АРУКО

Начало » 2021 » юни

Monthly Archives: юни 2021

година без Михаела

Миналата година на този ден прочетохме:

На 25 юни 2020 г. от земния свят си тръгна внезапно доц. д-р Михаела Йорданова, а българската наука за класическата древност загуби преподавател по латински език последователно в няколко университета, както и по старогръцки език и култура; преводач от класически езици; автор на учебници и учебни помагала по тези дисциплини, a също на книги и статии, включително по проблемите на култа и религията в древна Тракия.

През 1984 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ със златен медал, а през 1989 и 1990 г. се дипломира последователно в катедра „Класическа филология“ и в катедра „История и теория на културата“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Печели стипендия за специализация „Старогръцка култура“ при професор Ойген Дьонт към Катедрата по класическа филология на Виенския университет.

През 2004 г. към катедра „Археология“ на СУ „Св. Климент Охридски“ защитава дисертация на тема „Гръцки орфически свидетелства“, публикувана същата година.

От 1997 г. Михаела Йорданова-Алексиева е преподавател по класически езици и старогръцка култура в Нов български университет и участва активно в изграждането на тогава новите учебни програми в областта на класическата древност.

Няколко години преподава старогръцки език на студентите, специализиращи в катедрите „Археология“ и „Стара история, тракология и средновековна история“ на СУ „Св. Климент Охридски“, а през 2011/12 г. – латински в Медицинския университет в Пловдив. От 2012 г. е преподавател по латински език и фармацевтична терминология във Факултета по химия и фармация на СУ, където през 2016 г. е избрана за доцент. Навсякъде работи сърцато и всеотдайно със своите студенти, и се радва искрено на техните успехи. Именно студентите бяха до последно в нейните мисли и дела. Почивай в мир, Михаелче, и нека бъде светъл споменът за теб!

Това беше тъжната вест, съобщена от колегите от групата Cult & Religion in Ancien Thrace във facebook.

***

Книгата на Михаела Алексиева Елинските орфически свидетелства, издадена през 2004 г., е забележително интердисциплинарно изследване, в основата на което е дисертацията ѝ, разработена, доколкото знам, без научен ръководител.

Тя беше изключително самостоятелен учен, деликатен човек, елегантна жена.

Беше скромна, несъразмерно скромна спрямо изключителния диапазон на изследователските ѝ интереси, без да се самоограничава в някоя от подобластите на знанието за античността. Това показва и част от библиографията ѝ до 2016 г.:

Nomina remediorum . Проблеми на фармацевтичната терминология, Майнд
принт, София, 2016, ISBN 978-619-7282-02-3.

За северната граница на ахейската епика, В: Studia Classica Serdicensia I,
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2010, 401-409

Име и памет. Към етимологията на Резос, В: Проблеми и изследвания на
тракийската култура, т. VI Казанлък, ИМ „Искра”, 2013, 120-130

Родопският хероон на Резос в свидетелството на Флавий Филострат /Philostr.Her.
62ff/, В: Проблеми и изследвания на тракийската култура, т. IV Казанлък, ИМ
„Искра”, 2011, 144-154

Healing and Sacred Medicine in Ancient Thrace, In: Studia classica Serdicensia V,
Monuments and Texts in Antiquity and Beyond. Essays for the Centenary of Georgi
Mihailov(1915-1991), Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София,
2016, 544-552.

Rhesos Anthropodaimon. Aspects of Thracian Heroisation, In: Angels, Demons and
Representations of Afterlife within the Jewish, Pagan and Christian Imagery
. Coord.
Iulian Moga. Ed. Univers. “Alexandru Ioan Cusa”, Iasi, 2013, 268-279

HAGNA THYMATA. Антропологични аспекти на безкръвната орфическа жертва,
В: Studia Classica Serdicensia II, Университетско издателство “Св. Климент
Охридски” София, 2013, 123-134

Изображенията на Орфей мистагог в южноиталийската вазопис, В: Varia
Thracica, Академично издателство „Марин Дринов”, София, 2011, 82-96

Митът за Дионис в гръцката орфическа религиозност, В: Societas Classica,
Култури и религии на Балканите, в Средиземноморието и Изтока, Университетско
издателство “Св. Св. Кирил и Методий” – Велико Търново, 2008, стр. 63-74.

Орфизмът – тези, дискусии, проблеми, В: Проблеми и изследвания на тракийската
култура, IV, ИМ „Искра”, Казанлък, 2009, 13-24

Диаспора и есхатологична вяра. Орфизмът в Олбия Понтика, В: Studia
Archeologica Universitatis Serdicensis
, Sofia, Университетско издателство “Св.
Климент Охридски”, 2010, 251-261

Литературна теория и класически изследвания, В: Годишник на Департамента по
средиземноморски и източни изследвания
, НБУ, София, 2005, 95-124

Стратегии при подхода към теорията на Аристотел за комедията, В: Годишник на
Департамента по средиземноморски и източни изследвания, София, 2003, 73-84

***

Бог да я прости и да почива в мир! Да бъде вечна паметта ѝ!

представяне на книги

Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ и Асоциацията за развитие на университетското класическо
образование Ви канят на
представяне на две книги, издадени през 2020 г. :


„Метафизика“ на Аристотел и сб. „Мислене и действане“,


съдържащ доклади от конференция на АРУКО, посветена на 130-годишнина от
създаването на Висшето училище в София и 130-годишнина от
първия превод на Платонов диалог на български език.


На 2 юли, петък, от 17. 30 часа в Ботаническата градина, в двора на ФЖМК.


За книгите ще говорят д-р Ясен Андреев от Института по философия и социология в БАН и д-р Вероника Келбечева
от Медицинския университет в Пловдив.

Водещ: доц. д-р Петър Горанов от Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Заповядайте!