АРУКО

Начало » НОВИНИ » КОНФЕРЕНЦИИ » подготвяме конференция за Аристотел

подготвяме конференция за Аристотел

Архив

IMG04057.jpg

 

IMG04058.jpg

Скъпи колеги,

През 2016 г. светът отбелязва 2 400-ната годишнина от раждането на Аристотел и за юбилея на Философа Асоциацията за развитие на университетското класическо образование на своето Общо събрание, проведено на 18 декември 2015 г., реши да инициира тридневна национална конференция.

Време: Конференцията да се планира за 28, 29 и 30 ноември 2016 г.

Място: Ректоратът на Университета.

Заглавие – работно засега: Наследството на Философа. 2 400 години от рождението на Аристотел.

Продължителност на докладите: 20 минути и 10 минути за дискусия след всеки един от тях.

Инициатор и организатор: Асоциацията за развитие на университетското класическо образование АРУКО, създадена през 2005 г. с участието на студенти и преподаватели от няколко университетски сфери: класици, философи, историци и богослови https://aaduce.wordpress.com/.

Конференцията , която планираме, ще се осъществи така, както се случи тридневният международен семинар върху последния предполагаемо Платонов диалог Епиномис в Софийския Университет през юни 2011 г.: с институционалната подкрепа на МП Антична култура и литература в специалност Класическа филология на ФКНФ.

Аристотел е философствал с енциклопедичен размах и за всичко. Изследването и преподаването, четенето и интерпретирането на неговите текстове през хилядолетията е минавало през столетия на затихване, почти замиране и осланяне в работата на духа и мисълта на единични негови творби, почти единствено и само логическите, при това най-кратките, след които са идвали десетилетия и столетия на радостно откриване и утвърждаване на силата на осмисленото от създателя на Ликейона. Всеобхватното му мисловно наследство и до днес е първооснова и начало на университетското образование в буквалния смисъл: то се изучава като фундамент на всичко последващо от студентите-първокурсници в бакалавърските програми на множество факултети и университети, в които идеята за образованието полага класическото като темел. Всички и навсякъде у нас, които изучават неговата теологика и философия на природата, психологията и антропологията му, теорията за поетическото и сценичните изкуства, биологията и космологията, логиката и методологията му, плодотворните метаморфози на неговите понятия в съвременната херменевтика и феноменология, в лингвистиката и догматичната теология, имат повод в края на ноември на 2016 г. да се съберат в най-стария и най-авторитетния наш университет, да споделят своите тълкувания и да ги обсъдят с компетентни участници-колеги в различните секции на конференцията. Ние предлагаме те тематично да са:

 Теологиката на Аристотел ( първата философия, наречена от Андроник Родоски метафизика).

Природата, космосът и живите същества

Логиката и методологията

За поетическото, реторическото и сценичните изкуства

Етиките и политическите теории на Аристотел

Душата, паметта и сънищата ( психология, епистемология, философия на съзнанието и антропология, „малки“ текстове като „За паметта и припомнянето“, „За сънищата и сънуваното“ и т.н.)

Историческата съдба на аристотелизма в европейската, еврейската и арабската мисловност.

Срок за представяне на заявките и резюметата на докладите: 1 септември. Подбор и първоначална програма: 15 октомври.

Колегите-ръководители на трите философски катедри във Философски факултет с ентусиазъм подкрепиха идеята: проф. д-р Хараламби Паницидис, ръководител на катедрата по История на философията, преводач на „Атинската полития“; проф. д-р Александър Гънгов  agungov@phls.uni-sofia.bg – преподавател по съвременна философия и логика, ръководител на катедрата по Логика, етика и естетика, който предложи като член на организационния комитет доц. д-р Тодор Полименов todor_polimenov@hotmail.com ; доц. д-р Иван Колев – ръководител на катедрата по Философия, душа и двигател на много плодотворни инициативи във философската общност у нас, с дисертационен и хабилитационен труд върху „За душата“ на Аристотел ivankolev.bg@gmail.com .

Освен тримата представители на трите философски катедри във ФФ, в организационния комитет участват и три представителки на АРУКО, посочени от Общото събрание на асоциацията на 18 декември 2015 г.: гл. ас. д-р Камелия Спасова от катедрата по Теория на литературата във ФСлФ – автор на дисертация за „Реторика“ на Аристотел и „Федър“ на Платон, (публикувана като книгата „Събитие и пример у Платон и Аристотел“, С., 2012); секретар на УС на АРУКО;  хон.ас. Зоя Христова-Димитрова,(защитила магистърска теза: превод и коментар на „Метафизика” на Теофраст), в момента докторантка по етика с предстояща защита в ИИОЗ и хоноруван асистент в МП по Антропология във ФФ; и аз, доц. д-р Димка Гочева.

Аристотелизмът у нас е достигнал до изключителни преводачески и изследователски върхове благодарение на няколко преподаватели в миналото и днес от катедрата по Класическа филология във ФКНФ: проф. д-р Александър Ничев, превел За поетическото изкуство и Реторика, публикувал две изследвания на френски език върху Поетиката; проф. дфн Анастас Герджиков, първи преводач на Политика и изследовател на нейното влияние върху по-късната антична и средновековна политическа мисъл; доц. д-р Николай Гочев, преводач на осем от четиринадесетте книги в първия български превод на Метафизика, автор на хабилитационно изследване на Поетиката и нейното осмисляне във философията на Хегел, Лосев и Попър; д-р Донка Марковска, преподавателка по старогръцка литература в края на 80-те години и автор на дисертация върху За поетическото изкуство; гл. ас. д-р Димитър Илиев – преподавател по старогръцки език и преводач на За възникването и загиването – фундаментално съчинение както за онтологията, така и във философстването за природата.

Очакваме към организационния комитет на конференцията да се присъедини скоро поне един от колегите-класици от катедрата по Класическа филология.

Членовете на организационния комитет ще имаме следните функции: подбор, подредба и модериране на докладите в съответните секции, а ако бъде осигурено издаването им в УИ „Св. Климент Охридски“ през 2017 г., ще бъдем редактори на съответните глави от сборника.

Адрес за кореспонденция: мейлът на АРУКО aduceorg@gmail.com и мейловете на съответните секционни организатори.

Ако желаете да участвате в секцията, в която ще бъдат обсъждани психологическите, епистемологическите и антропологическите съчинения – от най-влиятелните през вековете до най-късно откритите като ценност, но поразяващи с ефекта на дълго незабелязано съкровище, като „За паметта и припомнянето“, например – пишете на доц.д-р Иван Колев: ivankolev.bg@gmail.com

За подбора на докладите и ръководството на секцията по Логика и методология се ангажира доц. д-р Тодор Полименов от катедрата по Логика,етика и естетика във ФФ, изследовател на шестте логически трактата в „Органона“. Пишете му на адрес:todor_polimenov@hotmail.com

За подбора на докладите и ръководенето на заседанията в историкофилософската секция отговорността пое ръководителят на катедрата по История на философията проф. д-р Хараламби Паницидис. Пишете му на адрес:harry_panicidis@abv.bg

За участие с доклад в секцията за поетическото, реторическото и сценичните изкуства изпращайте питания и предложения на д-р Камелия Спасова:kameliaspassova@gmail.com

За всичко, свързано със секцията за етическите и политическите схващания на Аристотел, се обръщайте към хон. ас. Зоя Христова-Димитрова:zoia1604@abv.bg

За участие в секцията за космоса, природата и живите същества, пишете и изпращайте предложения на мен: dimka.gocheva@gmail.com

Организационният комитет ще избере председател помежду си след присъединяването и на колегите от катедрата по Класическа филология, и ще изпрати официална информация и покани до различни образователни и изследователски институции у нас през февруари.

Надяваме се и ще търсим финансиране, спомоществователи и дарители за случването не само на конференцията, но и за подреждането на съпътстваща експозиция по време на Климентовите празници тази година, на която да бъдат представени преводи, издания и изследвания, книги за и от Аристотел, преведени и написани от български учени, както и копия от непубликувани досега докторски дисертации и магистърски тези за него.

За всички новини поглеждайте тук и за обновяване, допълване и/или коригиране на информацията, пишете на мен, Димка Гочева или на останалите колеги поддържащи страницата на АРУКО – Камелия Спасова, Зоя Христова и Невена Панова: kamelia spassova <kameliaspassova@gmail.com>,
zoia xristova <zoia1604@abv.bg>, nevenapan@gmail.com.

Ето още веднъж адресите на членовете на инициативно-организационния комитет, към който очакваме да се присъединят и колеги от катедрата по Класическа филология: agungov@phls.uni-sofia.bg
Тодор Полименов <todor_polimenov@hotmail.com>,
Хараламби Панидицис <harry_panicidis@abv.bg>,
Иван Колев <ivankolev.bg@gmail.com>,
Камелия Спасова <kameliaspassova@gmail.com>,
Зоя Христова <zoia1604@abv.bg>,
Димка Гочева <dimka.gocheva@gmail.com>

 


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: