АРУКО

Начало » 2020 » август

Monthly Archives: август 2020

de nuptiis Philologiae et Mercurii

В тематичния канал „Класически изследвания“ в YouTube днес са споделени записи, направени от колегата-математик Боил Мусев, на откриването, първите три доклада и провокативната дискусия след тях от миналогодишните Четения на АРУКО.

Можете да ги намерите в папката (playlist):

Трети Четения „За сватбата на Филология и Меркурий“

ТРЕТИ ГОДИШНИ ЧЕТЕНИЯ НА АРУКО
С В А Т Б А Т А Н А Ф И Л О Л О Г И Я И М Е Р К У Р И Й

Изкуствата…начало на науки трезви дават, …но и играта не забравят.
Artes…disciplinas annotabunt sobrias…nec uetabunt ludicra.

(Mart. Cap. II, 220)

13. и 14. декември 2019 г., СУ „Св. Климент Охридски“, Зала 2

ПЕТЪК, 13. ДЕКЕМВРИ


11:00 ч Откриване на четенията
Водещ: гл.ас. д-р Вяра Калфина, СУ „Св. Климент Охридски“

От името на организационния екип говори докторантът Димитър Драгнев


11:15 ч проф. д-р Веселин Дафов, СУ „Св. Климент Охридски“
Гражданин на Аритметика и Геометрия

11:45 ч гл. ас. д-р Лъчезар Томов, НБУ и НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“
Значение на апориите на Зенон за развитието на математиката и физиката

12:15 ч доц. д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Начала на фигурите и числата в Елементи на Евклид

***

за „Старогръцката литература“

Премиера на изданието на УИ „Св. Климент Охридски“, 2019, 5 декември 2019, библиотека Филологии в СУ „Св. Климент Охридски“.

Доц. д-р Невена Панова – преподавателка по старогръцка литература и председател на УС на АРУКО през предишния мандат – приветства гостите на събитието. Водещата д-р Вяра Калфина – сегашен председател на УС на АРУКО – дава думата на проф. дфн Валери Стефанов, който от няколко години, освен преподаването, успешно ръководи Университетското издателство. Според него най-впечатляващото в книгата е диалогичната форма, която разколебава образа на университетския преподавател като сух кабинетен учен. В тази книга аудиторията съвместно и в сътрудничество търси знанието в деликатно и насочващо събеседване. В тази книга има две книги: диалог и учебник. Прототипите на събеседниците са достатъчно убедителни, защото всеки от тях има своя позиция. Това е своеобразна рецептивна история, която разказва и как старогръцката литература е била възприемана през вековете. В нея се вписва и нашата, българската рецепция, от Възраждането насам. Сюжетите в книгите създават калейдоскопичен образ и на литературата, и на антична Елада. „Николай се е справил с основното предизвикателство на херменевтиката: доближава до нас исторически далечното и културно чуждото“, казва проф. Стефанов. „Книгата има и обществен заряд, обществен ангажимент: знанието е форма на обществено служене. Тази книга възпитава. Тя е инструментариум, който напуска аудиторията и понякога предава и неформалното общуване… Прилича на моралния ангажимент на Сократ, предаден в диалозите в също толкова неформална среда. Енциклопедична книга, която не натрапва своя енциклопедизъм, а разкрива истинската пайдея“. Д-р Вяра Калфина подчертава несхоластичната симпатичност на книгата, която точно съответства на маниера на преподаване на автора.

Оригиналната книга за старогръцката литература беше издадена от УИ „Св. Климент Охридски“ в началото на октомври 2019 г. Представянето на книгата-учебник-диалог се състоя на 5 декември 2019 г., като домакин на събитието беше АРУКО. Както обикновено, то е записано благодарение на колегата-математик Боил Мусев.

Книгата-учебник-диалог беше издадена в 150 екземпляра и изчерпана за два месеца. Възможно е да има допълнителен, но отново много ограничен тираж в началото на новата академична година.