АРУКО

Начало » 2020 » юли

Monthly Archives: юли 2020

„Пътят към Тива“

Аудиозаписът е от представянето на романа Пътят към Тива преди две години в Стара Загора, организирано по инициатива на Библиотека „Родина”.

Това бе третото белетристично произведение на д-р Радева, след Бонбониерата и Сезонът на Йоана, но тя е позната и харесвана и като поетеса, авторка на стихосбирките Друг ритъм (2003) и Кошерът на думите (2012).

Аудиозаписът, който можете да чуете за това изключително белетристично поетизиране на „мита на митовете“, е от мястото на представянето му – Античната улица на Регионалния исторически музей в Стара Загора. Интересните интерпретации за романа там и тогава са споделени от д-р Десислава Узунова и д-р Давид Наков.

Колегите, които са написали краткото съобщение към записа в YouTube, са прогнозирали, че следващата ѝ книга вероятно ще е нова, трета стихосбирка, за която засега Музата ѝ е продиктувала 33 творби в мерена реч. Но тя ни зарадва с още един роман, вдъхновен от същия античен архетип.

Пътешествието из античния митологически свят с романовия пътеводител Пътят към Тива, издаден през 2017 г., бе осъществено благодарение на издателство „Парадигма”, за което д-р Радева работеше доскоро компетентно, съвестно и скромно, като с това помагаше за публикуването на сериозна академична книжнина у нас.

Отскоро тя е част от екипа редактори на НБКМ, а романът Пътят към Тива, предлагащ нов прочит на мита за Едип, бе последван от още един роман в същото митично лоно – Поздрави от Хадес.

Художник на кориците и на двата романа, макар и издадени от различни издателства, е Маргарита Дончева.

Очаквайте скоро отзив от доц. д-р Невена Панова за новото, за второто вълнуващо претворяване на вечните антични литературни и митологични сюжети в Поздрави от Хадес, издадено неотдавна от „Жанет 45“ в Пловдив.

Реклама

важно лингвистично изследване

Праславянските nt-основи: предистория и наследство

Изследването на д-р Иван П. Петров, публикувано наскоро от изд. „Фабер“, разглежда склонението на съществителните с показател

*-nt-, засвидетелствано във всички славянски езици. То протича в диахронен и в синхронен план. Специално внимание в него е отделено на индоевропейската перспектива на проблематиката, свързана с произхода на форманта *-nt- в праславянски, и настоящите научни дискусии в индоевропеистиката, свързани с морфологичния клас, образуван с него. Обстойно се анализират старобългарските и среднобългарските данни, които могат да се извлекат от писмените паметници, достигнали до наши дни. Изследването стига до съвременното състояние и диалектите на българския език, като по този начин се стреми да очертае едно пълно диахронно вглеждане в изследвания клас имена. Подробно се разглежда състоянието в останалите езици на славянското семейство, като се прави опит за анализ както в диахронна, така и в синхронна перспектива.

Книгата е подходяща както за специалисти по история на езика, така и за студенти, запознати със старобългарския език.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Първа глава. Формантът -nt- в индоевропейска перспектива.

Втора глава. Възгледи за произхода на форманта -nt-

Трета глава. Формантът -nt- в българска диахронна перспектива

Четвърта глава. Имена с основа на -nt- в диалектите на българския език

Пета глава. Формантът -nt- в славянските езици

Заключение

Извори

Литература

Резюмета на съдържанието на английски, руски и полски език.

Научен редактор е проф. дфн Искра Христова-Шомова.

снимка на автора от профила му във фейсбук, а в черно-бял вариант и на вътрешната корица на книгата

Иван П. Петров е възпитаник на Природо-математическата гимназия „Акад. Н. Обрешков“ в Бургас. Завършва бакалавърската програма по Класическа филология и магистърската програма по Старобългаристика в СУ „Св. Климент Охридски“. Паралелно с това завършва и Славянска филология с профил Полонистика в същия университет. Защитава дисертация в катедрата по Кирилометодиевистика. Специализирал е в Института по славистика към Виенския университет, в Ягелонския университет, Краков, Полша, в Лвовския държавен университет „Иван Франко“, Украйна, в университета Поатие, Франция. Научните му интереси обхващат индоевропейското езикознание, сравнителната граматика, историята на българския език, класическите езици, както и ранната патристика, гръцката и кирилската палеография. Преподава латински език и български за чужденци В Медицинския университет в Пловдив, латински език в Пловдивския университет и старобългарски език в Софийския университет. Работи върху раннохристиянски монашески текстове, рецепцията им в старобългарски и преводите им на новобългарски език.

От декември 2019 г. е член на Управителния съвет на АРУКО.

Пожелаваме му здраве, вдъхновение и енергия за много нови забележителни дела в знанието за Словото.