АРУКО

Реклами

дисертация и магистратури

Зала № 2– Ректорат на СУ, Северно крило, ще се проведе

 

защита на дисертационния труд на колегата Доротея Николаева Табакова

на тема:

Преводачески модели и подходи към старогръцките метрически текстове в България от перспективата на съотносимост на системи на стихосложение

за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление

2.1. Филология, докторска програма „Теория и практика на превода“ – Старогръцки език).

Председател на научното жури е доц. д-р Йоана Кирилова Недялкова-Сиракова.

 

Авторефератът, рецензиите и становищата на членовете на научното жури са публикувани на страницата на университета: погледнете тук.

Пожелаваме успех на колегата, която е и вдъхновена преподавателка, и талантлива преводачка, и оригинална поетеса, и бард-поет с китара, и създател на жанра митологически шансон (по думите на проф. Богданов – Бог да го прости!)

 

S

(статуята на Херодот в Халикарнас, днес Бодрум; снимка на Николай Гочев от 22 август 2019 г.)

Също така днес е последният ден, в който може да се кандидатства за магистърската програма Антична култура и литература

и останалите МП във ФКНФ.

Кандидатстването в магистърските програми за учебната 2019/2020 г. е САМО ONLINE – https://fcml.kmk.uni-sofia.bg , а след приключването му, документи ще се приемат в стая 216 на Ректората.

За магистърските програми (държавна поръчка и платено обучение) могат да кандидатстват завършилите 4-годишни бакалавърски програми от съответните направления. Кандидатстващите за платена форма на обучение трябва да са завършили висшето си образование с успех, не по-нисък от добър (4,00). Всички кандидати се явяват на приемни изпити.

 

Необходими документи:

 • Молба до ректора по ОБРАЗЕЦ .
 • Копие на документ за самоличност.
 • Копие на диплома за висше образование или уверение за завършено висше образование.
 • Документ за платена такса/такси/ за участие в конкурса

 

 

IMG_20190904_083142

           ( снимка на Д. Г. от археологическия парк край Casa Romana на остров Кос)

А утре е последният възможен ден, в който ще може да се кандидатства по електронен път за всички магистърски програми на Философски факултет, вижте ето тук: http://ma.su-phls.info/?p=14

 

 

лятната школа наближава

Остава само една седмица до началото на поредната Лятна школа по класически езици.

Младите колеги-ентусиасти-ерудити, които я организират вече за шести път, отскоро имат и красиво подреден информативен сайт, на който са представили нейната история, подробности за миналите ѝ провеждания, за участниците и програмите им, за постиженията и успехите им.

Вижте сайта тук: Лятна школа по класически езици

Ето подробности за предстоящата сесия, които заимствам от тях:

ЗА ШКОЛАТА

ЛЯТНАТА ШКОЛА по класически езици е едно пътуване не само в пространството, но и във времето. Днес всеки може да види с очите си Атина и Рим, но по-голямо предизвикателство е разчитането на паметниците на Античността и общуването с хората, които са ги създали.Нима е възможно това общуване след толкова столетия? Да, когато владееш езиците на Античността, латински и старогръцки, наречени също така класически езици. Те се употребяват активно и непрестанно през всички векове до наше време. На Лятната школа си поставяме за цел да овладеем тези езици, за да можем да общуваме с хората преди и хората след нас.В Лятната школа участват хора, които обичат латинския и старогръцкия (и други стари езици като старобългарския, староанглийския и персийския например). Затова посвещаваме времето си на тях, като си поставяме и още една цел – всеки да вземе най-ценното за себе си от това, което прочита, слуша, вижда и казва по време на школата. Израз на тази цел са и девизите, които избрахме в последните две години: “Aeternitati et tempori parendum” (“В крак с вечността и времето”) и “Διὰ τῶν γλωσσῶν πρὸς τὸν λόγον” (“Чрез езиците към словото”).И ако всичко това ви изглежда твърде сериозно, не забравяйте, че латинската дума “schola” и българската “школа” идват от старогръцката “σχολή”, която означава “свободно време”.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

Лятната школа през 2019 г. ще се проведе от 24. август до 1. септември в Трявна – за базата и транспорта вижте по-долу.

УЧАСТНИЦИ

В школата могат да участват:
– всички ученици от НГДЕК “Константин Кирил Философ” от 8. до 12. клас, както и ученици от други училища, които имат начални познания по латински;
– студенти от специалност „Класическа филология“;
– други ученици и студенти, които имат начални познания поне по латински.
Условието за участие е любовта към заниманията с класически езици.
Участието както на начинаещи, така и на много напреднали се насърчава!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

В школата ще вземат участие като преподаватели учители от НГДЕК “Константин Кирил Философ”, преподаватели от СУ “Св. Климент Охридски” и други преподаватели и учени от страната и чужбина.В школата тази година ще вземат участие като преподаватели (списъкът се актуализира):

 • Димитър ДРАГНЕВ, завършил класическа филология в СУ “Св. Климент Охридски” и магистър по българска филология в магистърската програма по старобългаристика в същия университет. Възпитаник на НГДЕК и на Accademia Vivarium Novum в Рим, Италия. Преподавал е латински и старогръцки език в НГДЕК, в момента е учител по латински в 17. СУ “Дамян Груев” и преподава латински език в Първа АЕГ и 9. ФЕГ “Алфонс дьо Ламартин”. Води и курс по латински език за начинаещи в школата “Работилница за знание”.
 • Марта МЕТОДИЕВА, преподавател по латински в НГДЕК и в СУ “Климент Охридски”, докторант пред защита към ИБЦТ на БАН. С голяма радост прилага римската максима, че докато обучаваме, се учим и това ѝ дава вдъхновение в работата с ученици. Освен с тях, се занимава с изследване на български текстове от края на XVIII и началото на XIX век, за да проследи присъствието на гръко-римската Античност в тях и да обобщи до каква степен тя е била позната на българските просвещенци.
 • доц. д-р Невена ПАНОВА, преподавател по старогръцка литература в Софийския университет. Изследователските й интереси са в областта на историята и теорията на старогръцката литература, на философската проза (Платон), на рецепцията на античността в българските литература и култура и в съвременната философия. Доц. Панова участва в Лятната школа още от първото ѝ провеждане през 2014 г.
 • гл. ас. д-р Димитър ИЛИЕВ, преподавател по старогръцки език в Софийския университет. Научните му интереси са в областта на архаичната и късноантичната гръцка поезия, гръцката поетика и стилистика, сравнителното езикознание, романистиката, диахронната лингвистика на гръцкия и езиковата ситуация на Балканите от Античността до днес. Д-р Илиев е участвал четири пъти в Лятната школа, провеждал е занимания за гръцката епиграма, електронните ресурси в хуманитаристиката, античната епиграфика.
 • Георги МИТОВ, студент по история в Софийския университет, възпитаник на НГДЕК и Accademia Vivarium Novum, преподавал латински език в 164. ГПИЕ “Мигел де Сервантес” и НПМГ “Акад. Любомир Чакалов”.
 • д-р Иван П. ПЕТРОВ, преподавател по латински език в Медицински университет – гр. Пловдив, възпитаник на специалностите Класическа филология, Славянска филология и Старобългаристика в Софийския университет. Интересите му са в областта на индоевропейското и сравнително езикознание, старобългарския език, историята на българския език, гръцката и латинска патристика. В рамките на школата е водил лекции по увод в литовския език и увод в персийския език (съвместно с Д. Драгнев).

ПРОГРАМА

В програмата са предвидени активни занимания (четене, писане, говорене, слушане) с класическите езици – латински, старогръцки и старобългарски (и други древни езици), съобразени с нивото на участниците, както и възможности затворческа изява под различна форма (поезия, музика, театър, рисуване). Програмата ще бъде изцяло уточнена след сформирането на групата, за да отговори максимално на интересите и нуждите на участниците. В края на школата всички ще получат документ за своето участие.За провеждането и програмата на школата през предишни години вижте тук. Школата се провежда по идея на Димитър Драгнев, който я организира за първи път през 2014 г. и впоследствие през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Лятната школа ще се проведе в хотел “Сезони” в град Трявна (http://seasons.tryavna.biz). Настаняването ще бъде осъществено в двойни стаи. В хотела има басейн със спасител.
Транспортът ще се осъществи с влак от София до Трявна и обратно. Тръгването ще бъде на 24.8., 6:55 ч от Централна гара София. Връщането ще бъде на 1.9., 21:07 ч на същото място.
Ако има закъснели, но незаписали се желаещи участници, нека да влязат в контакт с организаторите.
От сърце пожелаваме успех на всички организатори и участници в предстоящата вълнуваща школско-класическа седмица!
Да имат дълги години живот и здраве, и безкрайна енергия, за да продължават все така с въодушевление да създават добри традиции!

iuvenes dum sumus

studentsko-spisanie-chast-9-new_page-0001

 

Новият брой 9 на списанието Филологически форум е посветен на знанията и изкуствата, преосмислящи и оживотворяващи отново и отново античното наследство в литературата и философията.

Браво на съставителите, редакторите, преводачите и авторите на текстове и снимки в него!

Съдържанието вижте тук на страницата на Факултета по славянски филологии.

THIRD ANNUAL CONFERENCE OF ADUCE

(За български – кликнете тук.)

The arts…set forth serious studies… without avoiding entertainment.[1]
Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220)

Dear colleagues and friends,

The Association for the Development of University Classical Education (ADUCE) is pleased to invite you to the Annual Conference of ADUCE, which will be held on

13thand 14thof December 2019 at Sofia University, Bulgaria.

The topic of the conference is

THE MARRIAGE OF PHILOLOGY AND MERCURY

The title is inspired by the homonymous work of Martianus Capella, written in Late Antiquity and developing the system of the seven liberal arts. That is why the presentations of the conference will be connected with the following fields:

1. Grammar
2. Dialectic
3. Rhetoric
4. Arithmetic
5. Geometry
6. Astronomy
7. Music

as well as:

8. History of Medicine and Natural Sciences of Antiquity.

Please submit your abstracts of no more than 1000 symbols for presentations (up to 30 minutes) till 30thSeptember 2019 to aduceorg@gmail.com.

Organisers:
Nevena Panova
Ivan Petrov
Kamelia Spassova
Dimitar Dragnev
Veronika Kelbecheva

[1]The marriage of Philology and Mercury, translated by William Harris Stahl and R. Johnson, with E. L. Burge, 1977, p. 63.

ГОДИШНИ ЧЕТЕНИЯ НА АРУКО – 2019

65863411_10216643186404791_866100083886653440_n

For English click here.

 Изкуствата… начало на науки трезви дават,… но и играта не забравят. Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220) 

 Уважаеми колеги и съмишленици, 

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование Ви кани да вземете участие в традиционните Годишни четения на АРУКО: 

на 13 и 14 декември 2019 г., Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“

на тема

СВАТБАТА НА ФИЛОЛОГИЯ И МЕРКУРИЙ 

Заглавието на четенията е вдъхновено от едноименното късноантично съчинение на Марциан Капела, което разглежда седемте свободни изкуства. Затова докладите и научните съобщения ще се разполагат в следните тематични области: 

 1. Граматика
2. Реторика
3. Диалектика
4. Аритметика
5. Геометрия
6. Астрономия
7. Музика, 

както и: 

8. История на медицината и природните науки в древността. 

 Вашите заявки за участие (до 30 минути), включващи заглавие на български и английски и резюме (до 1000 знака), очакваме до 30 септември 2019 г. на адрес: aduceorg@gmail.com. 

Организационен екип: 

Невена Панова
Иван Петров
Камелия Спасова
Димитър Драгнев
Вероника Келбечева 

XII Международен Платонов симпозиум

 

Logo-Symp12Notext-500x500

Това е логото на може би най-важното събитие за тази година за световното платонознание.

Следващата седмица в Париж от 15 до 19 юли ще се проведе XII Международен Платонов симпозиум, посветен на Парменид.

Международното Платоново общество възниква в Мексико Сити през 1986 г. като среща на учени от няколко страни, предимно от двете Америки. Тема на тогавашната среща са били късните диалози. През 1989 г. в Перуджа, Италия то става вече наистина световно и събира над 100 участници от всички континенти. Диалогът на фокус тогава е бил Федър. Оттогава насетне броят на участниците в симпозиумите никога не е бил по-малко от 200.

Уставът и регламентът на Международното Платоново Общество са приети през 1989 г., като се предвижда провеждането на един световен форум веднъж на три години и смяна на членовете на Управителния съвет и редакционните комисии на изданията на обществото също веднъж на три години. Председател винаги става онзи колега, който поема организирането и домакинството на следващия международен симпозиум. Освен световните, се случват и регионални, и национални семинари, колоквиуми и срещи, като в по-големите страни на света те са най-малко веднъж годишно.

През 1992 г. в Университета на Бристол темата беше Държавникът и тогава беше, струва ми се, единственият случай, когато четирима български преподаватели и изследователи участвахме в най-големия форум на платонистите по света, като трима имахме и доклади.

Следват: 1995 г. в Гранада, за Тимей и Критий;

1998 г. в Торонто, за Хармид, Лизис и Евтидем;

2001 г. в Йерусалим,  за Закони;

2004 г. във Вюрцбург, за Горгий и Менон;

2007 г. в Дъблин, за Филеб;

2010 г. в Токио, за Държавата;

2013 г. в Пиза за Пирът.

Предишният, единадесетият Платонов симпозиум, проведен преди три години в Бразилия, е бил за Федон.

Някои от най-интересните доклади от симпозиумите, разширени до студии, излизат в големи томове на поредица на Академиа Ферлаг в Берлин.

Издава се електронно списание за публикации, посветени изключително на диалозите, а също така сред важните, ритмично осъществявани добри дела е и това, че всяка година пожизненият вицепрезидент на МПО проф. Люк Брисон с помощта на много други изследователи от центъра Жан Пепен в CNRS публикува сравнително пълна библиография на излизащото по света.

Можете да видите годишните библиографии за периода от 2000 до 2017 г.

На сайта на Международното Платоново общество са публикувани резюмета на всички доклади на два езика, програмата на симпозиума и други подробности като разглеждането на ръкописния отдел с най-старите свитъци на Платонови диалози, с които разполага Националната библиотека на Франция.

закриваме семинара днес

prof Dafov

снимка: от профила на проф. Дафов във фейсбук
Довечера ще се проведе седмата сбирка на семинара Класика и бъдеще, която ще е последна за семестъра.
От 18.30 ч. в ауд. 187 (библиотеката на КФ).
Лектор ще бъде проф. д-р Веселин Дафов от катедра Философия във Философския факултет на Софийския Университет, който ще говори на тема
Философията и свободния пазар на интелектуални услуги
Заповядайте!

Топ публикации и страници

Календар на събитията

септември 2019
П В С Ч П С Н
« авг.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Последни публикации

Архив

Статистика

 • 31 557 hits