АРУКО

Начало » 2018 » декември

Monthly Archives: декември 2018

вече пет конференции

picture_001-1

        Това е първата книга, публикувана от АРУКО – сборникът „Класически и модерни измерения на религиозното откровение”, съдържащ материали от две конференции на нашето сдружение, а именно „Библия и класическа древност” и „Религия и контекст”, проведени съответно през месец февруари 2008 и 2009 г. Статиите се отнасят до различни области като история на теологията – протестантска, православна, католическа и будистка, – екзегетика, етика, историческа граматика и др. Спазени са всички изисквания за научна публикация: редакционен съвет, единна цитатна система, резюмета на западен език към статиите и др. Изданието дължи своето оформление и излизане от печат най-вече на грижите на д-р Чавдар Хаджиев.
д-р Петър Рогалски

председател на УС на АРУКО от 2008 до 2011 г.

Анонсът за първото издание на АРУКО се цитира от нашия сайт, щракнете тук.

**********************************************************************************

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование АРУКО проведе на 14 и 15 декември своята пета конференция.

Да припомним хронологично: първата се състоя на 29 февруари 2008 г. и темата беше

Библия и класическа древност

 

Тук можете да видите нейната програма.

А тук можете да видите снимки от събитието в Зала 1.

***********************************************************************************

Втората конференция се състоя една година по-късно, пак в Ректората, но в Зала 2.

Нейната тема беше Религия и контекст, а ето и програмата:

27 февруари 2009 г.,

10:00: Откриване на конференцията

Древност и средновековие

10:1510:40: „За реалното и иреалното в създаването на будисткия канон“ – проф. Александър Федотов

10:40-11:05: „Теократичната държава: Йосиф Флавий за Мойсеевото законодателство“ – доц. Николай Гочев

11:05-11:30: „Законът за съботата в юдейската религия и история през първото хилядолетие пр. Хр.“ – д-р Чавдар Хаджиев

11:30-11:55: „Разрушаването на Втория храм и Талмудическата епоха“ – проф. Мони Алмалех

1:55-12:20: „Антропологични бележки върху западната християнска мистика“ –

д-р Петър Рогалски

12:20-12:45:   Дискусия

Обедна почивка

Модерност

13.45-14.10 „Патриарх Кирил за протестантството и вестник „Зорница“ – доц. Росица Ангелова

14:10-14:35: „Екзегетическата траектория като възможност за религиозно философска контекстуализация“ – д-р Вениамин Пеев

14:35-15:00: „Евангелието и републиката: политическият синтез на американската революция“ – Елка Златева

15:00-15.25: „Християнската простителност в културния контекст“ – Атанас Атанасов  

15:25-15.50: „Образователните институции на българската протестантска общност в контекста на модерната епоха“ – Момчил Петров

15.50-16.30:   Дискусия

Тук можете да прочетете кратко представяне на някои доклади в нея, направено от тогавашния председател на УС д-р Петър Рогалски.

***********************************************************************************

Третата конференция беше  Предизвикателството Аристотел

и всичко за нея може да намерите на сайта: https://aristotlesofia.wordpress.com/ Национална конференция с международно участие. СУ „Св. Климент Охридски“, 28-30 ноември 2016.

Конференцията беше организирана по инициатива на АРУКО и с подкрепата на ръководителите на трите философски катедри във ФФ.

Частично финансиране за нея получихме от Фонд „Научни изследвания“ на СУ „Св. Климент Охридски“ със средства, отпуснати целево от държавния бюджет за частично финансиране на научни форуми и съгласно условията на договор No 209 от 14 април 2016 г. от проектен екип. Председател на проектния екип: доц. д-р Димка Гочева. Членове: проф. д-р Хараламби Паницидис; доц. д-р Тодор Полименов; гл. ас. д-р Камелия Спасова; гл. ас. д-р Димитър Илиев; г-жа Елена Чорбаджиева и г-жа Велислава Тодорова.

Допълнителни източници на финансиране също бяха използвани: 1. Целево дарение от 1000 лв. от Асоциацията за развитие на университетското класическо образование, получено от г-жа Мария Николова; 2. Средства на специалност Философия за отличното ѝ представяне в класациите на рейтинговата система по всички показатели.

Във връзка с конференцията беше организиран конкурс за ученическо есе на тема „Моят Аристотел“, за което получихме 46 есета, оценени от жури от четирима преподаватели. Наградените ученици-първенци получиха грамоти и книги на тържествена церемония на 28 ноември в Аулата. Подробности за конкурса и награждаването можете да видите тук:

https://aristotelkonkyrsblogsite.wordpress.com/

***********************************************************************************

Четвъртата конференция се проведе на 15 декември миналата година и темата беше

Утопия. Политическото философстване и фантазиране от античността до днес.

В хронологията на АРУКО това беше четвъртото събитие, което организирахме, но го обявихме като първо четене, защото то постави началото на традиция, която се надяваме да можем да удържим. Всяка година да има четения на асоциацията, които да са еднодневни или двудневни, да се провеждат в средата на декември и в единия от тези дни да се провежда и редовното годишно Общо събрание.

**********************************************************************************

Петото събитие събра 25 участници с доклади от 6 наши университета.

Мислене и действане:
всичко е станало така, както би трябвало да стане

Платон, Критон, 44c

Програмата ѝ е публикувана в предишния пост на този сайт. Документирана е с множество снимки и видеозаписи на голяма част от докладите, направени от колегите Александра Димитрова и Боил Мусев, които ще се появят в образователния канал Класически изследвания в YouTube.

***********************************************************************************

Общо в петте събития, организирани досега, са се включили като докладчици и организатори над 150 участници.

Издадени са два сборника: първият е Класически и модерни измерения на религиозното откровение. Съставители: Николай Гочев, Петър Рогалски и Чавдар Хаджиев. С., АРУКО, 2009. Изданието беше осъществено с целево дарение от 1600 лв. от Висшия евангелски богословски институт, който съществуваше по онова време.

Първият текст в него е от проф. дфн Александър Федотов, който откри с пленарен доклад конференцията през 2009 г.

Бог да го прости и да почива в мир!

**********************************************************************************

Вторият сборник излезе тази година. Предизвикателството Аристотел. Съставители: Димка Гичева-Гочева, Иван Колев и Хараламби Паницидис. С., УИ „Св. Климент Охридски“, 2018.

***********************************************************************************

Ще се постараем да публикуваме текстовете и от двете четения, които в хронологията на АРУКО са четвърта и пета конференция.

Димка Гочева, 19 декември 2018 г.