АРУКО

Начало » 2017 » юни

Monthly Archives: юни 2017

годишни академични четения

 

IMG07754

експонати от Археологическия музей в Нафплио(н)

Колеги,

Както знаете, нашата

Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)
стартира инициативата: Годишни четения на АРУКО, която ще се организира веднъж годишно от нас.

Тема на провеждането на редовните четения на Асоциацията тази година
ще бъде:

Утопия. Политическо философстване и фантазиране от Античността до Новото време

и ще се проведе на 15 декември, 2017 г.

Датата за провеждане на първите годишни четения беше променена с основното съображение: да се осведомят повече евентуални участници и да разполагат с по-дълго време за подготовка, тъй като тази година ще бъде първа за инициативата.

Заявки за доклади се приемат до 20.09.2017 г. на имейл:

aduceorg@gmail.com

Организационен състав:
УС и членове на АРУКО:
доц. д-р Невена Панова (председател)
д-р Вероника Келбечева
хон. ас. Зоя Христова-Димитрова
д-р Иван Петров
доц. д-р Диана Атанасова

***

За първоначален тласък:

От проф. Лидия Денкова вчера научих нещо важно, което бях пропуснала: списанието Следва на НБУ през 2013 г. в брой 28 е имало тематичен блок, посветен на Утопия на Томас Мор:

Утопии / евтопии / дистопии

Лидия Денкова. Живата утопия в местенето на погледа

Томас Мор. Из Утопия: Златна книга, не по-малко полезна, околкото забавна, за най-добрата уредба на държавата и за новия остров Утопия

Еразъм от Ротердам към знатния рицар Улрих фон Хутен

Георги Гочев. Западно сияние. Слово за “Утопия” на Томас Мор

Грегорио Лури. Прогрес, утопия, вяра и подчинение

Хосе Ортега и Гасет. Що е философия? Лекция XI

Лидия Денкова. Същата красота в Държавата – Платоновата евтопия

Софи Бастиен. Изработката на Калигула

 

Вижте тук:

https://sophy.nbu.bg/bg/publikacii/zhivata-utopiq-v-mesteneto-na-pogleda

 

И тук: Съдържание на бр. 28 от 2013 г. на списание „Следва“

 

Реклама

представяне на изданието