АРУКО

Начало » 2016 » септември

Monthly Archives: септември 2016

семинар „Психоанализа и литература: Едип“

img05818

улица „Софокъл“ на Скиатос 

 На 15 септември, в 18 часа, в Новата конферентна зала на Ректората ще се проведе първата сбирка на семинара „Психоанализа и литература: Едип“, в която две основни изложения ще направят изследователките на старогръцката литература и философия доц. д-р Невена Панова от катедрата по Класическа филология във ФКНФ и гл. ас. д-р Камелия Спасова от катедрата по Теория на литературата във Факултета по славянски филологии.

Тук е представянето на събитието във фейсбук с кратки анотации на двете основни изложения.

Накратко за доклада на доц. д-р Невена Панова: Антични литературни версии около Едип
При това представяне на антични(те) литературни версии на мита за Едип (или на отделни негови фрагменти и аспекти) ще бъде направен опит сюжетът да бъде изваден и изведен от най-популярната си текстова форма, тази на Софокловата трагедия, добила и силна вторична значимост благодарение на включването ѝ като образец в Аристотеловата Поетика. Така вероятно ще изскочат някои неочаквани акценти, обусловени, разбира се, от жанровия контекст на отделните свидетелства – и в целостта на историята, и в ролята на самия Едип, които биха заслужавали и нова интерпретации.

 

S

сфинксове, лъвове и жерави върху ваза от 5-ти век пр. Хр. 

археологически музей на Хиос


Резюме на доклада на д-р Камелия Спасова: Загадката на Сфинкса и смяната на парадигмите

Великата творба на Софокъл вече векове вълнува читатели, изследователи, специалисти от различни полета. Кой всъщност е Едип? Какъв е този „син, който не е трябвало да се ражда” ? Какво е необичайното в неговата съдба? Какъв е всъщност този човек, убил своя баща и оженил се за своята майка? Защо Фройд избира да наименува едно централно понятие в психоанализата именно „Едипов комплекс”?
Това са част от въпросите, които ще поставим в този семинар. Ще разгледаме също така различните парадигми в полето на психоанализата и литературата, които са разработвали въпроса за Едип, както и неговото отношение към други въпроси, поставени в редица текстове – литературни и психоаналитични.

Заповядайте на първата среща на семинара: 15 септември, 18 часа, Нова конферентна зала, Ректорат.

img01328

отломки от същия експонат в археологическия музей на Хиос

 

Реклама

международен филологически форум

img_8313

Новият академичен сезон започва на сайта на АРУКО с покана, адресирана до студенти и докторанти, която получихме от проф. дфн Искра Христова-Шомова от катедрата по Кирилометодиевистика:

Уважаеми колеги,

Факултетът по славянски филологии има честта и удоволствието да Ви покани на Втория международен филологически форум за студенти и докторанти, който ще се проведе от  17 до 20 ноември 2016 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основни направления

Направленията, в които очакваме Вашите заявки, са:
Литературознание;
Лингвистика;
Фолклористика и Културна антропология;
Средновековна култура и литература;
Методика на обучението по български език и литература;
Методика на чуждоезиковото обучение.
img_8305

В рамките на Форума

В рамките на Форума са предвидени лекции на изявени български учени. В програмата са включени и кръгли маси на следните теми: „Живот с другите“, „Българите отвъд България“, работни семинари „Преводи и прочити”, „Млади критици за нови български автори”, както и вечер, в която ще се четат преводи на текстове на св. Климент Охридски. Ще бъдат организирани срещи с известни български писатели и журналисти.

Последният ден, 20.11.2016 г., е предвиден за посещение на Рилския манастир.

Важно

Докладите ще бъдат коментирани и оценявани от експертно жури.
Работни за Форума са всички славянски езици и английски език.
Време за представяне на докладите – 15 минути.
Няма такса правоучастие.

За много повече подробности и допълнителна информация вижте сайта на конференцията.

Снимките на поста са от Първия международен филологически форум, проведен през есента на 2014 г.