АРУКО

Advertisements

Graece Latinaeque Antiquitatis Studentes

платан във Василики

                         ( Платан и велосипеди; снимка личен архив Д. Г.)

 

Първата международна докторантско-студентска конференция Graece Latinaeque Antiquitatis Studentes, или съкратено GLAS, е проведена през 2015 г. в Белград, като нейни домакини са били колеги от тамошния университет. Събирането на млади учени от университети в Югоизточна Европа и балканските страни , изучаващи и изследващи античността и средновековието, е било приветствано от всички, които са взели участие в първоначалната конферентна среща и оттогава се провежда редовно веднъж годишно, в средата или в края на месец юли, в  тридневен дискусионен формат.

На следващата година, в средата на юли 2016 г. домакини на форума бяха наши колеги и той бе организиран чудесно с подкрепата на Студентския съвет на Софийския университет.

Снимки от втората конференция и програмата ѝ може да видите, като щракнете върху това изречение.

Миналогодишната конференция е била в Любляна, а тазгодишната започва днес, 20 юли и ще продължи до неделя, 22 юли. Това лято редовната, вече четвърта международна студентско-докторантска конференция ще се случи в Скопие, в университета „Св. св. Кирил и Методий“.

В конференцията ще участват няколко наши колеги, като с доклади на английски ще се представят Александра Димитрова ( Тираните в „История“ на Херодот), Стефани Дънева (В търсене на източниците на „Етиопска повест“ на Хелиодор) и Бистра Стоименова (Как латинският оформи английския).

Пожелаваме им успех!

Програмата на тазгодишната конференция е тук: Schedule-Final-Copy.docx

Advertisements

събитие за старобългаристиката

stanislavov_minei_tom_1

Новият месец започва с представяне на нова важна книга не само за старобългаристиката и славистиката, а и за други важни сфери на хуманитаристиката.

На 5 юли 2018 г. от 14 ч. в Заседателна зала 1 ще бъде представено официално изданието „Станиславов чети-миней. Том 1. Издание на текста” с автори проф. Анна-Мария Тотоманова и доц. Диана Атанасова.

Новото ценно издание е публикация на УИ „Св. Климент Охридски“.

В представянето ще вземат участие проф. Анастас Герджиков, ректор на Софийския университет и проф. Иван Илчев, ръководител на Университетския комплекс по хуманитаристика, който финансира издаването на текста.

Книгата е първи том от замисленото издание на един от най-ценните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” в София. Макар да датира от XIV в., пергаментният кодекс, известен и със своя каталожен номер като НБКМ 1039, е съхранил много старинен пласт от текстове, появата на които се отнася към зората на старобългарската книжнина. Том 1 включва наборно издание на целия паметник, което е подчинено на принципите на дипломатическото издаване, което ще рече, че текстовете са възпроизведени във вида, в който са в ръкописа – с всички специфични и надредни знаци, без да се въвеждат промени и нормализации. Изданието е съпроводено с бележки и коментари, а в началото са поместени изследвания върху правописа и езика на тримата основни преписвачи на кодекса и особеностите на неговия състав.

***

Споделям съобщението от рубриката Новини на сайта на нашия университет.

Хубав нов месец на всички!

 

 

 

за „Херметическия корпус“

 

Запис от представянето на Херметическия корпус, преведен от Николай Гочев и издаден от Кирило-Методиевския научен център при БАН в Библиотека „Легенда“.

Отговорен редактор на поредицата е д-р Евгени Зашев.

Книгата е издадена с подкрепата на адвокатско съдружие „Гигова и партньори“.

Премиерата се състоя на 7 юни в КМНЦ и в началото всички бяха приветствани от проф. дфн Славия Бърлиева – директор на Центъра. Домакин беше д-р Евгени Зашев.

След това се изказаха:

  • египтологът доц. д-р Теодор Леков от НБУ;
  • изследователят на късната античност и преводач на Порфирий и Аристотел д-р Владимир Маринов от НБУ;
  • изследователката на Ренесансовата философия и преводачка от латински и италиански Богдана Паскалева от ФСлФ на СУ;
  • преводачът на Корпуса доц. д-р Николай Гочев.

Благодарим на колегата Боил Мусев за това, че след приключване на дълъг работен ден и с преодоляването на непроходими задръствания,

успя да дойде и да филмира по-голямата част от представянето.

На неговата камера и ентусиазъм се дължат почти всички записи от интердисциплинарни семинари и дискусии, премиери и тържествени встъпителни лекции, които са публикувани в тематичния образователен канал Класически изследвания в YouTube.

 

 

 

видеозапис от премиерата

Част 1: Откриване на премиерата от д-р Вяра Калфина, преподавателка по антична култура, митология и класически езици във ФФ и ФКНФ, и изказване на доц. д-р Огнян Касабов, преподавател по естетика във ФФ.

Част 2: Изказване на д-р Владимир Маринов, преподавател по антична философия и класически езици в НБУ, преводач на Порфирий, Михаил Псел, Захария от Газа и Аристотел.

Част 3: Изказване на доц. д-р Веселин Дафов, преподавател по онтология във ФФ.

Част 4: Изказване на доц. д-р Димка Гичева-Гочева, съставител на сборника заедно с доц. д-р Иван Колев и проф. д-р Хараламби Паницидис.

Част 5: Изказване на д-р Силвия Кръстева, преподавател по логика и философска логика в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и съобщение за следващата конференция, организирана от нашата Асоциация. Вижте плаката и поканата по-долу:

aruko (3)

Уважаеми колеги,

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование

Ви кани да вземете участие в традиционните годишни

Четения на АРУКО

на  14 и 15 декември 2018 г., които ще бъдат на тема:

Мислене и действане:
всичко е станало така, както би трябвало да стане

Платон, Критон, 44c

Четенията ще бъдат по повод: 130 години от създаването на Софийския университет и 130-годишнината от публикувания през 1888 г. първи новобългарски превод на Платоновия диалог Критон, дело на И. Държилов.

Докладите и научните съобщения могат да се разполагат в следните тематични области:

  1. Античната философия (от всички периоди и всички традиции).
  2. Рецепцията на античното мислене у нас: преводите на антични философски съчинения; традиции в преподаването на античната философска мисъл; интерпретации и дисертации по проблеми на античната философия;
  3. Заниманията с антична литература, история и философия като основа на философско-методологическите схващания за висшето образование на български интелектуалци и образователни дейци.

Заявка за участие, включваща заглавие и резюме на доклада, изпращайте до

31 октомври 2018 г. на адрес: aduceorg@gmail.com

Организационен екип:

доц. д-р Невена Панова, ФКНФ, председател на УС на АРУКО; доц. д-р Димка Гичева-Гочева, ФФ; доц. д-р Диана Атанасова, ФСлФ; гл. ас. д-р Камелия Спасова, ФСлФ

(… и нека направим така, щом богът ни води натам.

Критон 54 d: καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται)

*********************************************************************************

Последно, но не и по важност: специални благодарности на колегата Александра Димитрова за записването на представянето на сборника и на доц. д-р Невена Панова за организирането на събитието с подкрепата на УС на АРУКО.

плакат за представянето

Poster_online_Aristotel

митът за Одисей в съвременната немска проза

33941558_2087331444869111_1507517260149817344_n

Довечера г-жа Ева Пацовска-Иванова, която е поетеса, бакалавър по немска филология и магистър по антична култура и литература, в момента докторантка-изследователка към катедрата по Германистика и скандинавистика във ФКНФ,

ще представи изследването си за мита за Одисей в съвременната немска белетристика, като домакин на събитието ще е Семинар за хуманитаристи.

Лекцията ѝ ще започне в 18.30 часа, в ауд. 149 в централното крило на Ректората.

А н о т а ц и я :

Митът за Одисей в немската следвоенна проза – форми, функции, наратив

Дисертационният труд се съсредоточава върху рецепцията на мита за Одисей в немската следвоенна литература. Като антична база за сравнение се приема неговото разработване в
Омировата „Одисея“, а разглежданите текстове от XXв. се анализират в контекста на тяхното възникване – периода на търсене на нови посоки в литературната сфера след Втората световна война. Дисертацията се концентрира върху четири прозаични текста, в които изследва ролята на фигурата на Одисей – като митологичен образ и като разказвач.

 

 

няколко предстоящи премиери

Честит нов месец на всички!
 
Започваме с няколко хубави новини новия месец юни.
34016863_10216560922246208_8038582897113825280_n
 
Роди се забележителна книга: Лекции по антична култура на Огнян Радев.
Много хора са акуширали раждането чрез предоставяне на свои записки и чрез дарения, а редакционният екип е бил в състав:
доц. д-р Невена Панова, д-р Димитър Илиев и д-р Марта Ивайлова,
магистър  Димитър Драгнев. 
Имаме повод да им благодарим за енергичната и плодотворна работа
за разпространението на знанията за античността.
А в този случай и за съхраняване и препредаване на интелектуалното наследство на
незабравимия учител на мнозина от вас.
***
И той, и Ани, която беше невероятно елегантна и интелигентна жена, не са сред нас.
Дано Бог да ги прости и да ги изпрати в царството на праведните.
***
Премиерата на изданието ще е на 8 юни, петък, от 19.30 часа в Аулата на СУ.

Книгата ще бъде представена от отговорния редактор проф. Орлин Тодоров от НБУ, който ще разкаже за делото на учителя по старогръцки и антична култура.

Научните редакторите от катедрата по Класическа филология (доц. д-р Невена Панова, д-р Марта Ивайлова, д-р Димитър Илиев и Димитър Драгнев) ще разкажат за процеса на научната редакция.

Гостите на събитието ще могат да закупят книгата на цена от 15 лв.

***
 
 
Този месец ще има премиери и на двете други издания, представящи знания за античността, които се появиха наскоро.
 
Първата от тях ще е представяне на книжното издание на Херметическия корпус.
 
Съобщението на доц. д-р Евгени Зашев във фейсбук-събитието 
е:

На 7 юни (четвъртък) от 18.30 ч. в салона на Кирило-Методиевския научен център

 
 на ул. „Московска“ 13
 ще бъде представена книгата „Херметически корпус“ в превод от старогръцки на Николай Гочев.
33942624_1227761380693316_3774647238043631616_n
 
 За изданието ще говорят преводачът, доц. Теодор Леков (НБУ),
 д-р Богдана Паскалева (ФСФ на СУ) и д-р Владимир Маринов (НБУ). 
Водещ: д-р Евгени Зашев, редактор Библиотека „Легенда“.
 
 Гостите ще могат да закупят книгата.
 
🎓
 
 Третата премиера ще е една седмица след това, на Аристотеловия сборник.
На 14 юни, четвъртък, 17 часа, в красивата библиотека Филологии
на тавана на централното крило на Ректората
доц. д-р Огнян Касабов, д-р Вяра Калфина и д-р Владимир Маринов ще говорят за сборника Предизвикателството Аристотел.
Изданието е на УИ „Св. Климент Охридски“.
 
Димка Гичева-Гочева
 

Top Posts & Pages

Календар на събитията

юли 2018
П В С Ч П С Н
« Юни    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Архив

Статистика

  • 27,778 hits