АРУКО

Начало » 2014 » март

Monthly Archives: март 2014

за дисертацията на Владимир Маринов

 Утре, 31 март, понеделник, в НБУ ще се проведе защитата на дисертацията на колегата

Владимир Маринов на тема

„Учението на Порфирий за самопознанието в традицията на античния

неоплатонизъм“.

Научен ръководител е проф. д-р Лидия Денкова, а рецензенти са доц. д-р Димитър Димитров от ВТУ

и доц. д-р Светла Славева -Грифин от Щатския университет на Флорида.

Становищата са на проф. д-р Лидия Денкова, проф. д-р Христо Тодоров и проф. дфн Цочо Бояджиев.

Да пожелаем на колегата Маринов успех и признание, които той отдавна заслужава!

 Авторефератът, рецензиите и становищата за дисертацията са публикувани в съответствие с

изискванията на Закона за развитие на академични състав тук:

http://www.nbu.bg/index.php?l=702

тримата колеги за „Антигона“ и нейното превеждане

В този 45-минутен филм може да се види и чуе споделеното от Анастас Герджиков, Боян Манчев и Георги Тенев за „Антигона“, за атическата трагедия и за преводите на Софокловата творба, направени досега на български език: от Пенчо Славейков през 1893-1894 г., от Александър Ничев през 1949 г., за експеримента на Гочев и Мерджански от 1998 г. във връзка с постановката на „Сфумато“ тогава, и за новото издание, което освен поетичен превод предлага на читателя и паралелен гръцки текст. В книга и три виртуални ейдоса.
Съвсем краткото филмче за началото на събитието и 15-минутния финал вече са публикувани на този сайт.
Благодарности за екипа на „Проектория“, за тримата колеги, за домакините от PhotoSynthesis и за записването на дискусията от Велин Белев.