, are kindly requested to send copies of their books so these may be included in the exhibition.

4. REGISTRATION AND CONFERENCE FEES
4.1 Conference Fees

The Conference is open to all who wish to attend, provided that the interested participant:

(a) completes the necessary forms and contacts the organising committee (No. 1, No. 1A, No. 2 and No. 4) and (b) pays the Conference fee.

The Conference Fee must be paid by all participants. Persons accompanying participants must also complete the forms and pay the Conference fee. The Conference fee (see also Registration Form No.4) is as follows:

 1. Participants: Before 30 March 2019: 100 euros

(after 30 March 2019:                                                       125 euros)

 1. Accompanying Persons: Before 30 March 2019: 80 euros

(after 30 March 2019                                                        100 euros)

 1. PhD Students: Before 30 March 2019: 80 euros

(after 30 March 2019:                                                           100 euros)

 1. Students: Before 30 March 2019: 80 euros

(after 30 March 2019:                                                       100 euros)

Conference participants are advised that cancellations cause major logistical, scheduling and economic inconvenience for the organisation of a Conference of this scope, because outings, receptions and other activities are seriously disrupted by cancellations and schedule changes. We ask that only those who are certain of their attendance submit the forms for participation. It should be noticed that there will be no refunds of any fees, nor are cancellations accepted.

4.2 Payment Methods

There are two methods of payment:

– Credit Card (including acceptable debit card), or

– Bank Transfer.

 1. If you wish to pay by credit card, kindly fill out the “Card Authorisation FORM No 5”, scan it and email it to us together with your application form. It is highly recommended that you scan the completed authorisation form.
 2. If you wish to pay by bank transfer, the Participation Fee for the Conference should be sent directly to our bank account: Please note that any bank charges may usually be far smaller if you use internet/phone banking. Our bank details are the following:

[Account holder: International Association of Greek Philosophy,

Address of the account holder: Simonidou 5, 17456 Alimos – Greece,

Bank: National Bank of Greece.

Address of the Bank: Solonos Street & Hippokratous Street, 10679 Athens-Greece, Account no: 15129601769,

Account in IBAN form: GR0901101510000015129601769,

SWIFT BIC: ETHNGRAA].

Reference for our records (the beneficiary): (your) Surname, Name, 31st ICOP.

Please make sure to include your surname-name in the reference section of your remittance form, otherwise it will be very difficult to locate your bank transfer. The copy of your payment-remittance slip that indicates the name(s) of the participant(s) should be sent by e-mail attachment (preferably in PDF format) to the Secretariat of the Conference (secretariat@iagp.gr)

 

5. CONTACT INFORMATION

Any mail correspondence related to the Conference should only be sent to following address:

Professor K. Boudouris

President of the Organising Committee

31st International Conference of Philosophy

Simonidou 5, 17456 Alimos (Athens)

GREECE

Email: secretariat@iagp.gr

Tel: (+30) 210 9956955, (+30) 210 7277545.

Persons living in North America (USA or Canada) or in Europe may contact, if they so wish, for information on matters relating to their participation in the Conference the following eminent Academics:

 1. Professor Gerasimos Santas

Honorary President of the IAGP

University of California -Irvine

Department of Philosophy

Irvine, California 92717, USA.

Tel.: 001 704-804-6145.

E-mail:gsantas@benfranklin.hnet.uci.edu

 1. Professor Thomas M. Robinson

Honorary President of the IAGP

Department of Philosophy

University of Toronto, 15 Huron St. 9th Floor

Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1

Tel.: 416-978-2824. Fax: 416-978-8703.

E-mail: tmrobins@chass.utoronto.ca

 1. Professor David Hitchcock

Department of Philosophy

McMaster University

1280 Main St. West,

Hamilton, Ont. L8S1W7, CANADA

Tel.: 905-577-8492. Fax: 905-577-0385

E- mail: hitchckd@mcmaster.ca

 1. Professor Jeremiah Reedy

Honorary President of the IAGP

Macalester College

Classics Department

1600 Grand Avenue

Saint Paul, Min 55105-1899

E-mail: reedy@Macalester.edu

 1. Professor Ronald Polanski

Honorary President of the IAGP

Department of Philosophy

Duquesne University

Pittsburgh, PA 15282

USA

E-mail: polansky@duq.edu

 1. Professor Lambros Couloubaritsis

Honorary President of the IAGP

Rue des Echevins 16

B – 1050 Bruxelles

BELGUIQUE

E -mail: Couloubaritsis@ulb.ac.be

 1. Professor Christos Evangeliou

Honorary President of the IAGP

Towson University

Department of Philosophy

and Religious Studies

E-mail: CEvang@aol.com

 1. Professor John Poulakos

Honorary President of the IAGP

Communication Department

University of Pittsburgh

1117 Cathedral of Learning

Pittsburgh, PA 15260, USA

Tel.: 412-624-6567. Fax: 4126241878

E-mail: poulakos@pitt.edu

 1. Dr. Aikaterini Lefka

Boulevard D’ Avroy 77/111

B-4000, LIEGE- BELGIQUE

E-mail: Aikaterini.Lefka@ulg.ac.be

 

Persons living in Asia (Japan, Korea etc) may contact for information on matters

relating to their participation in the Conference the following Academics:

1.Professor Hideya Yamakawa

Honorary President of the IAGP

Tezukayama 1-24-7

631-0062 Nara City, Japan.

E-mail: yamakawahideya2017@gmail.com

 1. Professor Shigeru Yonezawa

Honorary President of the IAGP

1-8-2-1403 Takezono

Chukuba City

305-0032 Japan

syone@human.tsukuba.ac.jp

 1. Professor Park, Chong-Hyun

Honorary President of the IAGP

Seocho-Dong, Seocho-Gu

12-303 Woosung Apt

137-773 Seoul

Korea

E-mail: chhypark@yahoo.co.kr

 1. Professor Dr. Hong-Bin Lim

Department of Philosophy

Honorary President of the IAGP

Faculty of Liberal Arts

Korea University

Anam-Dong, Seongbuk-gu

Seoul 136-701, Korea

E-mail: limhb@korea.ac.kr

Persons living in South Africa may contact:

Professor Anastasios Ladikos

Ex-President of the South African Society

For Greek Philosophy and the Humanities (SASGPH)

E-mail:tasosladikos@gmail.com

On Behalf of the Organising Committee

Professor Konstantine Boudouris

President of the Organising Committee

 

 

Топ публикации и страници

Календар на събитията

април 2019
П В С Ч П С Н
« мар.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Последни публикации

Архив

Статистика

 • 30 392 hits