АРУКО

Начало » 2017 » януари

Monthly Archives: януари 2017

Реклами

Нова книга

16265420_10212161786227986_7911095737481437476_nbook_cover_front_and_back_30     

Златоструят е сред най-забележителните паметници на средновековната българска книжнина – съставителството му се смята за дело на самия цар Симеон (893–927) и цели да представи най-доброто от необятното творчество на св. Йоан Златоуст. Поучителен и напътстващ, сборникът „Златоструй” се радва на широка популярност в славянското Средновековие и хвърля мост към високата култура на Византия. Книгата изследва широк спектър от езикови и стилистични черти на първите 45 слова от пълната редакция на Златоструя, като откроява преводаческите им особености и отделя специално внимание на гръцките паралели. Д-р Анета Димитрова преподава старобългарски и старогръцки език в СУ „Св. Климент Охридски”, автор е на монографията „Синтактична структура на преводната агиография” (2012) и на редица статии, посветени на езика на старобългарската преводна книжнина

Реклами

философ, политик, дипломат

250px-basa_525k_1_1077_2_dimitar-mihalchev_praga1913_crop

снимката е от 1913 г., направена е в Прага; източник ДА „Архиви“

Утре, 18 януари, сряда, в 17 часа,

в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

ще се проведе вечерна научна сесия в памет на проф. Димитър Михалчев.

Навършват се 50 години от неговата кончина на 18 януари 1967 г.

Програмата на събитието, което се организира по инициатива на Катедра Философия във ФФ и Българското философско общество, е публикувана на сайта Касталия на доц. д-р Иван Колев:

http://www.ivankolev.com/

Научни съобщения ще представят:

 • чл.-кор. проф. д.ф.н Ангел Стефанов (ИИОЗ, БАН) – Възприемането на Михалчевата философия у нас в едри щрихи
 • проф. д.ф.н Нина Димитрова (ИИОЗ, БАН) – Отзивите за “Philosophische Studien”
 • доц. д-р Георги Белогашев (ВТУ) – Димитър Михалчев и създаването на българската основнонаучна школа
 • доц. д.ф.н. Вася Велинова (СУ, Център “Проф. Иван Дуйчев”) – Библиотеката на Димитър Михалчев

***

Колеги,

Споделям съобщението за това събитие тук, защото проф. Димитър Михалчев не е „само“ философ, университетски преподавател, политик, учен и дипломат, но и общественик, при това от онези общественици, които най-много са се вълнували от проблема: какво да е образованието в българското общество? Дали образованието в гимназиите трябва да е доминиращо класическо-хуманитарно или повече „реално“, с превес на природно-математическите и точните науки? Това питане във втората четвърт на ХХ век в продължение на 15 години е провокирало страстни размишления и неопровержими аргументи в полза и на едната, и на другата позиция. Инициатор на тази забележителна полемика, от която можем да научим много и днес, е бил главният редактор на сп. Философски преглед по онова време – проф. Михалчев. Всички, които продължават да мислят и да спорят по тези проблеми, могат да погледнат броевете с дискусията, водена на страниците на сп. Философски преглед от 1928 до 1943 г. по инициатива на проф. Димитър Михалчев за това, какво да бъде “преимуществено” нашето средно гимназиално образование: “класическо” или “реално”. Какви са големите предимства, но и неизбежните граници на всяко едно от двете, и как можем да вземем меда на добрите им страни, като извадим жилото на ограниченията?

Отговорите, дадени от участниците в полемиката тогава, може да ни помогнат и днес.

Димка Гочева

ars medica romana

15894555_10211086101929680_3389223800619470254_n

покана за докторантска конференция

Поканата бе любезно изпратена от Роберта Бонано, докторантка в Университета на Милано, която взе участие в конференцията „Предизвикателството Аристотел“

4th-5th May, 2017

Sala Crociera Alta, via Festa del Perdono 7, Milano

PhD Conference

Converging Dichotomies

an interdisciplinary approach to Nature and Culture

Converging Dichotomies

An interdisciplinary approach to Nature and Culture

Anthropology session

4th-5th May, 2017

Università degli Studi di Milano

Conference topic areas:

Philosophy (first session), Anthropology (second session), Geography (third session)

The complete call for abstract is available at:

http://eng.dipafilo.unimi.it/ecm/home/doctoral-school

Call for abstracts:

The notions of Nature and Culture may appear as essentially independent the one from the other for their literal definition. Indeed, it is considered one of the traditional dichotomies in Western thought: Nature seems to be an extrinsic dimension of Culture due to the absence of artificiality and development, which seems rather to belong to the latter. 

Nevertheless, there have been important philosophical and scientific considerations that have structurally based their theoretical proposition on the close relationship, often dialectical, between the endless change of Nature and the becoming of Culture.

Consequently, the goal of the conference will be to provide an interdisciplinary debate through specific cases studies in the panorama of Human Sciences. Every session will be introduced by a remarkable keynote speech assessing a theoretical framework necessary for a broader contextualization of every case study.

Anthropology session:

Keynote Speaker, Prof. Laura Rival, University of Oxford, Anthropology 

The nature/culture dichotomy has been the object of constant criticism over the past decades, because of the limits of these concepts in explaining human representations and practices. Considering the positions of Philippe Descola, Eduardo Viveiros de Castro and Tim Ingold, anthropology has focused on the nature of human being and his own place in a close relationship to non-human being life forms. In their studies, these scholars have highlighted how climate phenomena and local species biodiversity get involved in a complex social and cultural relationship with the human communities. Following these ethnographical perspectives, Nature and Culture dichotomy proves itself to be meaningless: human communities are complex networks where men are constantly connected not only with human but also non-human actors. Moreover, as Bruno Latour argued, these networks involve tools, technological devices and ideology. Therefore, the identity of a human being does not presuppose a natural order existing independently from and externally to a cultural order.

From this anthropological perspective, the natural world could be inquired beyond the traditional epistemological classification in which human and natural sciences don’t share a common ground of analysis. What principles must guide this kind of research? What methodologies should ethnologists apply? Which concepts can render their results intelligible?

We are interested in contributions related mainly, but not exclusively, on the following issues:

      Methodological issues on the epistemological role of anthropology

      The relationship between Nature and Culture as Western or transcultural dichotomy

      Case studies dealing with process of constructing identity

      The relationship between body and culture in the human being

      The relationship between processes of identity construction and the environment

Paper Submission and Conference Guidelines:

Keynote speaker presentation will be 40 minutes long followed by 20 minutes for discussion; all other presentations bill be 20 minutes long plus 10 minutes for discussion.

The language of the conference is only English. 

We accept extended abstracts that should be prepared for a blind review in a PDF format before February 17th.

We ask two files: in the first one, the candidate is supposed to write the proposal and in the second one, we would need the following details: name, institutional affiliation, contact information.  

We invite proposals from graduate students and early career researchers within three years of completion of their degree for papers of approximately 2500 characters including bibliography. Please write ‘Milan PhD Conference Abstract Submission’ in the subject line of your email as well as the year in which the PhD was awarded in the case of early career researchers. Abstracts should be prepared for blind review, so ensure that your abstract is free from any identifying personal details.

Please, submit your proposals to: converging.dichtomies2017@gmail.com

The acceptance notification will be given no later than March 7th.

Participation at the conference is free of charge.  

Meals will be provided for the length of the conference.

4th-5th May, 2017

Sala Crociera Alta, via Festa del Perdono 7, Milano

PhD Conference

Converging Dichotomies

an interdisciplinary approach to Nature and Culture

Converging Dichotomies

an interdisciplinary approach to Nature and Culture

Philosophy session

4th-5th May, 2017

Università degli Studi di Milano

Conference topic areas:

Philosophy (first session), Anthropology (second session), Geography (third session)

The complete call for abstract is available at:

http://eng.dipafilo.unimi.it/ecm/home/doctoral-school

Call for abstracts:

The notions of Nature and Culture may appear as essentially independent the one from the other for their literal definition.Indeed, it is considered one of the traditional dichotomies in Western thought: Nature seems to be an extrinsic dimension of Culture due to the absence of artificiality and development, which seems rather to belong to the latter.

Nevertheless, there have been important philosophical and scientific considerations that have structurally based their theoretical proposition on the close relationship, often dialectical, between the endless change of Nature and the becoming of Culture.

Consequently, the goal of the conference will be to provide an interdisciplinary debate through specific cases studies in the panorama of Human Sciences. Every session will be introduced by a remarkable keynote speech assessing a theoretical framework necessary for a broader contextualization of every case study.

Philosophy session:

Keynote Speaker, Prof. Richard McKirahan, Ponoma College, Ancient Philosophy

Nature and culture were among the central issues debated in philosophy from the early Greek thinkers to contemporary reflections.

We are interested in investigating the various manners in which the nature-culture contrast is assessed in the history of thought. This interrogative leaves room open for a large number of approaches and can be addressed within several different branches of philosophy, such as ethics, politics, theology, epistemology, physics and metaphysics. It can also be related to other disciplines in the humanities, such as history, science and literature. For these reasons, we hope to welcome PhD students and junior academics throughout the humanities and thus create an interdisciplinary dialogue across various fields in the study of classical antiquity and beyond.

Our main purpose is to examine how philosophers interpreted and assessed the concepts of nature and culture in a wide variety of contexts, including but without being restricted to:

 • The raise of moral values and the question whether the origin of justice has to be traced back to a natural or a cultural origin

 • The origins of socio-political institutions

 • The legitimacy of political governments

 • The existence of the God/s

 • The status of human rights

 • the justification of slavery and of class distinctions among human beings

 • The origins of language, knowledge and human society

Paper Submission and Conference Guidelines:

Keynote speaker presentation will be 40 minutes long followed by 20 minutes for discussion; all other presentations bill be 20 minutes long plus 10 minutes for discussion.

The language of the conference is only English. 

We accept extended abstracts that should be prepared for a blind review in a PDF format before February 17th.

We ask two files: in the first one, the candidate is supposed to write the proposal and in the second one, we would need the following details: name, institutional affiliation, contact information.  

We invite proposals from graduate students and early career researchers within three years of completion of their degree for papers of approximately 2500 characters including bibliography. Please write ‘Milan PhD Conference Abstract Submission’ in the subject line of your email as well as the year in which the PhD was awarded in the case of early career researchers. Abstracts should be prepared for blind review, so ensure that your abstract is free from any identifying personal details.

Please, submit your proposals to: converging.dichtomies2017@gmail.com

The acceptance notification will be given no later than March 7th.

Participation at the conference is free of charge.  

Meals will be provided for the length of the conference.

Новини от УС

Скъпи членове на АРУКО,

Честита нова година на Вас и близките Ви!

Както вероятно знаете, на проведеното на 16.12.2016 г. Общо събрания на Сдружението беше избран нов Управителен съвет в състав: доц. Невена Панова, д-р Вероника Келбечева и Зоя Христова-Димитрова, както и нов секретар и това е д-р Анета Димитрова.

Новият Управителен съвет вече проведе първото си заседание, на което за председател беше избрана доц. Невена Панова.

На заседанието беше взето решение тази година АРУКО да се опита да организира конференция, съпътствана от конкурс за ученическо есе. Провеждането на конференцията се предвижда за месеците ноември-декември, като още не е уточнена нито дата, нито тема. Очакваме от членовете на АРУКО предложения за тема и визия (тип) на конференцията. Всеки, член на АРУКО, който иска да се включи в организационния състав и на двете събития, да се чувства поканен. Има много задачи, които предстоят да се свършат относно организацията и са необходими повече участници от членовете на УС.

Редовното провеждане на Открития семинар на АРУКО също продължава. За момента имаме заявка за участие за месец март на колегата Димитър Драгнев, за месец април на колегата Елина Боева и за месец май на Зоя Христова-Димитрова. След уточняване на темите ще изпратим програмата до всички ченове. За месец февруари все още няма заявка за участие на лектор в семинара, затова очакваме Вашите предложения. Ако има желаещ може да организираме семинар още в края на февруари.

Очаквайте скоро и протокола от Общото събрание на АРУКО.

Светла и плодотворна година на всички!

От членовете на УС:

Невена Панова

Вероника Келбечева

Зоя Христова-Димитрова