АРУКО

стрелата на Хераклит

STRELA_n

Драматургия, идея и музикално оформление:

Петър ПЛАМЕНОВ

ПОСТАНОВКА:

Росен МИХАЙЛОВ, Петър ПЛАМЕНОВ

Хореография и изпълнение:

Росен МИХАЙЛОВ

Лирика: Петър ПЛАМЕНОВ

Музика:

Антонело де Касерта, Жан Бариер, Жан Филип Рамо, Алесандро Скарлати, Луиджи Бокерини, Карл Орф, Хенри Пърсел, Георг Фридрих Хендел, Антонио Вивалди и Георг Филип Телеман.

ПРЕМИЕРА

10 и 17 януари 2020

Театър-лаборатория Алма Алтер

СУ „Св. Климент Охридски”

Хетероподи

“Стрелата на Хераклит” е експериментален танцов спектакъл, който се опитва да преведе на сценичен език и да постигне в ярки кинетични метафори сетивна осезаемост за някои от основните философски идеи на тъмния плачещ философ-лирик Хераклит Ефески – хармония, бог, вечност, време, човек, любов, война, логос…

При това тези големи понятия ще бъдат разкрити в тяхното сложно и динамично взаимоотношение, смесвайки художествени похвати от танцовия театър, съвременните движенчески с елементи на инсталационното и акционното изкуство. Пластиката се изгражда по принципа на съвременния танц, смесвайки смело възвишено и иронично, лирическо и банално, изненадващо и познато. Кинетичният език, въпреки абстрактната си обобщеност, се опира на ярки образи и скрити алюзии към високото класическо изкуство като втъкава препратки към значими антични скулптури, ренесансови фигури и емблематични романтически визии. Поради това се търси жанровата полисемантичност на съвременната пърформанс форма.

Целта на спектакъла е да се намери пресечната точка между мисъл, движение и израз, като се събуди емоционалната памет и се предизвика екзистенциален размисъл. Хореографският език е силно пестелив, минималистичен, но зареден с неочаквани значения.

Авторите на проекта поставят въпроса дали философското познание може да се предава и постига единствено в дискурсивна среда, или то може да бъде излъчвано и усвоявано непосредствено и „поетично” чрез художественото посредничество на танца и движението, възможно ли е философията да се изтръгне от теоретичната си невъзмутимост и да се слее с чувствената актуалност на тялото?!

strela

С удоволствие споделям поканата на доц. д-р Петър Пламенов от катедрата по Логика, етика и естетика във Философския факултет, както и част от съобщението за спектакъла, който ще има две премиери:

първата е довечера, 10 януари,

а втората е следващата седмица, на 17 януари 2020 г.

в залата на Театър-лаборатория „Алма Алтер“ от 18.30 ч.

Димка Гичева-Гочева

 

поздрави и новини

 

800px-Brooklyn_Museum_-_The_Magi_Journeying_(Les_rois_mages_en_voyage)_-_James_Tissot_-_overall

Джеймс Тисо. Тримата влъхви пътуват ( ок. 1890). Ню Йорк, музей Бруклин

 

Скъпи колеги и приятели,

Честито Рождество Христово!

Като един от администраторите на сайта на нашата Асоциация ползвам възможността да поздравя всички с чудото на раждането на Спасителя и да пожелая на всички крепко физическо, душевно и духовно здраве, както и непресъхващо вдъхновение за ново творчество и съзидание в писането, превеждането и преподаването.

В хубавите празнични дни ето няколко добри новини.

Едната е свързана с публикуването на сборника с докладите от конференцията Мислене и действане, която проведохме като Втори четения на АРУКО в средата на декември 2018 г., и която беше посветена на 130-годишнината от създаването на Висшето училище в София и 130-годишнината от превеждането на диалога Критон на Платон на български.

Сборникът е включен в издателския план на Философския факултет за 2020 г. и включва текстовете, разширени от докладите на проф. Александър Андонов, проф. Кристина Япова, проф. Нева Кръстева, доц. Невена Панова, доц. Виржиния Радева, доц. Николай Гочев, доц. д-р Силвия Кръстева, д-р Камелия Спасова, д-р Кирил Киров, д-р Марта Методиева, докторант Невелин Вутев, магистър Атанас Игов и моя. В качеството ми на съставител и с любезното им съгласие, предложих за рецензенти проф. Маргарет Димитрова и доц. Анета Димитрова. Факултетният съвет на ФФ приема като рецензенти винаги предложените от авторите или съставителите на сборниците, а д-р Иван Петров ще помогне с редактирането и на текстовете, които не бяха включени в мартенския брой на Литературен вестник. Сборникът ще бъде предаден в УИ „Св. Климент Охридски“ съгласно заявката до 1 март 2020 г. и се надявам да бъде публикуван недълго след това.

IMG_20190527_134929

Другата хубава новина е свързана с голямото признание, което в началото на януари ще получи доц. д-р Светла Славева-Грифин – асоцииран член на нашата Асоциация. В първите дни на новата година във Вашингтон, по време на редовната годишна среща на американското Society for Classical Studies, тя ще получи награда за отлична преподавателска работа и изследвания в областта на античната философия и наука. В мотивировката на комисията, която присъжда наградите, се казва:

Professor Svetla Slaveva-Griffin has leveraged her own interests in ancient philosophy into a boon for both students at Florida State University and for the health of Classics on that campus. Her course on Ancient Science, which remarkably counts as a science credit for the hundreds of students who take it, explores ancient Mediterranean ideas on the natural world, yet employs the pedagogies of a modern science class. Students in the class particularly enjoy recreating the experiments of Greek scientists and their “SciFri” presentations, which actively engage them with their ancient counterparts and teach them skills in critical thinking and writing. They note that they appreciate that they are learning through engagement rather than through memorization. In reviewing the class, many students found themselves surprised by how much they enjoyed and learned from a class that they took only to fulfil a requirement. They credit Professor Slaveva-Griffin’s passion for the material.  As one student says “She is there to grasp attention. She wants to pull each student into what she loves the most and I love it.”

Professor Slaveva-Griffin credits her students with inspiring and guiding her teaching. Although she teaches a wide variety of classes, including an online course in medical terminology, and Greek classes at every level, she changes the material she includes to address student interest and to respond to students’ feedback. Even students in her very large classes note how interactive she is with individuals and credit her with encouraging them to learn more and stretch their own abilities. “The confidence Dr. Slaveva-Griffin instills isn’t to be understated,” notes a student who took several of her classes. “The reason, I think, that she is able to leave her students feeling ready to tackle any research problem, ready to approach any author, is that she leaves them able to teach themselves.”

Professor Slaveva-Griffin’s teaching has been recognized many times, first when she was a graduate student at the University of Iowa, and repeatedly at Florida State University where she has won an Undergraduate Teaching Award, a Certificate of Distinction in online teaching, and multiple nominations for awards in undergraduate and graduate teaching and advising. For her focus on students’ needs and interests, and for her enthusiastic outreach to students who might never be exposed to classical learning, we join her students and colleagues in honoring the work of Professor Svetla Slaveva-Griffin with the SCS’s 2019 Award for Excellence in Teaching of the Classics at the College Level.

Източник: https://classicalstudies.org/awards-and-fellowships/scs-newsletter-november-2019-awards

***

IMG_20190102_133850

 

Третата новина е свързана с новия Управителен съвет. На 14 декември се проведе редовното отчетно-изборно Общо събрание на АРУКО, а като нови трима членове на Управителния съвет бяха избрани доц. д-р Силвия Кръстева от ЮЗУ „Неофит Рилски“, д-р Вяра Калфина от СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Иван П. Петров от Медицинския университет в Пловдив.

Всички трябва да благодарим от сърце на колегите от досегашния УС – доц. д-р Невена Панова, д-р Вероника Келбечева и г-жа Зоя Христова-Димитрова – за всеотдайната работа през предишния тригодишен мандат.

Пожелаваме на новите членове на УС успешна работа, за която ex officio ще им помагат и колегите от предишния състав, и очакваме в съответствие с Устава на АРУКО скоро да научим кой ще е новият председател, който те трябва да изберат помежду си на първото си заседание.

***

На всички пожелавам отморяваща Коледно-новогодишна ваканция, като се надявам и други колеги по-активно да публикуват нови хубави новини тук.

Димка Гичева-Гочева

 

 

премиера на томове от конгрес

 

Вчера, 18 декември 2019 г., в Амфитеатъра на Музея на Акропола в Атина е имало представяне на два тома с пленарните доклади и резюмета от доклади от Световния конгрес, поветен на 2400-годишния юбилей на Аристотел, проведен в Аристотеловия универитет в Солун през 2016 г.

В събитието са взели участие:

Президентът на Република Гърция г-н Прокопиос Павлопулос, който е открил тържеството, а в академичната част – проф. Ламброс Кулубарицис, проф. Теодосиос Тасиос, проф. Деметра Сфендони-Менцу – съставител на двата тома и ръководител на Центъра за международни интердисциплинарни изследвания, посветени на Аристотел в АУС.

Водещ е бил проф. Захариас Скурас.

 

exofylla.psd

Aristotle – Contemporary Perspectives on his Thought (De Gruyter, 2018)

Proceedings of the World Congress “Aristotle 2400 Years” (A.U.Th., 2019)

Editor of the two volumes: Demetra Sfendoni-Mentzou

Speakers

LAMBROS COULOUBARITSIS

Professor Emeritus of Philosophy, Université libre de Bruxelles; Member of the Royal Academy of Belgium Correspondent Member of the Academy of Athens

THEODOSSIOS TASSIOS

Professor Emeritus of the National Technical University of Athens Honorary Doctor of Engineering, A.U.Th.; Honorary President of the Hellenic Philosophical Society

DEMETRA SFENDONI-MENTZOU

Professor Emerita of Philosophy of Science

President of the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.Th.

Coordinator of the discussion:

ZACHARIAS SKOURAS Professor of Genetics, A.U.Th.

Secretary G. of the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.Th.

 

 

 

 

конференцията тази седмица

65863411_10216643186404791_866100083886653440_n

ТРЕТИ ГОДИШНИ ЧЕТЕНИЯ НА АРУКО

С В А Т Б А Т А      Н А        Ф И Л О Л О Г И Я      И      М Е Р К У Р И Й

Изкуствата…начало на науки трезви дават, …но и играта не забравят.
Artes…disciplinas annotabunt sobrias…nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220)

13. и 14. декември 2019 г., СУ „Св. Климент Охридски“, Зала 2

ПЕТЪК, 13. ДЕКЕМВРИ

11:00 ч Откриване на четенията

Водещ: гл.ас. д-р Вяра Калфина, СУ „Св. Климент Охридски“

11:15 ч проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“
Гражданин на Аритметика и Геометрия

11:45 ч гл. ас. д-р Лъчезар Томов, НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“
Значение на апориите на Зенон за развитието на математиката и физиката

12:15 ч доц. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Начала на фигурите и числата в Елементи на Евклид

12:45 – 13:00 ч Почивка

13:00 ч д-р Марта Методиева, НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“
Целз срещу Гален; Берон срещу Сава Доброплодни; разпространение на
антични здравни съвети в български учебни помагала от началото на XIX век

13:30 ч проф. д-р Виолета Герджикова, СУ „Св. Климент Охридски“
Алегорични изображения на Граматиката

14:00 – 15:00 ч Обедна почивка

Водещ: д-р Вероника Келбечева, МУ-Пловдив

15:00 ч доц. д-р Николай Гочев, СУ „Св. Климент Охридски“
За съчетанието на художествената литература и науката в едно произведение

15:30 ч доц. д-р Невена Панова, СУ „Св. Климент Охридски“
Граматика, поетика и етимология (отново за Дионисий Тракийски)

16:00 ч доц. д-р Герасим Петрински, СУ „Св. Климент Охридски“
Граматични и метрични особености на Хермогеновата стилистична теория

16:30 – 16:45 ч Почивка

16:45 ч проф. дфн Красимир Делчев, СУ „Св. Климент Охридски“
Политическата реторика и популизъм на Тиберий в законите срещу
астролозите, хистрионите и развалата на нравите

17:15 ч доц. д-р Силвия Георгиева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Астрологическите текстове на Късната античност

СЪБОТА, 14. ДЕКЕМВРИ

Водещ: д-р Иван Петров, МУ-Пловдив

11:00 ч Димитър Драгнев, СУ „Св. Климент Охридски“
De tempore futuro inter grammaticam et rhetoricam posito quid liber XI Odysseae
et liber VI Aeneidis nobis dicere possint

11:30 ч Лука Личитра, Pontificia Studiorum Universitas Salesiana, Рим, Италия
Heraclitus noetianus: Noetismi confutatio in Hippolyti Refut. omn. haer. IX 8-10

12:00 ч Мина Петрова, СУ „Св. Климент Охридски“ и МУ-София
Аспекти на фригидното и фригидността в Tristia и Epistulae ex Ponto

12:30-13:00 ч Почивка

13:00 ч доц. дфн Димка Гочева, СУ „Св. Климент Охридски“
Змията на Диалектиката на сватбеното пиршество

13:30 ч Стефан Стефанов, СУ „Св. Климент Охридски“
Разсъждаване около политиката – от Александър до Август, от Рим до Чанан

14:00 ч доц. д-р Светла Славева-Гриффин, Florida State University, САЩ
Дисциплините с „Мълчаливо Присъствие“

14:30 ч Заключителни думи

Екип на Четенията:
Невена Панова, Вероника Келбечева, Камелия Спасова, Иван П. Петров, Димитър Драгнев

Заповядайте!

събития, които предстоят

65863411_10216643186404791_866100083886653440_n

Ето как се очертава графикът на събитията около античността и отвъд нея, около класическото изобщо, (което по думите на Гадамер е винаги своевременното, винаги навременното и винаги подходящото) и семинара Класика и бъдеще до края на годината:

 1. Днес, 15 ноември, от 18.30 часа в ауд. 186 в Гълъбарника на Ректората:

лекция и дискусия с доц. д-р Силвия Кръстева от ЮЗУ „Неофит Рилски“ за хоризонтите пред философията и логиката; с участието на доц. д-р Кристиян Енчев от ИИОЗ-БАН. Ще говорим за книгата ѝ Генезис и поле на логическата теория, изд. „Фабер“, 2018 г., но и за новите ѝ творчески планове.

 1. Следващата седмица, 22 ноември, пак в петък, пак по същото време и на същото място, 18.30 часа в ауд. 186 в Гълъбарника на Ректората:

 лекция на доц. д-р Силвия Георгиева за кореспонденцията на някои от ранните свети отци на Църквата с жени-християнки на тема

Colloquium absentium – писма до жени на Църковните отци.

 1. На 29 ноември, петък – честване на 140-годишния юбилей на проф. Балабанов в Зала 2 на Ректората, организирано от катедрата по Класическа филология във ФКНФ;
 1. На 5 декември, по изключение в четвъртък и малко по-рано от обичайното, от 17.00 часа – представяне на книгата-учебник-диалог на Николай Гочев Старогръцката литература. От легендарните начала на поезията до края на елинизма

С участието на писателката, философка и преподавателка по творческо писане в НБУ доц. д-р Емилия Дворянова и други колеги.

Съорганизатор на представянето е УИ „Св. Климент Охридски“.

 1. На 13 и 14 декември – достоен и впечатляващ завършек на целогодишния ни труд: Годишните четения и редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на АРУКО.

Eто я поканата на колегите, които организират четенията тази година:

Изкуствата… начало на науки трезви дават,… но и играта не забравят. Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220)

Уважаеми колеги и съмишленици,

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование Ви кани да вземете участие в традиционните Годишни четения на АРУКО:

на 13 и 14 декември 2019 г., Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“

на тема

СВАТБАТА НА ФИЛОЛОГИЯ И МЕРКУРИЙ

Заглавието на четенията е вдъхновено от едноименното късноантично съчинение на Марциан Капела, което разглежда седемте свободни изкуства. Затова докладите и научните съобщения ще се разполагат в следните тематични области:

 1. Граматика
  2. Реторика
  3. Диалектика
  4. Аритметика
  5. Геометрия
  6. Астрономия
  7. Музика,

както и:

 1. История на медицината и природните науки в древността.

Вашите заявки за участие (до 30 минути), включващи заглавие на български и английски и резюме (до 1000 знака), очакваме до 15 ноември 2019 г. на адрес: aduceorg@gmail.com.

Организационен екип:

Невена Панова
Иван Петров
Камелия Спасова
Димитър Драгнев
Вероника Келбечева

***********************************************************************************************************************

А ето я и поканата за редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на АРУКО:

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на сдружение

 Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)

Управителният съвет на сдружение Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО), на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно Общо събрание на 14 декември 2019 г., от 14 ч., в Заседателна зала 2 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ 15, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на сдружението през 2019 г.;
 2. Финансов отчет;
 3. Административни въпроси;
 4. Приемане на нови членове;
 5. Избор на нов Управителен съвет;
 6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението;
 7. Разни.

София, 14.11.2019 г.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет:

Невена Панова (председател на УС)

Вероника Келбечева (член на УС)

Зоя Христова-Димитрова (член на УС)

Attachments area

Област за прикачени файлове

След това – дълга Коледно-новогодишно-сесийна ваканция.

събития тази седмица

images (1) (1)

                                        За този пост ползвам копия на миниатюри, показващи различните тематични полета в арабската литература, подбрани от проф. Цветан Теофанов

Три интересни събития в три наши университета ще се случат тази седмица, организирани и причинени от колеги-класици, и вдъхновени от класически произведения на световната литература – античната гръцка, средновековната арабска и епистоларната латиноезична патристика.

*

Утре, 6 ноември, в галерията UniArt на НБУ от 9.30 до 13.00 часа ще се проведе конференцията Загадката (на) Медея.

В конференцията ще участват антрополози, философи, психолози и филолози.

Във фейсбук събитието е обявено така:

В първата част на конференцията митът за Медея е представен в исторически контекст и като проблем на превода; във втората част – като тълкувателен проблем; в третата ще бъде представен опитът от театралния и социален проект „Медея“ на Снежина Петрова и Десислава Шпатова, осъществен в периода 2017-2019 г. Организатори на конференцията: Стефан Попов и Георги Гочев

Участници в конференцията:
Първа част (10-11 часа): Доротея Табакова, Владимир Маринов, Васил Гарнизов (модератор)
Втора част (11-12 часа): Албена Стамболова, Амелия Личева, Стефан Попов, Васил Гарнизов, Георги Гочев (модератор)
Трета част (12-13 часа): Снежина Петрова, Александра Гочева, Георги Гочев, Владимир Маринов (модератор)

 

Compendium_of_tales_by_al_Hariri_of_Basra_Fig_2 (1)

В петък, 8 ноември, в Зала 1 на Ректората проф. дфн Цветан Теофанов ще изнесе лекция на тема Класическата арабска поезия в цикъла от семинари – лекции и дискусии на тема Класика и бъдеще. Начало: 18.30 часа. Заповядайте!

 

Arabic Culture (2)

Пак в петък, 8 ноември, ще се проведе последното заседание на научното жури в доцентския конкурс на гл. ас. д-р Силвия Георгиева. В него тя участва с няколко публикации, които представят дългогодишните ѝ занимания с кореспонденцията на видни представители на латиноезичната патристика с жени.

Сред тях се открояват антологията с писма на Блажени Августин и монографията

Дъще, господарке, съробиньо, сестро: женската идентичност в писмата на Блажени Йероним, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2015.

Колегата резюмира най-важното за своята работа така:

В монографията, посветена на епистоларното творчество на Блажени Йероним за първи път в България се разглеждат и анализират обстойно неговите многобройни писма до жени, непревеждани досега на български език. Въпреки изобилието от съвременни изследвания в чуждестранната научна литература относно стила и другите аспекти от кореспонденцията на Йероним, в анализите
върху индивидуални писма до жени от различни епистоларни типове се
открояват някои неотбелязани досега приноси на Йероним към латинската
епистоларна традиция. От гледна точка на развитието на
раннохристиянската епистолография и жените-адресати на Отците на
Църквата, приносен е направеният общ сравнителен анализ на писмата на
Августин и Йероним, адресирани до жени. Писмата на Блажени Йероним
до жени са класифицирани спрямо различните епистоларни типове,
известни от античната реторическа традиция. …
В изследването се проследява и анализира начинът, по който един
християнския автор изразява представата си за жената, аскезата и
библейската истина в образите на своите кореспондентки-жени. Извежда
се основно наблюдение върху факта, че писмата до жени на Йероним се
превръщат в огледало на самия автор, помагайки му по този начин да извае
чрез тях и своя собствен автопортрет, както и авторитета си на
християнски учител.
Важно наблюдение в анализите на писмата е, че християнският идеал
на една интелектуална отдаденост придава на жените-адресати статута на
негови господарки, дъщери, сестри и съробини едновременно – термини,
заимствани от социалната и фамилна римска среда и преосмислени
повторно в една духовна парадигма. …
Така в пресечната точка между реторика, филология, екзегеза и
християнска доктрина в монографията се изследва и анализира особеното
отношение на автора към жените-участнички в епистоларния диалог, дало
уникалния облик на Йероним в развитието на християнската литература.
В книгата се извеждат обобщените образи, идеализираните
представи и основните характеристики на жената-образец, реципиент на
епистоларните текстове, през погледа на християнския автор. Акцентирано
е важното наблюдение, че чрез своите кореспондентки авторът съгражда
„norma perfectae vitae“ – „норма на съвършения живот“ – важен принос на
епистолографския талант на Блажени Йероним. Интересен подход в
книгата е и обобщеният анализ на идеята на Църковния учител за антиобразец – както на мъже, така и на жени – включен в тъканта на писмата.
Прочитът и анализът на конкретни епистоларни текстове допълва
познанията на съвременните читатели относно битовата култура и
социалните отношения в римското общество от Късната античност. Едно
от важните заключения е, че християнското писмо е особено влиятелно
средство за създаване на идентичност и съумява да извае нов облик на своя
реципиент, като го подлага на своеобразна епистоларана метаморфоза.
От друга страна, анализите на епистоларните текстове показват
изключително високото място, отредено на жената като интелектуален
спътник в християнската аскеза и в превода на библейските текстове, също
осмислян като вид християнско служене.

Колегата д-р Силвия Георгиева представя в конкурса няколко впечатляващи статии на английски език и една ценна антология: Свети Аврелий Августин, Избрани писма до жени, „Изток-Запад“, С., 2012, на която е съставителка, преводачка, авторка на увода и бележките.

Резюмета на публикациите на д-р Силвия Георгиева, рецензиите и становищата на уважаваното научно жури са публикувани на сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“.

Пожелаваме ѝ успех!

 

 

 

 

 

три успешни процедури

 

 

IMG_0264

снимка моя, личен архив

 

Честит празник на будителите, скъпи колеги и приятели!

Радостна съм да съобщя, че в тази празнична седмица с успех се развиха три академични процедури на колеги от Асоциацията ни, а две от тях напълно приключиха.

В обратнохронологичен ред: вчера, 31 октомври, е било проведено заключителното заседание на научното жури за хабилитационната процедура на д-р Силвия Кръстева в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и тя е получила седем категорични оценки „за“.

Предстои гласуване в понеделник на 4 ноември на Факултетния съвет на Философския факултет, който ще се проведе в съответствие с Правилника на ЮЗУ, като се надяваме, че участващите в гласуването ще се съобразят с единодушната оценка на членовете на уважаваното научно жури и че след него тя ще е вече доцент по философия и логика.

В конкурса колегата Силвия Кръстева представя много студии и статии, както и хабилитационна монография:

Генезис и поле на логическата теория. Студии по философска логика.
2018. Изд. „Фабер“, Велико Търново, ISBN 978-619-00-0700-5, 404 стр.
В книгата тя очертава основните парадигми на логическото философстване и философското логизиране – от Аристотел, през Кант, Фихте и Хегел, до модерната логика на ХХ век.

Резюме на монографията и на останалите статии и студии, представени за конкурса, както и рецензиите и становищата може да намерите на сайта на ЮЗУ „Неофит Рилски“,като щракнете върху този текст.

************************************************

48426787_10213786023704301_7985476309398585344_n

снимката е на проф. Мария Костова,

публикувана преди време на стената ѝ във фб

На 30 октомври 2019 г. в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ – БАН, е проведена с успех публичната защита на дисертационния труд на Марта Методиева на тема

„Гръко-римската античност в българската книжнина (края на ХVІІІ – първата половина на ХІХ век)” за придобиване на образователната и научната степен „доктор”, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Теория и история на културата. Рецензиите и становищата на членовете на научното жури, както и авторефератът са достъпни на интернет-страницата на института.

 

********

А на 29 октомври в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя защитата на моята дисертация, посветена на справедливото и справедливостта според Херодот, Тукидид, Софокъл, Платон и Аристотел. На сайта на ФФ вече са архивирани авторефератите, рецензиите и становищата на членовете на уважаваното научно жури.

Точното заглавие на дисертацията е Към понятията справедливо и справедливост в практическата философия на Аристотел.

********

Топ публикации и страници

Седемте мъдреци

Календар на събитията

януари 2020
П В С Ч П С Н
« дек.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Последни публикации

Архив

Статистика

 • 33 317 hits