АРУКО

Начало » Articles posted by Зоя Христова-Димитрова

Author Archives: Зоя Христова-Димитрова

две премиери на книги утре

Представяне на сборник БИТИЕ и ПРИСЪСТВИЕ в памет на доц. Стоян Асенов – Джони

Представяне с участието на
доц. Петър Горанов и проф. Александър Кьосев
и съставителите Пламен Макариев, Веселин Дафов

13 април, 18: 30 часа, зала Алма Алтер

В поканата на колегите, съставили сборника, пише:

„БИТИЕ и ПРИСЪСТВИЕ“ (УИ „Св. Климент Охридски“, 2022) трябваше да излезе в чест на 60-годишния юбилей на нашия колега Стоян Асенов – или Джони, както го наричахме. Но, уви, книгата ще остане като свидетелство за любовта и уважението към него на приятели и съмишленици, на студенти и учители, на литератори и духовници. Ролята на доц. д-р Стоян Асенов във философския живот у нас е неоценима, затова и популярността, на която се радваше, остава така жива и автентична.

Читателят ще намери в сборника разнолики текстове и като жанр, и като стил. Тук присъстват: есета, стихове, логическо изследване, казуси, рефлексии върху литературни произведения, студии върху средновековната философия. Началните статии, обединени в раздела „Гранични ситуации“, кореспондират с особения интерес на Стоян към пределните състояния – критични мигове на изпитание или наглед всекидневни прекрачвания на мисленето отвъд наличното битие. Други, включени във втория раздел „Присъствия“, са посветени на историко-философски теми. Много от последните са били в центъра на дискусиите, в които Джони с такова удоволствие и вещина участваше. В третия раздел са поместени статиите, отнасящи се до онтологически проблеми. В съответствие с твърде нетрадиционния начин, по който те третират тази материя, разделът е озаглавен „Предизвикателства“.

Книгата има какво да каже на всеки, който е готов за общуване с интересни автори, идеи, хипотези.

Бог да прости Стоян – Джони и да го всели при праведните! Да бъде вечна паметта му!

***

Пак утре, 13 април, от 19 ч. на ул „Анджело Ронкали“ 2 ще се проведе представяне на антологията по раннохристиянска литература, която излезе от печат през миналия декември от издателство „Фондация Комунитас“ и в която се включиха с преводи много колеги.

В началото на предговора към книгата Анна Цветкова-Глазер е написала:

Представената на читателя антология по раннохристиянска литература включва преводи от старогръцки и латински език на откъси от 32 произведения, представящи 26 автори и анонимни творби. Текстове като т.нар. Послание на Варнава и два коментара към Псалмите  на св. Йоан Златоуст са представени в пълна форма без съкращения. Антологията включва както вече познати на българския читател автори и свети църковни Отци (Йоан Златоуст, Григорий Назиански, Василий Велики, Киприан, Августин), така и важни, но по-малко познати или неиздавани досега на български автори като светите Ерм, Юстин, Климент Александрийски, Хиполит Римски, Ириней Лионски, Хиероним, Хиларий Пактавийски, Кирил Александрийски, Йоан Касиан, откъси от две съчинения на Ориген и мн. др. Преобладаващата част от преводите се издава за първи път, а някои откъси са част от по-мащабни преводачески начинания, чието публикуване предстои.

На старогръцки „антология“ означава „подбор / букет цветя“. Именно такава е и идеята за съставянето на този сборник: подбор от цветовете на раннохристиянската литература, включващ произведения, писани на старогръцки и латински език, представители на различни литературни жанрове, като се започне от апостолската епоха и се завърши в V в. сл. Хр. Благодарение на това разнообразие антологията може да се ползва като учебно помагало в различни специалности.

Преводачи на текстовете са: Анна Цветкова-Глазер, Антония Атанасова, Владимир Атанасов, Димитър Димитров, Димитър Илиев, Евелина Минева, Елия Маринова, Иван П. Петров, йеромонах Мелетий Спасов, Никола Антонов, Петя Стоянова, Росен Миланов, Силвия Бакърджиева-Соколова, Силвия Георгиева и Цветан Василев.

Всички текстове са снабдени с въвеждащи текстове и старателно направени обяснителни бележки.

Редактор на изданието е Невена Панова, а консултант – Светослав Риболов.

Браво на всички тях!

справедливостта при Платон и Аристотел

По инициатива на г-н Страхил Стоянов, който е финансист, но и студент в Магистърската програма по Философия във ФФ, на 13 май тази година в Централния военен клуб е била проведена много интересна дискусия между преводач на Платон и преводач на Аристотел за добродетелта, за която се били единодушни и Сократ, и Платон, и Ксенофонт, и Аристотел.

Каквито и други големи и малки различия да е имало в методите им на разговаряне, непосредствено философстване, преподаване, писане, провокиране и предизвикване на околните към размисъл, а понякога и към действие, те четиримата са били съгласни: добрият живот е възможен и осъществим само като добродетелен живот, а най-важна и ценна сред добродетелите е справедливостта.

В първата част на разговора д-р Георги Гочев споделя най-непосредствени впечатления от „Държавата“ и „Закони“ на Платон. Той направи нов превод на „Държавата“, публикуван през 2015 г. от издателството на НБУ, за който получи наградата „Христо Г. Данов“ следващата година, а също така половината от книгите на „Закони“ (изд. СОНМ, 2007 г.) са преведени от него. Останалите четем на български в превод на доц. д-р Невена Панова. Редактор и водещ на поредицата „Делос“ в изд. СОНМ беше доц. д-р Николай Гочев.

Във втората част на разговора д-р Владимир Маринов, преводач на Порфирий и Секст Емпирик, както и на други късноантични езически и християнски мислители, изследовател на античната философия, автор на множество статии и на дисертация за Порфирий (повече за студентската и докторантската му активност вижте тук: http://dimkasdiary.blogspot.com/2012/06/blog-post.html) насочва вниманието на аудиторията към „Никомахова етика“ на Аристотел, преведена отново от него и очаквана с нетърпение от всички нас.

Събеседник на двамата колеги-преводачи и преподаватели в НБУ е проф. Стилиян Йотов – също преводач на хиляди страници съвременна немскоезична философия, и автор на множество изследвания върху теоретизирането за справедливостта от Кант до Хабермас.

Разговорът открива проф. д-р Христо Тодоров, преводач на Хайдегер и Гадамер, нашият най-изтъкнат изследовател на философската херменевтика.

Благодаря много на колегата Страхил Стоянов за инициативата!

Споделям записа, публикуван на 21 ноември в YouTube, с голяма радост.

Димка Гочева