АРУКО

програма на конференция за Аристотел и Демостен

 

img05940

 

КАТЕДРА „РЕТОРИКА“, Философски фокултет, СУ „Св. Климент Охридски“ организира на 15 октомври 2016 година в зала 1, Ректорат,

 

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ИСТОРИЯ НА РЕТОРИКАТА: 2400 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АРИСТОТЕЛ И ДЕМОСТЕН“

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

09:00-09:05: Регистрация на участниците

09:05-09:15: Откриване на конференцията

 

09:15-09:30: проф. Донка Александрова: Диалектиката на Аристотел – фундамент на продуктивния спор

09:30-09:45: Проф. Иван Христов: Аристотел за предрефлексивната очевидност в изкуството на оратора

09:45-10:00: Проф. Максим Мизов: За хипотетичната реконструкция на Аристотеловия сюжет за синомосията

10:00-10:15: Проф. Иванка Мавродиева: Особености на аудиторията –  от реторичната теория в древността до поведението й в онлайн среда

10:15-10:30: Доц. Виржиния Радева: Аргументация и стил в речите на Демостен

 

10:30-10:45 – Кафе-пауза

 

10:45-11:00: Доц. Димка Гичева-Гочева: За „голямата“ и „малката“ Реторика на Аристотел

11:00:11:15: Доц. Невена Панова: Реторика на биографията (върху Плутарховия „Животопис на Демостен“)

11:15-11:30: Доц. Иван Колев: „Реторика“ на Аристотел и традицията на De Anima

11:30-11:45: Гл. ас. Жана Дамянова: Метафора и метафизика. Дебатът между Жак Дерида и Пол Рикьор

11:45-12:00: д-р Мина Тасева-Бенчева: Реторика и пайдея. Обучението на Демостен и неговият модел на оратор

 

12:00-12:45: Пауза за обяд

 

12:45-13:00: д-р Благовест Върбаков: Размисли върху теоретичните аспекти на иконологията

13:00-13:15: Максим Тихолов: Ролята на афектите в публичната реч. Аристотел, ІІ книга

13:15-13:30: Ася Алексиева: Корени на невербалната комуникация в творчеството на Аристотел и употребата им в съвременното ораторско изкуство

13:30:13:45: Станул Грозев: За произхода на поетическото изкуство: Аристотел и Ницше

13:45:14:00: Адриана Иванчева: Антисемитската пропаганда

14:00-14:15: Проф. Георги Каприев: Аристотеловата рецепция у Теодор Студит

 

14:15-14:30: Кафе-пауза

 

14:30-14:45: Десислава Стоичкова: Препоръката като реторически похват в LinkedIn

14:45:15:00: Тодор Кръстев: Авторитетът на дзен будисткия учител – невербално утвърждаване

15:00-15:15: Ина Иванова: Как да се харесаме на някого, когато вече сме направили лошо първо впечатление

 

15:15-15:45: Дискусия

множество философски конференции

глава на философ от елинистическата епоха
експонат в новия Музей на Акропола
Колеги и приятели,
Учебната година беше открита официално в понеделник, а само за няколко седмици, при това до края на ноември в Ректората ще има няколко философски конференции.
Шест интересни академични събития, организирани от различни групи преподаватели, изследователи, учители, студенти и докторанти, които ще се проведат с домакинството на различни катедри от Философски факултет. Повечето от тях са свързани с антични мислители съвсем непосредствено или по-опосредено, затова споделям и тук съобщение, което има и на моя блог.

Първата от тях ще се проведе днес, 6 октомври. По инициатива на катедра Философия и на преподаватели от Националната Априловска гимназия ще бъде отбелязана 100-ната от кончината на физика, математика, философа-платонист и държавник Иван Гюзелев. Конференцията в негова памет се нарича Абсолютното съзнание. Програмата е тук:
https://ivangyuzelev.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-2016/
(Много интересен учен, който според мен за сетен път показва, че умът, запленен от геометрията и математиката, задължително във философските си полети лети из Платоновите пространства, но това е само моето мнение. На конференцията ще бъдат представени много други гледни точки и интерпретации.)

На 15 и 16 октомври ще се проведе национална конференция, организирана от катедрата по Реторика: История на реториката. 2400 години от рождението на Аристотел и Демостен. Програмата ѝ ще очакваме тук: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/konferenciya_istoriya_na_retorikata

На 21 октомври от 14 часа в зала 1 ще се проведе уъркшоп по феноменология, организиран от Българското феноменологично общество. Новини за нея очаквайте на сайта „Касталия“ на доц. д-р Иван Колев.

На 3 и 4 ноември в Зала 2 ще се проведе още една конференция, инициирана от катедрата по Философия. Тя е по проблемите на субектната онтология и е наречена Човекът – свободен и несвободен. Тя е посветена на 70-та годишнина от рождението на проф. дфн Александър Андонов. Повече за нея вижте на специално създадения сайт:
http://freedom-non-freedom.weebly.com/

На 14 ноември катедрата по История на философията организира Научна конференция Лайбниц – 300 години безсмъртие. Вижте анонс за нея тук:
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/filosofski_fakultet/novini/nauchna_konferenciya_lajbnic_300_godini_bezsm_rtie

Последно от шестте големи събития, които ще се случат само за два месеца в Университета, ще е голямата тридневна конференция Предизвикателството Аристотел. Всичко, което искате да научите за нея, ще се появява като новини на сайта ѝ:
https://aristotlesofia.wordpress.com/

информационно табло в парка на Ликейона, който в античността е бил далеч, но сега е в центъра на Атина – на крачка от сградата на Министерския съвет и Народното събрание на република Гърция, на 250 метра от площад Синтагма
Димка Гочева

семинар „Психоанализа и литература: Едип“

img05818

улица „Софокъл“ на Скиатос 

 На 15 септември, в 18 часа, в Новата конферентна зала на Ректората ще се проведе първата сбирка на семинара „Психоанализа и литература: Едип“, в която две основни изложения ще направят изследователките на старогръцката литература и философия доц. д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология във ФКНФ и гл. ас. д-р Камелия Спасова от катедрата по Теория на литературата във Факултета по славянски филологии.

Тук е представянето на събитието във фейсбук с кратки анотации на двете основни изложения.

Накратко за доклада на доц. д-р Невена Панова: Антични литературни версии около Едип
При това представяне на антични(те) литературни версии на мита за Едип (или на отделни негови фрагменти и аспекти) ще бъде направен опит сюжетът да бъде изваден и изведен от най-популярната си текстова форма, тази на Софокловата трагедия, добила и силна вторична значимост благодарение на включването ѝ като образец в Аристотеловата Поетика. Така вероятно ще изскочат някои неочаквани акценти, обусловени, разбира се, от жанровия контекст на отделните свидетелства – и в целостта на историята, и в ролята на самия Едип, които биха заслужавали и нова интерпретации.

 

S

сфинксове, лъвове и жерави върху ваза от 5-ти век пр. Хр. 

археологически музей на Хиос


Резюме на доклада на д-р Камелия Спасова: Загадката на Сфинкса и смяната на парадигмите

Великата творба на Софокъл вече векове вълнува читатели, изследователи, специалисти от различни полета. Кой всъщност е Едип? Какъв е този „син, който не е трябвало да се ражда” ? Какво е необичайното в неговата съдба? Какъв е всъщност този човек, убил своя баща и оженил се за своята майка? Защо Фройд избира да наименува едно централно понятие в психоанализата именно „Едипов комплекс”?
Това са част от въпросите, които ще поставим в този семинар. Ще разгледаме също така различните парадигми в полето на психоанализата и литературата, които са разработвали въпроса за Едип, както и неговото отношение към други въпроси, поставени в редица текстове – литературни и психоаналитични.

Заповядайте на първата среща на семинара: 15 септември, 18 часа, Нова конферентна зала, Ректорат.

img01328

отломки от същия експонат в археологическия музей на Хиос

 

международен филологически форум

img_8313

Новият академичен сезон започва на сайта на АРУКО с покана, адресирана до студенти и докторанти, която получихме от проф. дфн Искра Христова-Шомова от катедрата по Кирилометодиевистика:

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от  17 до 20 ноември 2016 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основни направления

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са:
Литературознание;
Лингвистика;
Фолклористика и Културна антропология;
Средновековна култура и литература;
Методика на обучението по български език и литература;
Методика на чуждоезиковото обучение.
img_8305

В рамките на Форума

В рамките на Форума са предвидени лекции на изявени български учени. В програмата са включени и кръгли маси на следните теми: „Живот с другите“, „Българите отвъд България“, работни семинари „Преводи и прочити”, „Млади критици за нови български автори”, както и вечер, в която ще се четат преводи на текстове на св. Климент Охридски. Ще бъдат организирани срещи с известни български писатели и журналисти.

Последният ден, 20.11.2016 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

Важно

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от експертно жури.
Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
Време за представяне на докладите – 15 минути.
Няма такса правоучастие.

За много повече подробности и допълнителна информация вижте сайта на конференцията.

Снимките на поста са от Първия международен филологически форум, проведен през есента на 2014 г.

чудесна докторантска конференция

IMG05008

IMG05011IMG05013IMG05010IMG05015IMG05017IMG05018IMG05019IMG05022IMG05023IMG05026IMG05028IMG05030IMG05033IMG05034IMG05039IMG05038IMG05042IMG05041

Конференцията GLAS  – Graece Latinaeque Antiquitatis Studentes 2016, Sofia

се проведе на 16, 17 и 18 юли в Конферентната зала на Ректората на Софийския университет.

Тя бе втора част на международна студентскo-докторантска конференция, първата част на която е била проведена през 2015 г. в Белград.

На конференцията в София гостите бяха от университети в Сърбия, Словения, Македония, Хърватска, Полша и др.

Нашите домакини от специалност Класическа филология и от Магистърската програма по Антична литература и култура се справиха отлично с организацията.

Темите на докладите: из областите на класическата филология, античната история и култура, езикознанието и рецепцията на античността в съвременни произведения; сравнителното литературознание и епосите в старите литератури; медиевистиката и античната наука.

Нивото на докладите: много високо. Много съдържателни, фокусирани, конкретни, информативни, увлекателно поднесени с презентации.

Конференцията бе организирана с подкрепата на Студентския съвет на Софийския университет.

Eто тук можете да прочетете повече и да намерите програмата на конференцията.

За съжаление, можех да присъствам само на втория ден от работата и снимките са само от него. Предполагам, че и първият, и третият ден на конференцията са били така интересни и вълнуващи.

Благодаря на организаторите и им пожелавам здраве, радост и щастие, хубава почивка през лятото и още много ентусиазъм за случването на толкова обещаващи за бъдещето академични събития!

Димка Гочева

 

 

 

 

 

 

награда за преводача

image-0.02.01.497cf22c4f595bcd8d4fbcf07b28e05415a130c541366fea8a99d508c72e5891-V

Със закъснение от две седмици научих и сега съобщавам една новина, но пък тя е много хубава: на 10 юни на тържествена церемония в Пловдив нашият колега д-р Георги Гочев от НБУ е получил наградата за хуманитаристика „Христо Г. Данов“ за 2016 г. – за новите преводи на две основополагащи произведения на класическата философия и старогръцката литература, които той публикува миналата година: Държавата на Платон и Поетика на Аристотел.

Д-р Георги Гочев е alumnus на специалност Класическа филология и Магистърската програма по Антична култура и литература във ФКНФ на СУ. Вече от няколко години е преподавател в департамента по Средиземноморски и източни изследвания на НБУ, а престижната награда за хуманитаристика в сферата на книгоиздаването „Христо Г. Данов“ е заслужено признание за него като талантлив и плодовит преводач на най-значими автори от античната философия и литература. Негови са преводите на Реторика към Александър на псевдо-Аристотел, на Икономика. Антични автори за стопанството, 2006 г., и Закони на Платон, 2006 г., който бе осъществен в съвместна работа с доц. д-р Невена Панова. И трите книги се появиха като част от поредица „Делос“ на издателство „СОНМ“.
Д-р Георги Гочев преведе също така отново Пир на Платон, този път с това заглавие, без определителен член, което през 2011 г. стана третото попълнение от поредицата на НБУ за издаване на най-важните диалози поотделно, в авторедакция на същия преводач или в нов превод на друг. Новият превод на Държавата е вторият цялостен на български след превода на проф. Александър Милев на най-четения, най-коментирания, най-превеждания и най-издавания Платонов диалог в целия свят от средата на ХIХ век насам. С много интересен предговор от преводача и богат съпътстващ справочен апарат: коментари, бележки, астрономическа схема, онтологическа графика и илюстрации, насочващи осмислянето, както и с много старателно направен индекс на основните понятия.

Новият превод на Поетика, направен от него, както и някои от предишните интерпретации, налични на български, бяха показани вече тук,

а за изданието на Държавата в поредицата на НБУ можете да си припомните, ако щракнете тук.

Да честитим на колегата и да му пожелаем: здраве, щастие и вдъхновение за нови преводи, тълкувания и художествени авторски текстове!

Д.Г.

 

 

 

 

симпозиум и конференция за Платон

 

През тази година академичните събития, свързани с юбилея на Аристотел преобладават, но в света като цяло на Платон се посвещават много повече конференции и семинари през последните десетилетия .Например, Международното Платоново общество, което организира веднъж на три години много големи международни симпозиуми, посветени на един или друг от диалозите, съвсем наскоро ще проведе вече 11-ия Международен Платонов симпозиум, фокусиран върху Федон.

Това ще се случи от 4 до 8 юли в Бразилия.

Когато международните Платонови симпозиуми се случват в Европа, европейските учени, интерпретатори и изследователи от всички възрасти преобладават, но колегите от двете Америки настояват понякога и те да са домакини, така че колкото се може повече докторанти и млади преподаватели да вземат участие в симпозиумите. Обикновено в тях участват по няколкостотин души. Когато това става в някоя от двете Америки, разбираемо европейците са по-малко.

Един от предишните симпозиуми беше в Япония, като тогава пак участниците от страни извън Азия, са били по-малко.

Има и национални Платонови общества, които са много активни, като Санкт-Петербургското Платоново философско общество, което всяка година провежда по една конференция. Обикновено тя е посветена изключително на Платон, на платонистката и неоплатонистката традиция.

През тази година, вчера и днес те провеждат своята вече 24 конференция.

Ето тук можете да видите програмата на конференцията за Платон „Универсумът на Платоновата мисъл: Платон и съвременността“.

Top Posts & Pages

Календар на събитията

октомври 2016
M T W T F S S
« Sep    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Архив

Статистика

  • 21,230 hits