АРУКО

Начало » 2020 » март

Monthly Archives: март 2020

вече 15 години

Колеги,

Днес се навършват 15 години от учредяването на нашето дружество (създадено на 8 март, 2005 г. от 10 учредители).

Из „Устав“ (приет на 1 април 2005):

“Асоциация за развитие на университетското класическо образование – АРУКО“, наричана по-нататък за краткост Сдружението, е независима неправителствена и неполитическа организация с нестопанска цел за осъществяване на дейности в обществена полза.“ (чл. 1)

Из „Манифест“:

„В съгласие със специфичното си образование и интерес ние се стремим да… изучаваме и обсъждаме културното наследство на европейската античност във всичките му аспекти и да създаваме нови възможности пред това изучаване и обсъждане.

Образованието, което прави възможно обсъждането на античното културно наследство и следва от него, ние наричаме класическо. Смятаме, че това образование би било непълно и повърхностно без познаване на старогръцкия и латинския език, и че систематичното овладяване на тези езици е негова основа и сърцевина.“

Поздрави и честито!

Николай Гочев – инициатор за създаването на асоциацията и пръв председател на Управителния съвет през първия тригодишен мандат.

съобщения за конференции

Често е ставало дума, но най-младите колеги не знаят и заради това периодично трябва да се съобщава за дейността на двете най-големи международни общности, в които участват много от колегите, занимаващи се с антична философия по света, на всякакви възрасти и нива на академичните им позиции.

Международното Платоново общество International Plato Society възниква в Мексико Сити през 1986 г. като среща на учени от няколко страни, предимно от двете Америки. Тема на тогавашната среща са били късните диалози. През 1989 г. в Перуджа, Италия то става вече наистина световно и събира над 100 участници от всички континенти. Диалогът на фокус тогава е бил Федър. Оттогава насетне броят на участниците в симпозиумите никога не е бил по-малко от 200.

Уставът и регламентът на Международното Платоново Общество са приети през 1989 г., като се решава да се провежда един световен форум веднъж на три години, съответно, да има смяна на членовете на Управителния съвет и редакционните комисии на изданията на обществото също веднъж на три години. Председател винаги става онзи колега, който поема организирането и домакинството на следващия международен симпозиум. Освен световните, се случват и регионални, и национални семинари, колоквиуми и срещи, като в по-големите страни на света те са най-малко веднъж годишно.

През 1992 г. в Университета на Бристол темата беше Държавникът и тогава беше, струва ми се, единственият случай, когато четирима български преподаватели и изследователи участвахме в най-големия форум на платонистите по света, като трима имахме и доклади.

Следват: 1995 г. в Гранада, за Тимей и Критий; 1998 г. в Торонто, за Хармид, Лизис и Евтидем; 2001 г. в Йерусалим,  за Закони; 2004 г. във Вюрцбург, за Горгий и Менон; 2007 г. в Дъблин, за Филеб; 2010 г. в Токио, за Държавата; 2013 г. в Пиза за Пирът.

През 2016 г. в Университета на Бразилия симпозиумът е бил посветен на Федон.

През 2019 г. в Париж симпозиумът е бил посветен на Парменид.

През 2022 г. в Университета на Атланта, щата Джорджия, на фокус ще е Софистът.

През 2025 г. в Мадрид ще се обсъжда Теетет.
Някои от най-интересните доклади от симпозиумите, разширени до студии, излизат в големи томове на поредица на Академи Ферлаг в Берлин; издава се електронно списание за публикации, посветени изключително на диалозите, а също така сред важните, ритмично осъществявани добри дела е и това, че всяка година пожизненият вицепрезидент на МПО проф. Люк Брисон с помощта на много други изследователи от центъра Жан Пепен в CNRS публикува сравнително пълна библиография на излизащото по света.

Можете да видите годишните библиографии за периода от 2000 до 2019 г.

https://platosociety.org/plato-bibliography/

В съответствие с Устава на МПО президент до 2022 г. ще е проф. Едуард Халпър, който организира следващия световен симпозиум в Щатския университет на Джорджия в Атланта.

В неговото последно циркулярно писмо се съобщава за други интересни предстоящи междинни конференции.

XVII International Archai Seminar

Beyond Being: Approaches to Transcendence in Ancient Philosophy 14-17 September 2020 – São Paulo, Brazil

We are delighted to announce a 4-day international conference on the theme of transcendence in ancient philosophy. The conference will take place at both the Federal University of ABC and the Pontifical Catholic University of São Paulo.

With the claim that the Form of the Good is beyond being (epekeina tês ousiasRepublic, 509b8), Plato has (maybe not willingly) inaugurated a philosophical tradition which investigates transcendent hyper- ontological realities and their relationship with being. The necessity to accept the existence of ineffable entities as the ultimate principles of reality can be found at the center of many Neoplatonic philosophies and has caused intense discussions. In this conference, we aim to pursue this discussion and welcome any paper on the theme of transcendence, its origin, its development and its critics in ancient philosophy.

Съобщението за тази конференция е от The organizers: Luca Pitteloud (UFABC) and Bruno Conte (PUC-SP)

***

Симпозиумите, които организира МПО, са посветени винаги на един или на няколко от диалозите на Платон, но има и междинни конференции, които са тематични. На междинната конференция, която ще се проведе в Лима, Перу, насрочена за март 2021 г., темата е Koinonia.

Много от тези събития, както виждаме, ще се случат далече от нас, но има и поне две, които ще са по-наблизо, в Европа.

Най-голямото от тях ще е редовната годишна конференция на International Society for Neoplatonic Studies, която ще се проведе в Атина от 10 до 14 юни тази година: сайт на конференцията.  Предварителната програма включва 250 доклада в 25 тематични секции.

***

Друг по-малък тематичен семинар, посветен на Софистът, се организира от Béatrice Lienemann, и както съобщава проф. Едуард Халпър в циркулярното си писмо, този семинар ще се проведе в Ерланген от 5 до 9 октомври тази година.