АРУКО

Начало » 2015 » юли

Monthly Archives: юли 2015

in memoriam Огнян Радев

Радев 2 (3)

снимка от средата на 80-те години на ХХ век

Огнян Радев (1955-2015)

 

На 60-годишна възраст почина преподавателят по старогръцки език и античност Огнян Радев.

Той беше от първото поколение учители в НГДЕК, които започнаха работата си там в края на 70-те и началото на 80-те години; и бяха малко по-възрастни от своите ученици.  При преподаването на литература или философия това често е недостатък, но при езиците – не, защото те, до една степен на владеене, са като точните науки и изкуствата – или умееш, или не умееш.

Радев беше завършил специалност „Класическа филология“ в СУ, където беше учил при специалисти и познавачи на науките за античността. Там професори бяха Георги Михайлов и  Александър Ничев, а асистенти – Анна Николова и Богдан Богданов. Това беше школата и Радев направи всичко, за да създаде уважение и възторг от нея.

Той водеше заниманията по старогръцки език и антична (гръцка и римска) култура, които започваха в 9-ти клас. Курсът по култура беше едногодишен, а по старогръцки – 4-годишен, с 8 часа седмично в началото. Това беше достатъчно, за да се изучат основите на езика и да се достигне до способност да се четат книги на него.

Резултатът беше, че от гимназията излизаха хора, които нямаха техническа трудност да се заемат с коя да е филологическа, историческа и хуманитарна наука; защото знаенето на старогръцки като чужд език е основата на тези занимания от времето на римското завоевание на гръко-македонските държави; и никога не е преставало да бъде.

Огнян Радев преподаваше езика както трябва да се прави това. Той изпитваше учениците на преподадените от самото начало думи (според тетрадка-речник, задължителна), четеше с тях наскоро изучените текстове, за да знае точно и във всеки момент кой и как е учил, и кой и какви способности има за тази дейност. Даваше контролни, които проверяваше навреме, подробно и най-голям интерес. Заедно с другите колеги по гръцки и латински организираше олимпиадите (от 1980-та нататък).

Когато учениците му стигнеха до 12-клас и се готвеха да кандидатстват в специалността, той правеше безплатни семинари у дома си (в квартирата си на „Черковна“), и то такива, че те да нямат нужда от друга подготовка. Ако искаха да вземат някоя от книгите, които виждаха у дома му, той им ги даваше. А тогава те бяха редки и ценни.

След като завършеха и станеха студенти, той ги приемаше като гости, интересуваше се как вървят нещата в университета им и коментираше всичко, отнасящо се до науката и образованието. Беше им приятел и знаеше къде са границите в това общуване, така че то да се запази, а не да пропадне.

Аз станах студент, а по-късно и преподавател по античност; и ако съм имал учител по тези науки, това е бил той.

Той се интересуваше от театър и кино и поради това създаде театър на гимназията, който поставяше антични драми. Целта му не беше да стане популярен с това, а да прави изкуство заедно с други хора.

Когато гимназията посещаваше античните паметници в Гърция, той предварително разпределяше на учениците задачи – кой на кое място за какво да говори пред останалите. Тези задачи бяха подобни на курсови работи и университетски упражнения; учениците четяха, готвеха се за тях. Поради това те се чувстваха не като екскурзианти, а като историци на местата, през които минават. Това придаваше на пътуванията не развлекателно-консуматорски, а изследователски и философски дух. Това беше голямо постижение.

Като заместник-директор Радев имаше цялостна грижа за учебния процес; доколкото гимназията беше класическа, той беше нейният ръководител. Така той се оказа в центъра на класическото образование в страната ни, което значи – в центъра на науките за човека. Хора с такава позиция са малко, а последствията от дейността им са големи. За 35 години той стана учител на две поколения учени и словотворци – каквито и да са били и да бъдат техните дела, той е участвал в образованието им.

Тъй като НГДЕК даваше на учениците си знания, без които историческа наука в нашия свят няма и които те не можеха да придобият другаде на родния си език.

Ето така Огнян Радев стана участник в най-важните дела от живота на страната ни. Той е един от строителите на съвременна България.

Бог да го прости!

Николай Гочев

summer school for digital tools in the humanities

CALL FOR PARTICIPATION
Center of Excellence
Regional Studies Program in the Humanities „Alma Mater“
University of Sofia “St. Kliment Ohridski”

SUMMER SCHOOL FOR DIGITAL TOOLS
IN THE HUMANITIES
Sofia, 7-14 September 2015

For the second time after the Summer Workshop in 2013, the Center of Excellence in the
Humanities “Alma Mater” at University of Sofia organizes jointly with King’s College, London, a
training event in digital technologies for the Humanities. The 2015 Summer School is targeted at
historians, archaeologists, classical scholars, philologists, textual critics and other humanitarians
with little to moderate skills in computers and IT who would like to enhance their competences in
the following fields:
. EpiDoc XML (http://epidoc.sourseforge.net) – marking up of epigraphical monuments with TEI
..L for epigraphers and archaeologists;
. SNAP:DRGN (http://snapdrgn.net/) – marking and connecting between them personal names
and prosopographical data for the purposes of historical and philological research;
. Historical GIS – geospatial surveys, digitizing of topographical maps, interactive map layers
with historical information;
. Perseids (http://perseids.org/) – a platform for transcribing, editing, and publishing ancient
documents and texts;
. SoSOL (Son of Suda Online) – a platform for describing and publishing epigraphic and
papyrologic documents.
. ..GLE Europeana (http://www.eagle-network.eu/) – the European network of partner projects
for the publishing of ancient documents, objects, and artefacts.
The school is open for applications by MA and PhD students, as well as post-doc and early
researchers from all humanitarian disciplines.

The applicants should send a CV and a Motivation
statement clarifying their specific research interests and training needs to dimitar.illiev@gmail.com
no later than 15.07.2015.

The places are limited and you will be notified about your acceptance
within 7 working days after the application deadline.
The participation fee is 30 еurо or their equivalent in Bulgarian leva. It covers coffee breaks
and materials for the participants. The transport and the accommodation are at the expense of
the participants.

ORGANIZING COMMITTEE:
Dr. Dimitar Iliev
Dr. Maria Baramova
Dobromir Dobrev