АРУКО

Начало » 2017 » януари

Monthly Archives: януари 2017

Нова книга

16265420_10212161786227986_7911095737481437476_nbook_cover_front_and_back_30     

Златоструят е сред най-забележителните паметници на средновековната българска книжнина – съставителството му се смята за дело на самия цар Симеон (893–927) и цели да представи най-доброто от необятното творчество на св. Йоан Златоуст. Поучителен и напътстващ, сборникът „Златоструй” се радва на широка популярност в славянското Средновековие и хвърля мост към високата култура на Византия. Книгата изследва широк спектър от езикови и стилистични черти на първите 45 слова от пълната редакция на Златоструя, като откроява преводаческите им особености и отделя специално внимание на гръцките паралели. Д-р Анета Димитрова преподава старобългарски и старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски”, автор е на монографията „Синтактична структура на преводната агиография” (2012) и на редица статии, посветени на езика на старобългарската преводна книжнина

Реклама

философ, политик, дипломат

250px-basa_525k_1_1077_2_dimitar-mihalchev_praga1913_crop

снимката е от 1913 г., направена е в Прага; източник ДА „Архиви“

Утре, 18 януари, сряда, в 17 часа,

в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ще се проведе вечерна научна сесия в памет на проф. Димитър Михалчев.

Навършват се 50 години от неговата кончина на 18 януари 1967 г.

Програмата на събитието, което се организира по инициатива на Катедра Философия във ФФ и Българското философско общество, е публикувана на сайта Касталия на доц. д-р Иван Колев:

http://www.ivankolev.com/

Научни съобщения ще представят:

  • чл.-кор. проф. д.ф.н Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Възприемането на Михалчевата философия у нас в едри щрихи
  • проф. д.ф.н Нина Димитрова (ИИОЗ, БАН) – Отзивите за “Philosophische Studien”
  • доц. д-р Георги Белогашев (ВТУ) – Димитър Михалчев и създаването на българската основнонаучна школа
  • доц. д.ф.н. Вася Велинова (СУ, Център “Проф. Иван Дуйчев”) – Библиотеката на Димитър Михалчев

***

Колеги,

Споделям съобщението за това събитие тук, защото проф. Димитър Михалчев не е „само“ философ, университетски преподавател, политик, учен и дипломат, но и общественик, при това от онези общественици, които най-много са се вълнували от проблема: какво да е образованието в българското общество? Дали образованието в гимназиите трябва да е доминиращо класическо-хуманитарно или повече „реално“, с превес на природно-математическите и точните науки? Това питане във втората четвърт на ХХ век в продължение на 15 години е провокирало страстни размишления и неопровержими аргументи в полза и на едната, и на другата позиция. Инициатор на тази забележителна полемика, от която можем да научим много и днес, е бил главният редактор на сп. Философски преглед по онова време – проф. Михалчев. Всички, които продължават да мислят и да спорят по тези проблеми, могат да погледнат броевете с дискусията, водена на страниците на сп. Философски преглед от 1928 до 1943 г. по инициатива на проф. Димитър Михалчев за това, какво да бъде “преимуществено” нашето средно гимназиално образование: “класическо” или “реално”. Какви са големите предимства, но и неизбежните граници на всяко едно от двете, и как можем да вземем меда на добрите им страни, като извадим жилото на ограниченията?

Отговорите, дадени от участниците в полемиката тогава, може да ни помогнат и днес.

Димка Гочева