АРУКО

Начало » НОВИНИ

Category Archives: НОВИНИ

Реклами

iuvenes dum sumus

studentsko-spisanie-chast-9-new_page-0001

 

Новият брой 9 на списанието Филологически форум е посветен на знанията и изкуствата, преосмислящи и оживотворяващи отново и отново античното наследство в литературата и философията.

Браво на съставителите, редакторите, преводачите и авторите на текстове и снимки в него!

Съдържанието вижте тук на страницата на Факултета по славянски филологии.

Реклами

THIRD ANNUAL CONFERENCE OF ADUCE

(За български – кликнете тук.)

The arts…set forth serious studies… without avoiding entertainment.[1]
Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220)

Dear colleagues and friends,

The Association for the Development of University Classical Education (ADUCE) is pleased to invite you to the Annual Conference of ADUCE, which will be held on

13thand 14thof December 2019 at Sofia University, Bulgaria.

The topic of the conference is

THE MARRIAGE OF PHILOLOGY AND MERCURY

The title is inspired by the homonymous work of Martianus Capella, written in Late Antiquity and developing the system of the seven liberal arts. That is why the presentations of the conference will be connected with the following fields:

1. Grammar
2. Dialectic
3. Rhetoric
4. Arithmetic
5. Geometry
6. Astronomy
7. Music

as well as:

8. History of Medicine and Natural Sciences of Antiquity.

Please submit your abstracts of no more than 1000 symbols for presentations (up to 30 minutes) till 30thSeptember 2019 to aduceorg@gmail.com.

Organisers:
Nevena Panova
Ivan Petrov
Kamelia Spassova
Dimitar Dragnev
Veronika Kelbecheva

[1]The marriage of Philology and Mercury, translated by William Harris Stahl and R. Johnson, with E. L. Burge, 1977, p. 63.

ГОДИШНИ ЧЕТЕНИЯ НА АРУКО – 2019

65863411_10216643186404791_866100083886653440_n

For English click here.

 Изкуствата… начало на науки трезви дават,… но и играта не забравят. Artes… disciplinas annotabunt sobrias… nec uetabunt ludicra.
(Mart. Cap. II, 220) 

 Уважаеми колеги и съмишленици, 

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование Ви кани да вземете участие в традиционните Годишни четения на АРУКО: 

на 13 и 14 декември 2019 г., Софийски унивреситет „Св. Климент Охридски“

на тема

СВАТБАТА НА ФИЛОЛОГИЯ И МЕРКУРИЙ 

Заглавието на четенията е вдъхновено от едноименното късноантично съчинение на Марциан Капела, което разглежда седемте свободни изкуства. Затова докладите и научните съобщения ще се разполагат в следните тематични области: 

 1. Граматика
2. Реторика
3. Диалектика
4. Аритметика
5. Геометрия
6. Астрономия
7. Музика, 

както и: 

8. История на медицината и природните науки в древността. 

 Вашите заявки за участие (до 30 минути), включващи заглавие на български и английски и резюме (до 1000 знака), очакваме до 30 септември 2019 г. на адрес: aduceorg@gmail.com. 

Организационен екип: 

Невена Панова
Иван Петров
Камелия Спасова
Димитър Драгнев
Вероника Келбечева 

XII Международен Платонов симпозиум

 

Logo-Symp12Notext-500x500

Това е логото на може би най-важното събитие за тази година за световното платонознание.

Следващата седмица в Париж от 15 до 19 юли ще се проведе XII Международен Платонов симпозиум, посветен на Парменид.

Международното Платоново общество възниква в Мексико Сити през 1986 г. като среща на учени от няколко страни, предимно от двете Америки. Тема на тогавашната среща са били късните диалози. През 1989 г. в Перуджа, Италия то става вече наистина световно и събира над 100 участници от всички континенти. Диалогът на фокус тогава е бил Федър. Оттогава насетне броят на участниците в симпозиумите никога не е бил по-малко от 200.

Уставът и регламентът на Международното Платоново Общество са приети през 1989 г., като се предвижда провеждането на един световен форум веднъж на три години и смяна на членовете на Управителния съвет и редакционните комисии на изданията на обществото също веднъж на три години. Председател винаги става онзи колега, който поема организирането и домакинството на следващия международен симпозиум. Освен световните, се случват и регионални, и национални семинари, колоквиуми и срещи, като в по-големите страни на света те са най-малко веднъж годишно.

През 1992 г. в Университета на Бристол темата беше Държавникът и тогава беше, струва ми се, единственият случай, когато четирима български преподаватели и изследователи участвахме в най-големия форум на платонистите по света, като трима имахме и доклади.

Следват: 1995 г. в Гранада, за Тимей и Критий;

1998 г. в Торонто, за Хармид, Лизис и Евтидем;

2001 г. в Йерусалим,  за Закони;

2004 г. във Вюрцбург, за Горгий и Менон;

2007 г. в Дъблин, за Филеб;

2010 г. в Токио, за Държавата;

2013 г. в Пиза за Пирът.

Предишният, единадесетият Платонов симпозиум, проведен преди три години в Бразилия, е бил за Федон.

Някои от най-интересните доклади от симпозиумите, разширени до студии, излизат в големи томове на поредица на Академиа Ферлаг в Берлин.

Издава се електронно списание за публикации, посветени изключително на диалозите, а също така сред важните, ритмично осъществявани добри дела е и това, че всяка година пожизненият вицепрезидент на МПО проф. Люк Брисон с помощта на много други изследователи от центъра Жан Пепен в CNRS публикува сравнително пълна библиография на излизащото по света.

Можете да видите годишните библиографии за периода от 2000 до 2017 г.

На сайта на Международното Платоново общество са публикувани резюмета на всички доклади на два езика, програмата на симпозиума и други подробности като разглеждането на ръкописния отдел с най-старите свитъци на Платонови диалози, с които разполага Националната библиотека на Франция.

закриваме семинара днес

prof Dafov

снимка: от профила на проф. Дафов във фейсбук
Довечера ще се проведе седмата сбирка на семинара Класика и бъдеще, която ще е последна за семестъра.
От 18.30 ч. в ауд. 187 (библиотеката на КФ).
Лектор ще бъде проф. д-р Веселин Дафов от катедра Философия във Философския факултет на Софийския Университет, който ще говори на тема
Философията и свободния пазар на интелектуални услуги
Заповядайте!

семинарът в петък

Sozopolski muzei
                                    експонат от Археологическия музей в Созопол
Заповядайте на петата среща на семинара
Класика и бъдеще,
която ще е този петък,
31-ви май, от 18.30 в ауд. 187.
Лектор ще бъде д-р Камелия Спасова от ФСлФ, с тема:

Мимесис и мимикрия в античната трагедия.

семинарът продължава утре

60052761_1360188217461814_4542349994841079808_n

Уважаеми колеги, 
Заповядайте на четвъртата среща от семинара Класика и бъдеще!

Димитър Драгнев ( бакалавър-класик на нашия СУ, alumnus на Уни Тюбинген по арабистика и хебраистика, магистър по старобългаристика на СУ, а отскоро – докторант по старогръцка литература в катедрата по Класическа филология във ФКНФ)

в петък вечерта, 18.30, в библиотека-аудитория 187

ще говори на тема:
Историята на латинския език, през погледа на два бестселъра.
(историите на латинския език от

Wilfried Stroh. Latein ist tot, lang lebe Latein. Kleine Geschichte einer grossen Sprache. Berlin:  List (2007) и

Jürgen Leonhardt. Latein: Geschichte einer Weltsprache.   München:  Verlag C. H. Beck  (2009)).

Отзиви за книгите можете да прочетете тук:

http://bmcr.brynmawr.edu/2007/2007-12-33.html?fbclid=IwAR0sH6Fg5xTYl_x9XJUQP-cbXWodlzbw_w2Yw8_YQmrRP07sz-rXFrBjfAU

http://bmcr.brynmawr.edu/2010/2010-10-04.html?fbclid=IwAR2yyVOz8iPI28TlK14RhlnM9odcE7oTRRcZeAAemXca75C2CFs-2xXD0xk

Очакваме ви!

***

Докторантският курс

Политическата мисъл от Херодот до Аристотел

също продължава.

На 19 май, неделя, в Ректората, в 82 аудитория, (която е в крилото на ФФ на 4-ия етаж),
от 13 до 17 часа

ще говорим за Лириката и драмата за полиса и човека.