АРУКО

Начало » 2019

Yearly Archives: 2019

поздрави и новини

 

800px-Brooklyn_Museum_-_The_Magi_Journeying_(Les_rois_mages_en_voyage)_-_James_Tissot_-_overall

Джеймс Тисо. Тримата влъхви пътуват ( ок. 1890). Ню Йорк, музей Бруклин

 

Скъпи колеги и приятели,

Честито Рождество Христово!

Като един от администраторите на сайта на нашата Асоциация ползвам възможността да поздравя всички с чудото на раждането на Спасителя и да пожелая на всички крепко физическо, душевно и духовно здраве, както и непресъхващо вдъхновение за ново творчество и съзидание в писането, превеждането и преподаването.

В хубавите празнични дни ето няколко добри новини.

Едната е свързана с публикуването на сборника с докладите от конференцията Мислене и действане, която проведохме като Втори четения на АРУКО в средата на декември 2018 г., и която беше посветена на 130-годишнината от създаването на Висшето училище в София и 130-годишнината от превеждането на диалога Критон на Платон на български.

Сборникът е включен в издателския план на Философския факултет за 2020 г. и включва текстовете, разширени от докладите на проф. Александър Андонов, проф. Кристина Япова, проф. Нева Кръстева, доц. Невена Панова, доц. Виржиния Радева, доц. Николай Гочев, доц. д-р Силвия Кръстева, д-р Камелия Спасова, д-р Кирил Киров, д-р Марта Методиева, докторант Невелин Вутев, магистър Атанас Игов и моя. В качеството ми на съставител и с любезното им съгласие, предложих за рецензенти проф. Маргарет Димитрова и доц. Анета Димитрова. Факултетният съвет на ФФ приема като рецензенти винаги предложените от авторите или съставителите на сборниците, а д-р Иван Петров ще помогне с редактирането и на текстовете, които не бяха включени в мартенския брой на Литературен вестник. Сборникът ще бъде предаден в УИ „Св. Климент Охридски“ съгласно заявката до 1 март 2020 г. и се надявам да бъде публикуван недълго след това.

IMG_20190527_134929

Другата хубава новина е свързана с голямото признание, което в началото на януари ще получи доц. д-р Светла Славева-Грифин – асоцииран член на нашата Асоциация. В първите дни на новата година във Вашингтон, по време на редовната годишна среща на американското Society for Classical Studies, тя ще получи награда за отлична преподавателска работа и изследвания в областта на античната философия и наука. В мотивировката на комисията, която присъжда наградите, се казва:

Professor Svetla Slaveva-Griffin has leveraged her own interests in ancient philosophy into a boon for both students at Florida State University and for the health of Classics on that campus. Her course on Ancient Science, which remarkably counts as a science credit for the hundreds of students who take it, explores ancient Mediterranean ideas on the natural world, yet employs the pedagogies of a modern science class. Students in the class particularly enjoy recreating the experiments of Greek scientists and their “SciFri” presentations, which actively engage them with their ancient counterparts and teach them skills in critical thinking and writing. They note that they appreciate that they are learning through engagement rather than through memorization. In reviewing the class, many students found themselves surprised by how much they enjoyed and learned from a class that they took only to fulfil a requirement. They credit Professor Slaveva-Griffin’s passion for the material.  As one student says “She is there to grasp attention. She wants to pull each student into what she loves the most and I love it.”

Professor Slaveva-Griffin credits her students with inspiring and guiding her teaching. Although she teaches a wide variety of classes, including an online course in medical terminology, and Greek classes at every level, she changes the material she includes to address student interest and to respond to students’ feedback. Even students in her very large classes note how interactive she is with individuals and credit her with encouraging them to learn more and stretch their own abilities. “The confidence Dr. Slaveva-Griffin instills isn’t to be understated,” notes a student who took several of her classes. “The reason, I think, that she is able to leave her students feeling ready to tackle any research problem, ready to approach any author, is that she leaves them able to teach themselves.”

Professor Slaveva-Griffin’s teaching has been recognized many times, first when she was a graduate student at the University of Iowa, and repeatedly at Florida State University where she has won an Undergraduate Teaching Award, a Certificate of Distinction in online teaching, and multiple nominations for awards in undergraduate and graduate teaching and advising. For her focus on students’ needs and interests, and for her enthusiastic outreach to students who might never be exposed to classical learning, we join her students and colleagues in honoring the work of Professor Svetla Slaveva-Griffin with the SCS’s 2019 Award for Excellence in Teaching of the Classics at the College Level.

Източник: https://classicalstudies.org/awards-and-fellowships/scs-newsletter-november-2019-awards

***

IMG_20190102_133850

 

Третата новина е свързана с новия Управителен съвет. На 14 декември се проведе редовното отчетно-изборно Общо събрание на АРУКО, а като нови трима членове на Управителния съвет бяха избрани доц. д-р Силвия Кръстева от ЮЗУ „Неофит Рилски“, д-р Вяра Калфина от СУ „Св. Климент Охридски“ и д-р Иван П. Петров от Медицинския университет в Пловдив.

Всички трябва да благодарим от сърце на колегите от досегашния УС – доц. д-р Невена Панова, д-р Вероника Келбечева и г-жа Зоя Христова-Димитрова – за всеотдайната работа през предишния тригодишен мандат.

Пожелаваме на новите членове на УС успешна работа, за която ex officio ще им помагат и колегите от предишния състав, и очакваме в съответствие с Устава на АРУКО скоро да научим кой ще е новият председател, който те трябва да изберат помежду си на първото си заседание.

***

На всички пожелавам отморяваща Коледно-новогодишна ваканция, като се надявам и други колеги по-активно да публикуват нови хубави новини тук.

Димка Гичева-Гочева

 

 

премиера на томове от конгрес

 

Вчера, 18 декември 2019 г., в Амфитеатъра на Музея на Акропола в Атина е имало представяне на два тома с пленарните доклади и резюмета от доклади от Световния конгрес, поветен на 2400-годишния юбилей на Аристотел, проведен в Аристотеловия универитет в Солун през 2016 г.

В събитието са взели участие:

Президентът на Република Гърция г-н Прокопиос Павлопулос, който е открил тържеството, а в академичната част – проф. Ламброс Кулубарицис, проф. Теодосиос Тасиос, проф. Деметра Сфендони-Менцу – съставител на двата тома и ръководител на Центъра за международни интердисциплинарни изследвания, посветени на Аристотел в АУС.

Водещ е бил проф. Захариас Скурас.

 

exofylla.psd

Aristotle – Contemporary Perspectives on his Thought (De Gruyter, 2018)

Proceedings of the World Congress “Aristotle 2400 Years” (A.U.Th., 2019)

Editor of the two volumes: Demetra Sfendoni-Mentzou

Speakers

LAMBROS COULOUBARITSIS

Professor Emeritus of Philosophy, Université libre de Bruxelles; Member of the Royal Academy of Belgium Correspondent Member of the Academy of Athens

THEODOSSIOS TASSIOS

Professor Emeritus of the National Technical University of Athens Honorary Doctor of Engineering, A.U.Th.; Honorary President of the Hellenic Philosophical Society

DEMETRA SFENDONI-MENTZOU

Professor Emerita of Philosophy of Science

President of the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.Th.

Coordinator of the discussion:

ZACHARIAS SKOURAS Professor of Genetics, A.U.Th.

Secretary G. of the Interdisciplinary Centre for Aristotle Studies, A.U.Th.