АРУКО

Начало » 2018 » ноември

Monthly Archives: ноември 2018

програма на четенията

snPetyaOs

снимка на проф. Петя Осенова

Програма на годишните

Четения на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/ АРУКО

14 и 15 декември 2018 г.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Зала 1

Мислене и действане:
всичко е станало така, както би трябвало да стане

Платон, Критон, 44c

Четенията ще бъдат по повод: 130 години от създаването на Софийския университет и 130-годишнината от публикувания през 1888 г. първи новобългарски превод на Платоновия диалог Критон, дело на Иван Държилов.

 

Петък, 14 декември

Водеща: д-р Камелия Спасова

10.00-10.15 часа: Откриване на конференцията от доц. д-р Николай Гочев, катедра Класическа филология, ФКНФ, учредител и пръв председател на УС на АРУКО

10.15-11.00: пленарен доклад на проф. дфн Александър Андонов, ФФ, СУ, с дискусия: За разликата между античното и субектното мислене и действие.

11.00-11.30: доц. д-р Иван Колев, ФФ, СУ: Ентелехии на ντελέχεια

11.30-12.00: проф. д-р Веселин Дафов, ФФ, СУ: Мислене и примиряване – приготвяне, настройване и проектиране.

12.00-12.15: кафе-пауза

12.15-13.45: Водеща: д-р Вяра Калфина

12.15-12.45: доц. д-р Димка Гичева-Гочева: Първият университетски преподавател и изследовател на античната философия у нас – проф. Иван Георгов.

 12.45-13.15: докторант Христо Хр. Тодоров, ФКНФ, СУ: Платон и т.нар. учение за етоса.

13.15-13.45: д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ „Неофит Рилски“: Принципът на противоречието при Платон и Аристотел.

13.45-15.00: обедна почивка

15.00-16.30: секция Философията на Платон, заседание второ:

Водещ: докторант Христо Тодоров

15.00-15.30: доц. д-р Виржиния Радева, ФФ, СУ: Влиянието на идеите на Платон върху хуманитарните науки.

15.30-16.00: д-р Кирил Киров, ЮФ, СУ: Тълкуване, спазване и изпълнение на законите в диалога Критон на Платон.

16.00-16.30: проф. Кристина Япова, НМА „Проф. Панчо Владигеров“: Платоновата „музика“ от Критон към Федон.

16.30-16.45: кафе-пауза

16.45-17.45: Водещ проф. д-р Веселин Дафов, ФФ, СУ

16.45-17.15: проф. Нева Кръстева, НМА „Проф. Панчо Владигеров“: Трите музики на Северин Боеций (ок.480-524) и техният резонанс

  1. 15-17.45: д-р Камелия Спасова, ФСлФ, СУ: Аналогия и аномалия: библиотеките в Александрия и Пергам

17.45-18.00 – почивка

18.00: Годишно Общо събрание на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование/ АРУКО

 

Събота, 15 декември
Секция 9.30-11.30: Водещ доц. д-р Николай Гочев

9.30-10.30: Бетина Янева, Диана Зулчева, Стефан Христов, студенти по Класическа филология: Солон, Питагор и Емпедокъл като интелектуалци.

10.30-11.00: докторант Невелин Вутев, ФФ, СУ: Философията на живота в досократическото мислене.

11.00-11.30: д-р Иван Петров, Медицински университет, Пловдив: Мислене и действие в житието на свети Антоний и неговите славянски преводи.

11.30-11.45: кафе-пауза

Секция Varia historica: Водеща Александра Димитрова, ФКНФ, СУ

11.45-12.15: доц. д-р Николай Гочев, ФКНФ, СУ: Египет – начало на историята.

12.15-12.45: д-р Венелин Пенчев, Национална художествена академия: История и технология на най-древния изкуствен пигмент в Египет.

12.45-13.15: доц. д-р Герасим Петрински, ФФ, СУ: Дамасций Диадох: образът на интелектуалеца-езичник и залезът на античния свят.

13.15-14.15 обедна почивка

14.15 – 16.15. Водеща доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

14.15-14.45: доц. д-р Невена Панова, ФКНФ, СУ: Мислене, говорене и действане: „случаят“ Солон.

14.45-15.15: доц. д-р Боян Манчев, НБУ и Университет за изкуствата, Берлин: Действието на мисълта. Аристотеловото понятие за възможност в оперативното езикознание.

15.15-15.45: д-р Вероника Келбечева, Медицински университет, Пловдив: „Виждането“ отвъд думите според  Тълкувателя на загадки. Романът на Хосе Карлос Сомоса „Пещерата на идеите“.

15.45-16.15: докторант Марта Методиева, ИБЦТ, БАН: Неофит Бозвели и рецепцията на Аристотел през превода на Димитриос Дарварис.

16.15-16.30: кафе-пауза

16.30 – 18.00: Водеща доц. д-р Невена Панова

16.30-17.00: д-р Йордан Ефтимов: Какъв им е Овидий на поетите от епохата на НРБ?

17.00-17.30: д-р Владимир Маринов, НБУ: Как действа езикът според „Софистът“ на Платон?

17.30-18.00: проф. д-р Лидия Денкова, НБУ: Арете като най-добро основание за мислене и действие.

18.00: Закриване на конференцията: доц. д-р Невена Панова, председател на УС на АРУКО

…………………………………………………………………………………….

Мото на конференцията:

(… и нека направим така, щом богът ни води натам.

Критон 54 d: καὶ πράττωμεν ταύτῃ, ἐπειδὴ ταύτῃ ὁ θεὸς ὑφηγεῖται)

За контакт: aduceorg@gmail.com

Организационен екип:

доц. д-р Невена Панова, ФКНФ, председател на УС на АРУКО;

доц. д-р Димка Гичева-Гочева, ФФ; доц. д-р Диана Атанасова, ФСлФ; гл. ас. д-р Камелия Спасова, ФСлФ

 

Последна актуализация:  8 декември 2018, 9.30 часа

 

 

 

 

семинар върху „Реторика“

 

IMG_20180906_134511

На 22 и 23 ноември в Карловия университет в Прага ще се проведе

14-ият работен

семинар на Югоизточноевропейската асоциация за антична философия.

Ще бъдат четени, превеждани на английски и коментирани места от кн. Алфа на Реторика на Аристотел в следния ред и с участието на колегите, които виждате в програмата:

Aristotle’s Rhetoric I.1-6 – Prague

Passages and speakers:

22.11.

9:30-10:30                 I.1 1354a1-1355a3         Luka Boršić

10:45-11:45               I.1 1355a3-1355b24      Klaus Corcilius

12:00-13:00               I.2 1355b25-1356a35    Vladimír Mikeš

lunch

14:30-15:30               I.2 1356a35-1357a21    Christof Rapp

15:45-16:45               I.2 1357a22-1357b25    Robert Howton

17:00-18:00               I.2 1357b26-1358a35    Matyáš Havrda

23.11.

9:30-10:30                 I.3                                        István Barány

10:45-11:45               I.4                                        Péter Lautner

12:00-13:00               I.5 1360b4-1361a27      Pantelis Bassakos

lunch

14:30-15:30               I.5 1361a28-1362a14    Chloe Balla

15:45-16:45               I.6 1362a15-1362b28    Filip Grgic

17:00-18:00               I.6 1362b29-1363b4      David Machek

източник: Блогът на Павел Грегорич http://www.pavel-gregoric.info/?page_id=1286