АРУКО

Начало » 2016

Yearly Archives: 2016

довечера: Общо събрание

img06155Тази вечер от 18 часа в 189 кабинет в Гълъбарника ще се проведе редовното годишно Общо събрание на Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО). Ето я и официалната покана за него:

ПОКАНА

за провеждане на Общо събрание на сдружение

„Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)”

 

Управителният съвет на сдружение „Асоциация за развитие на университетското класическо образование (АРУКО)“ – София, на основание член 26 ЗЮЛНЦ, кани всички членове и кандидати за членове на сдружението на редовно общо събрание на 16 декември 2016 г., в 18 ч., в 189 аудитория на Софийския университет, бул. „Цар Освободител” 15, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на сдружението през 2016 г.; 2. Финансов отчет; 3. Обсъждане и гласуване на промени в Устава на сдружението; 4. Приемане на нови членове; 5. Избор на нов Управителен съвет; 6. Обсъждане на бъдещата дейност на сдружението; 7. Разни.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет:

Елия Маринова (председател на УС)

Вяра Калфина (член на УС)

Владимир Маринов (член на УС)

 

Поканата е публикувана в Държавен вестник на 21 октомври 2016 г., в брой 83, с. 46.

 

 

img06156

Нашата Асоциация беше създадена на 8 март 2005 г. и оттогава до днес е може би единствената неправителствена организация у нас, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), която е посветена на задружното изучаване и обсъждане на античното културно, литературно и философско наследство от хора, които формално са включени в различни академични и културни институции.

Поради високия академизъм на своята работа Асоциацията остава почти незабелязана от дарители и донори, само с три изключения.

Асоциацията обединява преподаватели, студенти от бакалавърски и магистърски програми, доктори и докторанти от няколко различни факултети и специалности в СУ, от НБУ и от институти в БАН, както и няколко колеги с друга практика, но убедени в ценността на изследването на античността и средновековието като основа на европейското културно развитие – с всички негови върхове, постижения и спадове.

Уставът на Асоциацията е демократичен: един и същ Управителен съвет не може да го ръководи повече от три последователни години. Досега председатели на УС са били доц. д-р Николай Гочев, д-р Петър Рогалски и доц. д-р Невена Панова.

В момента председател на УС е доц. д-р Елия Маринова от специалност Класическа филология във ФКНФ, а членове на УС са д-р Владимир Маринов от НБУ и д-р Вяра Калфина от ФФ.

За единадесетте години на своето съществуване с много ентусиазъм и малко финансови ресурси (само от членски внос и три целеви дарения за провеждането на три конференции) Асоциацията организира или спомогна за осъществяването на десетки семинари, лекции, премиери, дискусии и обсъждания на различни проблеми от античната литература, култура и философия. Някои от тях бяха част от учебния план и от академичната програма на бакалавърската и магистърската степен в специалност Класическа филология и на МП по Реторика и по Философия за неспециалисти във ФФ. Имаше събития, свързани с преподавателската работа и изследванията на колеги от Богословския факултет на СУ и на Висшия евангелски богословски институт (ВЕБИ), каквито бяха конференциите Религия и контекст, и Библия и класическа древност. Докладите от тях бяха издадени през 2009 г. в сборник със заглавие Класически и модерни измерения на религиозното откровение, под редакцията на Николай Гочев, Петър Рогалски и Чавдар Хаджиев.

През юни 2011 г. беше организиран тридневен международен семинар върху Платоновия, предполагаемо Платоновия и предполагаемо последен негов диалог – Епиномис.

А преди две седмици се проведе голямата конференция, посветена на 2400-ната годишнина от рождението на Аристотел, на която основен организатор и инициатор бяха колеги от Асоциацията.

Има няколко характеристики, които бяха доминиращи в живота на АРУКО през първите 11 години от създаването на Асоциацията: 1. демократичност на управлението; 2. отчетност и редовно провеждане на годишните Общи събрания; 3. рекламиране, отразяване и включване в работата и инициативите на всички колеги със същите или сходни професионални занимания, дори и на онези от тях, които не одобряват сдружаването на подобен интердисциплинарен принцип; 4. много голям ентусиазъм, 99% безвъзмездна доброволна ангажираност на въодушевените членове на АРУКО с организирането на премиери, семинари, дискусии и лекции; 5. липса на каквато и да било финансова поддръжка, на която се радват стотици други НПО у нас, които, обаче, се занимават с директно или завоалирано управляване на вътрешно- и външнополитическите процеси.

Ако разгледате този сайт, ще намерите много репортажи, снимки и съобщения за събития, представяния или кратки анонси на новоизлезли книги, интервюта и видеоматериали от премиери и университетски семинари.

Ако някой желае да се присъедини към нас, може да изпрати молба за членство до ръководството на УС на Асоциацията.

Асоциации като нашата оживотворяват академичните институци, защото преодоляват преградите между различните им структурни сегменти, „склерозирали учебни планове и коридорни образователни концепции“, както ги окачествяваше проф. Богданов и парализиращите йерархични таксономии.

Димка Гичева-Гочева

16 декември 2016 г.

img06158

 

 

 

браво на участниците

img04501

Конкурсът за есе на тема Моят Аристотел бе обявен във връзка с отбелязването на 2400-ната годишнина от рождението на Аристотел и конференцията Предизвикателството Аристотел. Той се случи по инициатива на преподаватели от ФФ – доц. д-р Иван Колев и проф. д-р Хараламби Паницидис, които вече 28 години организират националната олимпиада по философия. Координатори на конкурса бяха г-жа Зоя Христова-Димитрова и г-жа Велислава Тодорова от организационния екип.

Бе създаден и поддържан специален сайт https://aristotelkonkyrsblogsite.wordpress.com/

В конкурса участваха 48 есета, изпратени от средношколци от цялата страна. Ето техният списък по реда на получаването им до 15 ноември:

 1. Петя Стоянова 11 кл., гр. Ловеч. Заглавие: Справедливото е законното и съразмерното, есе върху „Никомахова етика“на Аристотел.
 1. Валерия Коларова, 11 кл., Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. Заглавие: И тъй, никой не би оспорил това, че законодателят трябва да се занимае пpeди всичко с възпитанието на младежите. В държавите, в които това не стане, се нанася вреда на държавното устройство, защото възпитанието трябва да бъде според устройството., есе върху „Политика“ на Аристотел.
 2. Диана Михайлова, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана. Заглавие: Есе по откъс от произведение на Аристотел, есе върху „Никомахова етика“, на Аристотел.
 1. Вероника Стефанова 12 кл., 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие: „Наблюдения върху „Политика“VIII, 4“, есе върху „Политика“на Аристотел.
 2. Лиа Костова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Политика“ на Аристотел.
 3. Даниела Ранова, 12 кл., 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 4. Веселин Дойчинов, 12 кл.,9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел
 5. Томина-Стефани Павлова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Политика“ на Аристотел.
 6. Цветелина Костова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие: „Вярваме, че нещо е добро не заради това, че го желаем; желаем го затова, защото вярваме, че е добро. Всичко започва с мисълта.“.
 7. Божидара Пачилова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие: „Мисли върху същността на справедливостта и нейната противоположност– несправедливостта“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 8. Санита Куцарова, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново. Заглавие: „Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 9. Цветелина Алиева, СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново. Заглавие: „Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“.
 10. Елена Александрова, 11 кл., гр. Велико Търново , заглавие: „Животът изисква движение“, есе върху „За душата“.
 11. Габриела Стайкова, гр. Велико Търново, есе върху „Никомахова етика“.
 12. Виктория Колева, гр. Велико Търново, есе върху “Никомахова етика“.
 13. Борислав Димитров, Испанска гимназия, София, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 14. Иванова, Деница, Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Попово, есе върху За душата на Аристотел.
 15. Атанас Илков, гр. Попово, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 16. Мая Алексова, Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“, гр. Петрич. заглавие:„Философстват поради учудването“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 17. Свилен Стоянов, 10 кл. Стара Загора, „Ромен Ролан“. Заглавие: „Справедливостта и несправедливостта“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 18. Георги Младенов, Благоевград. Заглавие: „Никомахова етика“. „Властта- рамката на справедливостта като цел”, есе върху откъса от „Никомахова етика“.
 19. Давид Костадинов, гр. Троян заглавие; „Разсъждения върху Метафизика“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 20. Виолета Богданова, гр. Варна, ГПЧЕ “Йоан Екзарх“ , „Идеите – вечни и вечно развиващи се“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 21. Теодора Недкова Маркова, ГПЧЕ „Йоан Екзарх” гр.Варна, 11“г“ клас. Eтиката в отношенията между хората.
 22. Тодор Христов, гр. Варна, „Д-р. Петър Берон“, есе върху „Никомахова етика“.
 23.  Краси Пътникова, гр. Петрич, есе върху „Метафизика“.
 24. Теодора Димова, гр. Пловдив, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 25. Даниела Панчева, Стара Загора, „Ромен Ролан“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 26. Мари-Жанет Иванова, гр. Казанлък, есе върху „Политика“на Аристотел.
 27. Марина Стоянова, гр. София, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. „Навикът да се търси смешното“.
 28. Музин Юсеин, гр. Кърджали, „Справедливост и несправедливост“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 29. Ванеса Олег Димитрова, гр. Монтана, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 30. Йоана Димитрова, гр. Велико Търново, ПЕГ“Проф. д-р Асен Златаров“,„За образите, цветовете и душевните състояния“, есе върху „За душата“ на Аристотел.
 31. Виолета Андонова, гр. Петрич, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 32. Калоян Николов, Стара Загора, „Ромен Ролан“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 33. Айсун Кадир, гр.Кърджали, заглавие: „Добродетели и пороци“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 34. Евдокия Касабова, гр. Кърджали, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 35. Велислава Росенова Стоицова, гр. Благоевград, ПХГ „Св.Св Кирил и Методий“, есе върху “Политика”.
 36. Венциян Иванов, ПЕГ “Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, заглавие:„Хората сега, както и в миналото, са започвали да философстват поради учудването.“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 37. Йоана Добромирова Димитрова, 22. СУ „Георги Раковски“, гр. София, заглавие: Аристотел (Политика, V), есе върху „Метафизика“на Аристотел.
 38. Сузана Стоянова Порчева, Профилирана гимназия „Пейо K. Яворов“ гр. Петрич, заглавие: ,,МОЯТ АРИСТОТЕЛ”, есе върху
 39. Мария Илиева Сребренова, Профилирана гимназия “Пейо К. Яворов“ , град Петрич, област Благоевград,
 40. Йоланда Силянова Царева, ПГО „Кн.Мария Луиза“, гр.София, заглавие:„Справедливостта на Аристотел – причина и следствие или за съмнението в общоприетите принципи“, есе върху „Никомахова етика“.
 41. Марина Николаева Стоянова; 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.„Навикът във всичко да се търси смешното е най – явният признак за посредственост – защото смешното винаги е на повърхността“.
 42. Борислав Димитров, 164 Испанска езикова гимназия “Мигел де Сервантес“, гр. София, заглавие: „Моят Аристотел“.
 43. Александра Пенева, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон, Варна, есе върху „За небето“ на Аристотел.
 44. Христина Михова. 12 клас, НГПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян. Размишления върху „Никомахова етика“, книга Епсилон.
 45. Йоана Николаева Георгиева, ПЕГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. „Изкуството се ражда тогава, когато от многото впечатления, придобити в резултат на опита, възникне едно схващане относно подобните неща.
 46. ***последното есе беше получено една седмица след определения краен срок и макар и много хубаво, не е било на вниманието на журито: Самуил Стойчев. гимназия „Ромен Ролан“, Стара Загора. Есе на тема: „Нека кажем нещо и относно „това, заради което”, както се нарича целта…“

***

Жури в състав: председател проф. д-р Хараламби Паницидис и членове доц. д-р Иван Колев, доц. д-р Николай Гочев и доц. д-р Герасим Петрински определи като най-добри есетата на

 1. Давид Костадинов от НГПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян.
 2. Георги Младенов Георгиев от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград.
 3. Тодор  Христов  от  Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Специална награда на журито получи Александра Пенева от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна.

Наградите – грамоти и книги – бяха обявени и връчени на церемония, която се проведе на 28 ноември 2016 г. в Аулата на Университета. Водещ беше проф. дфн Александър Андонов. Вижте снимки от награждаването на сайта на конкурса.

***

С голямо облекчение споделям, че не бях член на журито, защото половината от есетата бяха много хубави и заслужаваха отличия.

Всички ученици – наши млади колеги-интерпретатори, които се включиха, са достойни за похвала. Специални благодарности дължим и на техните преподаватели за насърчението и подкрепата.

Да пожелаем на младите автори да запазят любознателността, учудването и любовта към философията през целия си живот, а на техните преподаватели – да окуражават юношите да мислят все така смело!

Димка Гичева-Гочева от организационния екип

img04477