АРУКО

Начало » 2013 » август

Monthly Archives: август 2013

лекции през септември

Драги колеги и приятели от АРУКО,

Надяваме се, че Вашето лято е било щастливо и интересно!.

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че в началото на септември ще имаме възможност да се срещнем с нашата
колега проф. Светла Славева-Грифин, преподавател по антична философия в Department of Classics, Florida State University.

Тя ще представи най-новото от своята работа в две лекциина 10 септември, вторник, от 17.30 часа в 175 аудитория на тема

„В градината на Зевс: Плотин и Хелиодор за алегорията на любовта“;

и на 11 септември, сряда, отново от 17,30 в оуд. 175 на Ректората – „Философи и лекари с Асклепиеви души“.

Лекциите на се осъществяват с организационното съдействие на Катедрата по класическа филология и в резултат на поканата на доц. Димка Гочева, затова по-надолу следва краткото представяне на проф. Славева-Грифин, предоставено от доц. Гочева:

Проф. Светла Славева-Грифин е завършила НГДЕК през 1986 г. и е alumna на катедрата по Класическа филология във ФКНФ, в която се дипломира през 1992 г. с дипломна работа за философията на Плотин под научното ръководство на н.с. Атанас Орачев.
След това получава магистърска и докторска степен в Университета в Айова.
Автор е на книгата Plotinus on Number, издадена и преиздадена поради светкавичното си изкупуване в Оксфордското университетско издателство през 2009 г.

Преподавателската работа на проф. Славева-Грифин е свързана с Университета на Флорида от години.
В момента тя е на двугодишна специализация в Германия с подкрепата на фондация „Александър фон Хумболт“.

Нейните научни изследвания накратко са: в платонистката и неоплатонистката философска традиция, и по-специално в онтологията на математическото в битието, както и върху влиянието на късноантичната неоплатонистка философия върху медицината.
Повече за нея, за постиженията, публикациите и наградите на проф. Славева-Грифин можете да видите
тук, където тя е институционално представена:

http://classics.fsu.edu/People/Faculty/Svetla-Slaveva-Griffin

Предстоящата нейна книга в съ-авторство с Паулина Ремес е енциклопедичен справочник за неоплатонизма:

http://www.acumenpublishing.co.uk/display.asp?K=e2013021312412604&dtspan=180:420&m=68&dc=82

Съвсем накратко книгата за числото според Плотин е показана и в блога на Димка Гочева:

http://dimkasdiary.blogspot.com/2009/07/blog-post_31.html

При желание и интерес на аудиторията ще бъде организирана още една среща-разговор за изследванията и публикациите в областта на античната философия и наука, като времето и мястото за нея ще бъдат уточнени малко по-късно, след втората лекция на 11 септември.

Желаем Ви следващи дни, изпълнени още с лятно вдъхновение и очаквайте и следващо писмо с напомняне за тези предстоящи събития, на които се надяваме, че ще успеете да присъствате,

Люба Никифорова,

Николй Янев,

Невена Панова

ПОКАНА ЗА ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР

http://dimkasdiary.blogspot.com/

Колкото и да не ни се иска, летните дни си отиват и наскоро ще настъпи есенното академично оживление.

В първата половина на септември Университетът отново ще стане място за интересни семинари, дискусии и лекции.

Може би първи сред тях ще е този, който организира д-р Цветина Рачева от катедра Философия във ФФ с участие и на колеги от чужбина, и неговата програма е следната:

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ В ЕПОХАТА НА ПОСТМОДЕРНА

ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР

семинарът се провежда с финансовото съдействие на Философски факултет

на СУ „Свети Климент Охридски”

3-5 СЕПТЕМВРИ 2013

СОФИЯ

ПРОГРАМА

3 СЕПТЕМВРИ

ОТКРИВАНЕ

17.00 часа, зала 1, Ректорат

КОКТЕЙЛ

18.30 часа, ресторант Алма Матер

4 СЕПТЕМВРИ

Зала 1, Ректорат

9.30 – 11.00, Водещ Цветина Рачева

Александър Омарчевски, СУ, БогФ, „Предизвикателствата на постмодернизма към Православието”

Александър Исаков, СПбГУ, “ Философия и теология: возможности диалога“

Герги Каприев, СУ, ФФ, „Съвременният православен дебат”

11.00 – 11.30 Кафе-пауза

11.30 – 13.00, Водещ Александър Омарчевски

Андрей Горин, СПбГУ, „Кризис метафизики и феномен онтологического аргумента“

Леонид Лукомский, „Дали е възможна философската религия в епохата на постмодерн“

Сергей Методиев, БАН, ИИОЗ, „Философски основания за възраждането на религията в постмодерния свят”

14.30 – 16.00, Водещ Красимир Делчев

Оксана Штайн, РХГА, Медийный образ события: оптика видения или грамматика нарратива?

Иван Колев, СУ, ФФ, „ Touch Screen”

Борис Братина и Светлана Лазович, Университет Прищина (Косовска Митровица) “Один день“ теория

Николай Велев, СУ, ФФ, „Към една съвременна форма за снемане отчуждеността на битието”

16.00 – 16.30, Кафе-пауза

16.30 – 18.30 Водещ Иван Колев

Людмил Петров, БАН, ИИОЗ, „Християнството в епохата на постмодерна”

Петър Стоилов, СУ, БогФ, „Чудотворните образи: минало и настояще“

Росен Русев, СУ, БогФ, „Православната етика и духът на капитализма“

Николай Петров, СУ, БогФ,

5 СЕПТЕМВРИ

Зала 1, Ректорат

09.30 – 11.00 Водещ Людмил Петров

Иван Христов, СУ, БогФ, „Постмодернизм в интерпретации милиционерского икуменизма и его посттоталитарной приватизации”

Красимир Делчев, СУ, ФФ, „Християнството и Мартин Хайдегер”

Владимир Теохаров, СУ, ФФ, „Джани Ватимо и съдбата на християнството”

11.00 – 11.30, Кафе-пауза

11.30 – 13.00 Водещ Иван Христов

Димка Гочева, СУ, ФФ, „Античното и християнското онтологизиране на хетеросексуалността”

Зорница Гюрова, СУ, БогФ, Сherchez la femme” – за венецианската връзка и за женската красота в християнска и постмодерна перспектива (нова хипотеза за стенописите от 1259 г. в Боянската църква)

Чавдар Парушев, СУ, ФСлФ, „Микроикономика на верността. Събитие и дар“

13.00 – 14.30, Обяд, ресторант Алма Матер

14.30 – 16.30 Водещ Димка Гочева

Илвие Конедарева, СУ, ФСлФ, „Библейски образи и мотиви в съвременния български роман“

Николай Метев, СУ, ФСлФ, „Роля на библейските мотиви в разказа „Лазар“ от Димитър Динев”

Цветелина Калъчева, СУ, ФФ, „Creatio vs facio. Божественост и небожественост в творчеството”

Олга Дарманчева, СУ, БогФ, „Н. Бердяев за достойнството на християнството и недостойнството за християните”

16.30 – 17.00, Кафе-пауза

17.00 – 19.00 Водещ Сергей Методиев

Веселин Дафов, СУ, ФФ, „Изследващата общност (Философия с деца) и доктрината“

Ивайло Добрев, СУ, ФФ, „Темпоралност и ситуативност: към проблема за времето”

Светлана Калницки, университет Конкордия, Монреал, „Философские истоки и постмодернисткое мышление в контексте „новых историй“”

Цветина Рачева, СУ, ФФ, „От другата страна на явленията”