АРУКО

Начало » 2021 » ноември

Monthly Archives: ноември 2021

справедливостта при Платон и Аристотел

По инициатива на г-н Страхил Стоянов, който е финансист, но и студент в Магистърската програма по Философия във ФФ, на 13 май тази година в Централния военен клуб е била проведена много интересна дискусия между преводач на Платон и преводач на Аристотел за добродетелта, за която се били единодушни и Сократ, и Платон, и Ксенофонт, и Аристотел.

Каквито и други големи и малки различия да е имало в методите им на разговаряне, непосредствено философстване, преподаване, писане, провокиране и предизвикване на околните към размисъл, а понякога и към действие, те четиримата са били съгласни: добрият живот е възможен и осъществим само като добродетелен живот, а най-важна и ценна сред добродетелите е справедливостта.

В първата част на разговора д-р Георги Гочев споделя най-непосредствени впечатления от „Държавата“ и „Закони“ на Платон. Той направи нов превод на „Държавата“, публикуван през 2015 г. от издателството на НБУ, за който получи наградата „Христо Г. Данов“ следващата година, а също така половината от книгите на „Закони“ (изд. СОНМ, 2007 г.) са преведени от него. Останалите четем на български в превод на доц. д-р Невена Панова. Редактор и водещ на поредицата „Делос“ в изд. СОНМ беше доц. д-р Николай Гочев.

Във втората част на разговора д-р Владимир Маринов, преводач на Порфирий и Секст Емпирик, както и на други късноантични езически и християнски мислители, изследовател на античната философия, автор на множество статии и на дисертация за Порфирий (повече за студентската и докторантската му активност вижте тук: http://dimkasdiary.blogspot.com/2012/06/blog-post.html) насочва вниманието на аудиторията към „Никомахова етика“ на Аристотел, преведена отново от него и очаквана с нетърпение от всички нас.

Събеседник на двамата колеги-преводачи и преподаватели в НБУ е проф. Стилиян Йотов – също преводач на хиляди страници съвременна немскоезична философия, и автор на множество изследвания върху теоретизирането за справедливостта от Кант до Хабермас.

Разговорът открива проф. д-р Христо Тодоров, преводач на Хайдегер и Гадамер, нашият най-изтъкнат изследовател на философската херменевтика.

Благодаря много на колегата Страхил Стоянов за инициативата!

Споделям записа, публикуван на 21 ноември в YouTube, с голяма радост.

Димка Гочева

Общо събрание 2021

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на сдружение

Асоциация за развитие на университетското класическо образование  (АРУКО)

 Управителният съвет на сдружение Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО), на основание член 26 от ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно Общо събрание на 20 декември 2021 г., от 18 ч. при следния дневен ред: 

1. Отчет за дейността на сдружението през 2021 г.; 

2. Финансов отчет; 

3. Административни въпроси; 

4. Приемане на нови членове; 

5. Избор на нов Управителен съвет; 

6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението; 

7. Разни.

Предвид променящата се епидемична ситуация и невъзможността да предвидим режима на достъп до сградите на Софийския университет, срещата ще се състои виртуално.


Ако не сте член на АРУКО и не сте получили покана, а желаете да се присъедините, моля да ни пишете на адрес aduceorg [в] gmail. com, както и да ни изпратите попълнена следната бланка.

Снимката е публикувана за първи път в брой 13 на списание Филологически Форум.