АРУКО

Начало » 2013 » ноември

Monthly Archives: ноември 2013

Реклами

ПОКАНА

MI

Реклами

ПОКАНА

Здравейте,

Имам удоволствието на Ви поканя на лекцията на д-р Милен Иванов, кандидат-член в АРУКО, на тема:
ОТ КУЛТА КЪМ ХЕРОЯ КЪМ КУЛТА КЪМ СВЕТЕЦА В БАЛКАНСКИТЕ ЗЕМИ НА ЮГ ОТ РЕКА ДУНАВ (III – VII ВЕК)

Лекцията ще се проведе на 28 ноември, четвъртък, от 18 ч. Очаквайте уточнение за мястото на провеждането й, както и кратка анотация.
Поздрави, Невена Панова

ПОКАНА

Управителният съвет на АРУКО, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички чле-
нове и кандидати за членове на асоциацията на
редовно общо събрание на 17.12.2013 г. в 18,30 ч.
в 189 аудитория на Софийския университет, бул.
Цар Освободител 15, при следния дневен ред: 1.
отчет на дейността на асоциацията през 2013 г.;
2. финансов отчет; 3. обсъждане и гласуване
на промени в устава на асоциацията, свързани
с условията за членство; 4. приемане на нови
членове; 5. избор на нов управителен съвет и
секретар; 6. обсъждане