АРУКО

Начало » 2017 » май

Monthly Archives: май 2017

успехи на колеги

IMG06697

Вчерашният ден бе особено успешен за двама колеги от нашата Асоциация.

Доц. д-р Драгомира Вълчева представи своята встъпителна доцентска лекция, т.нар. venia legendi или venia docendi на тема „Аскетика“: най-пронизителният вик на Казандзакис в ауд. 176 на Ректората, като тя беше част и от инициативата Ергастирион на специалност Новогръцка филология за провеждане на такива публични лекции и дискусии, а също и един от важните акценти в Майските дни на културата, които протичат в нашия университет през месеца на светите братя-равноапостоли.

Лекцията беше част от работата на колегата Вълчева по превода и предговора на произведението на известния гръцки писател, като направи точно описание на духовната траектория на неговите философски търсения: през обожаването на Фридрих Ницше, за когото той е писал докторска дисертация; през възхищението от Анри Бергсон, чийто ученик Казандзакис е бил в Колеж дьо Франс в Париж; после потапянето в будизма, ленинизма и марксизма; прегръщането на левите идеи сред мизерията и глада в следвоенната Виена; еклектичните му екстатични писания от Берлин; очарованието и разочарованието от реалното случване на социализма в Съветския съюз през 20-те и 30-те години на миналия век. Много интересна лекция, на която освен преподаватели и студенти от Класическа и Новогръцка филология, имаше гости и от ФЖМК, ФФ, ФСлФ и НБКМ.

IMG06698

През тази академична година за втори път присъствам на публична лекция на колегата Вълчева. Първият път беше на 30 ноември миналата година, когато тя изнесе на Аристотеловата конференция голям доклад за българо-гръцките културни преноси и влияния през Възраждането, като тогава се възползвахме от отсъствието на друга участничка, което ни позволи да се запознаем с много детайли от изследването ѝ. Вторият път беше вчера и отново не само чух нещо ново, но и за пореден път се впечатлих от дълбочината на нейните философски анализи. Криволиците в мисловно-теософските лутания на Казандзакис са голямо предизвикателство за изследователите на модерността, дори и за хора, които познават съвременната менталност, а същевременно точно те осветяват добре по-късните му световноизвестни романи. А за филологическите дарби на колегата Драгомира Вълчева като преподавател и преводач от старогръцки, византийски и новогръцки всички знаем отдавна. Чели сме много нейни преводи, към които сега се прибавя и новият на Аскетика. Първият е направен от Георги Куфов.

***

Пак вчера следобед в катедрата по Класическа филология успешно е била обсъдена и е започнала процедурата по защитата на дисертацията на колегата Венцислав Стойков „Преводната рецепция на Библията на новобългарски език през XIX век“ (с научен ръководител проф. дфн Петя Янева). Колегата Стойков е един от учредителите и един от членовете на първия състав на Управителния съвет на нашата Асоциация, но също така той беше и двигател на няколко важни работни семинара за четене и превод на новозаветни книги, а също и на първите две конференции, организирани от АРУКО: Библия и класическа древност (февруари 2008 г.) и Религия и контекст (февруари 2009 г.)

***

А утре по време на академичното тържество в Аулата, посветено на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, доц. д-р Диана Атанасова ще получи наградата за най-добро изследване в областта на литературознанието за нейната втора книга Реторика на историчното. Деяние на св. Никола в южнославянски контекст (Фондация „Литературен вестник“, С., 2015). Наградата се присъжда от Факултета по славянски филологии веднъж на всеки две години по предложение на нарочна комисия и след гласуване на няколко номинации във Факултетния съвет на ФСлФ.

Да честитим на колегите и да им пожелаем здраве и вдъхновение за нови успешни изследвания, преводи, издания, сърцато преподаване и всякакви богоугодни творчески дела!

Да си пожелаем светъл празник утре!

Кирило-Методиевски четения утре

13230310_10206393892554252_6635330587679868062_n

Утре, 11 май, нашата църква почита паметта на светите братя Кирил и Методий.

Единствената в света университетска катедра, която носи тяхното име и изследва старобългарския език, култура и литература, за пореден път организира четения с участието на известни наши учени и преподаватели.

Тя ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски”, в Ректората, Заседателна зала 2.

Програмата на четенията:

9:30 – Откриване
9:45 – 11:20 Първо заседание
Водещ: проф. д.ф.н. Татяна Славова

Климентина Иванова Непроучен ръкопис от XIV в. с преводи на Симеон Метафраст
Искра Христова-Шомова Словото за Въведение Богородично от Теофилакт Български и неговият славянски превод
Христо Трендафилов Една легенда от ХІХ в., Солунската…
Маргарет Димитрова Късни требници, пазени в Зографския и Хилендарския манастир
Петко Петков За павликянската преправка на „Царственика“, дело на отец Едуард
Дискусия
11:20 – 11:30 Почивка

11:30-12:50 Второ заседание
Водещ: проф. д-р Маргарет Димитрова

Татяна Славова За езика на Учителното евангелие на презвитер Константин (с оглед на лични и нелични глаголни форми)
Жени Жикова Проблеми на лексиката на Учителното евангелие на Константин Преславски
Анета Димитрова Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборник
Гергана Ганева Итеративност и вид
Дискусия
12:50 – 14:30 Почивка

14:30: 15:50 Трето заседание
Водещ: проф. д.ф.н. Искра Христова-Шомова

Венета Савова Богослужебните текстове за св. Йоан Владимир: известни и неизвестни данни
Камелия Христова Показателните и относителните местоимения в славянския превод на Словото за Рождество Богородично от Андрей Критски
Диана Атанасова, Димка Гочева За античните философски категории в Симеоновия сборник
Андрей Бояджиев Електронният каталог на славянските ръкописи от Зографския манастир. Сътрудничество и стандарти
Дискусия
15:50 – 16:00 Почивка

16:00 (в Библиотека „Филологии”)
Представяне на нови попълнения в Зографската електронна библиотека

http://www.slav.uni-sofia.bg/…/docume…/Chetenija_05_2017.pdf