АРУКО

Начало » 2021 » март

Monthly Archives: март 2021

програма на Четенията

Програма на годишните

Четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование

Логос, догма, фантазия

2 и 3 април 2021 г.

Зала 1 на Ректората на Софийския Университет и дистанционно в електронна платформа

https://meet.nasledstvo.bg/ReadingsClassicalProccedNow

Линк за събота:


Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/84039231265?pwd=OGhJbXhZWm9SWk5TR2tUK1pFaERHQT09 Meeting ID: 840 3923 1265 Passcode: 583038

Петък, 2 април

10:15 – 10:30 часа: д-р Вяра Калфина (ФФ, СУ) открива Четенията като председател на УС на АРУКО.

Първа секция, 10.30 – 12.00: водеща Димка Гочева

10:30– 11:00 часа: д-р Иван П. Петров (МУ – Пловдив), Φαντασίαι. Видения и привидения в житието на св. Антоний и старобългарската книжнина.

11:00– 11.30: д-р Радосвета Хубанчева-Цветкова (Духовна академия „Св. Св. Кирил и Методий“, Пловдив), Логос, догма, фантазия според човека на новия хуманизъм.

11:30 – 12:00: Симеон Михалков (докторант във ФКНФ): Семантичната трансформация като словообразувателен метод в българския и гръцки младежки сленг. 

12:00 – 12:30: доц. Петър Пламенов ФФ, СУ: „Усмивката на слънцето” или за логоса на светлината.За една философска аналогия на Платон от диалога Държавата като ключ

12:30 – 14:00 – обедна почивка                                     

Секция 14:00 – 16:00, водеща доц. д-р Виржиния Радева

14:00 – 14:30: доц. Виржиния Радева (ФФ, СУ), Идеята за Логоса в античната философия и теологията

14:30 – 15:00:  д-р Ясен Андреев (ИФС, БАН), Да е биващо и да е едно: логос и категорема

 15:00 – 15: 30: Николай Гочев (ФКНФ, СУ), Лекции по време на криза

15:30 – 16:00: Димитър Драгнев (докторант ФКНФ), Ἅμα πρόσσω καὶ ὀπίσσω: през времето с един израз за време

16.00 – 16.30: почивка

Секция 16:30 – 18:00 – водещ Стефан Стефанов

16: 30 – 17: 00: доц. Невена Панова (ФКНФ, СУ), Има ли място за фантазия в старогръцката литература и в рефлексията върху нея? 

17: 00 – 17: 30: проф. Кристина Япова (ИИИ, БАН): Логос, разум, музика

17:30 – 18:00: проф. Нева Кръстева (НМА „Проф. Панчо Владигеров“), Logos, dogma, phantasia невербално,

или логика, канон и фантазия в музиката

3 април, събота

Първа секция, 10:30 – 12:30 – водеща д-р Богдана Паскалева

10:30 – 11: 00: д-р Лъчезар Томов (НБУ), Разбирането на смисъла с изброяване (логос). Теодор и Теетет.

11:00 – 11: 30: Стефан Стефанов (докторант във ФКНФ), Гръко-римска дхарма, индийски закон?

11:30 – 12: 00: д-р Божана Филипова (ФСлФ, СУ), Хегел, Хераклит: въображение на логиката, логика на фантазията

12:00 – 12:30: д-р Богдана Паскалева (ФСлФ, СУ): Симулакрум и материалистично въображение: Автономията на образа при Лукреций

12:30 – 13:30 – почивка

Първа следобедна сесия, водеща доц. д-р Невена Панова

13:30 – 14:00: д-р Вероника Келбечева (МУ – Пловдив): Конструиране на фантазното пространство в календарната поема „Фасти“ на Овидий

14:00 – 14:30: Калина Босева (МФ, СУ): Приложението на релационна база данни… към латинската медицинска терминология в антични и средновековни извори

14:30 – 15:00: Мартин Смит (докторант ФФ, СУ): The Stoic Logos: Cosmos in Unity and Rationality

15:00 – 15:30: Димка Гочева (ФФ, СУ): How about the sceptic dogmatism?

15:30 – 16:00 – почивка

16:00 – 18:00 – Второ следобедно заседание, водещ Николай Гочев

16:00 – 16:30: доц. Силвия Кръстева (ФФ, ЮЗУ),  Върху предмета на Втората Аналитика: Аристотел и Кант

16:30 – 17:00:д-р Камелия Спасова (ФСлФ, СУ): Ейкони и фантазми в „Софистът на Платон“

17:00 – 17:30: д-р Вяра Калфина (ФФ, СУ): Фантазмите около Хигин.

17:30 – 18:00: доц. Петър Горанов (ФФ, СУ): Фантазия на тема ‘литература’ с помощта на думата ‘вечност’.

Закриване

честита нова книга

От сайта на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“ разбираме, че новата книга на д-р Камелия Спасова вече е готова. Модерният мимесис. Саморефлексията в литературата представя изследванията ѝ на най-важни антични литературни и философски произведения, прочетени и анализирани чрез хилядолетни, но и съвсем нови теоретични понятия.

https://unipress.bg/moderniyat-mimesis-samorefleksiyata-v-literaturata?fbclid=IwAR3NsD6Fe5sbcIm1IeRVTMBwwLBNR5LiX5wqSasC67Cg9nA_hCuVXg-BrLk

На сайта на издателството книгата е представена със съдържанието си и с отзиви от д-р Богдана Паскалева, доц. Васил Видински и проф. Тодор Христов.

Това е втората книга на д-р Камелия Спасова. Първата е Събитие и пример у Платон и Аристотел, (2012, Фондация „Литературен вестник“) и тя може да бъда намерена и прочетена в платформата Academia. edu: https://www.academia.edu/35144608/%D0%A1%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80_%D1%83_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB_Event_and_Example_in_Plato_and_Aristotle

Тези две книги обогатяват знанието за античната култура, литература и философия, и за тяхното осмисляне чрез калени през хилядолетията, но и новоизковани концептуални средства. Енергична и ентусиазирана, но и организирана и стегната, ведра и усмихната, д-р Камелия Спасова неуморно твори и популяризира – пише, преподава, пътува, организира университетски семинари, участва в списването на „Литературен вестник“ и обогатява всестранно академично-литературното ни житие-битие.

Да ѝ е честита новата книга! Да напише и да нарисува още много впечатляващи текстове и картини!