АРУКО

Начало » КОНКУРСИ » Моят Аристотел

Моят Аристотел

Новина на Димка Гичева-Гочева препубликувана от рубрика „новини“ на тази страница.

браво на участниците

img04501

Конкурсът за есе на тема Моят Аристотел бе обявен във връзка с отбелязването на 2400-ната годишнина от рождението на Аристотел и конференцията Предизвикателството Аристотел. Той се случи по инициатива на преподаватели от ФФ – доц. д-р Иван Колев и проф. д-р Хараламби Паницидис, които вече 28 години организират националната олимпиада по философия. Координатори на конкурса бяха г-жа Зоя Христова-Димитрова и г-жа Велислава Тодорова от организационния екип.

Бе създаден и поддържан специален сайт https://aristotelkonkyrsblogsite.wordpress.com/

В конкурса участваха 48 есета, изпратени от средношколци от цялата страна. Ето техният списък по реда на получаването им до 15 ноември:

 1. Петя Стоянова 11 кл., гр. Ловеч. Заглавие: Справедливото е законното и съразмерното, есе върху „Никомахова етика“на Аристотел.
 1. Валерия Коларова, 11 кл., Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. Заглавие: И тъй, никой не би оспорил това, че законодателят трябва да се занимае пpeди всичко с възпитанието на младежите. В държавите, в които това не стане, се нанася вреда на държавното устройство, защото възпитанието трябва да бъде според устройството., есе върху „Политика“ на Аристотел.
 2. Диана Михайлова, ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана. Заглавие: Есе по откъс от произведение на Аристотел, есе върху „Никомахова етика“, на Аристотел.
 1. Вероника Стефанова 12 кл., 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие: „Наблюдения върху „Политика“VIII, 4“, есе върху „Политика“на Аристотел.
 2. Лиа Костова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Политика“ на Аристотел.
 3. Даниела Ранова, 12 кл., 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 4. Веселин Дойчинов, 12 кл.,9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел
 5. Томина-Стефани Павлова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие:“Моят Аристотел“, есе върху „Политика“ на Аристотел.
 6. Цветелина Костова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, Заглавие: „Вярваме, че нещо е добро не заради това, че го желаем; желаем го затова, защото вярваме, че е добро. Всичко започва с мисълта.“.
 7. Божидара Пачилова, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. Заглавие: „Мисли върху същността на справедливостта и нейната противоположност– несправедливостта“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 8. Санита Куцарова, СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново. Заглавие: „Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 9. Цветелина Алиева, СУ „Емилиян Станев“, Велико Търново. Заглавие: „Моят Аристотел“, есе върху „Метафизика“.
 10. Елена Александрова, 11 кл., гр. Велико Търново , заглавие: „Животът изисква движение“, есе върху „За душата“.
 11. Габриела Стайкова, гр. Велико Търново, есе върху „Никомахова етика“.
 12. Виктория Колева, гр. Велико Търново, есе върху “Никомахова етика“.
 13. Борислав Димитров, Испанска гимназия, София, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 14. Иванова, Деница, Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Попово, есе върху За душата на Аристотел.
 15. Атанас Илков, гр. Попово, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 16. Мая Алексова, Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“, гр. Петрич. заглавие:„Философстват поради учудването“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 17. Свилен Стоянов, 10 кл. Стара Загора, „Ромен Ролан“. Заглавие: „Справедливостта и несправедливостта“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 18. Георги Младенов, Благоевград. Заглавие: „Никомахова етика“. „Властта- рамката на справедливостта като цел”, есе върху откъса от „Никомахова етика“.
 19. Давид Костадинов, гр. Троян заглавие; „Разсъждения върху Метафизика“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 20. Виолета Богданова, гр. Варна, ГПЧЕ “Йоан Екзарх“ , „Идеите – вечни и вечно развиващи се“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 21. Теодора Недкова Маркова, ГПЧЕ „Йоан Екзарх” гр.Варна, 11“г“ клас. Eтиката в отношенията между хората.
 22. Тодор Христов, гр. Варна, „Д-р. Петър Берон“, есе върху „Никомахова етика“.
 23.  Краси Пътникова, гр. Петрич, есе върху „Метафизика“.
 24. Теодора Димова, гр. Пловдив, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 25. Даниела Панчева, Стара Загора, „Ромен Ролан“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 26. Мари-Жанет Иванова, гр. Казанлък, есе върху „Политика“на Аристотел.
 27. Марина Стоянова, гр. София, 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“. „Навикът да се търси смешното“.
 28. Музин Юсеин, гр. Кърджали, „Справедливост и несправедливост“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 29. Ванеса Олег Димитрова, гр. Монтана, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 30. Йоана Димитрова, гр. Велико Търново, ПЕГ“Проф. д-р Асен Златаров“,„За образите, цветовете и душевните състояния“, есе върху „За душата“ на Аристотел.
 31. Виолета Андонова, гр. Петрич, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 32. Калоян Николов, Стара Загора, „Ромен Ролан“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 33. Айсун Кадир, гр.Кърджали, заглавие: „Добродетели и пороци“, есе върху „Никомахова етика“ на Аристотел.
 34. Евдокия Касабова, гр. Кърджали, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 35. Велислава Росенова Стоицова, гр. Благоевград, ПХГ „Св.Св Кирил и Методий“, есе върху “Политика”.
 36. Венциян Иванов, ПЕГ “Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново, заглавие:„Хората сега, както и в миналото, са започвали да философстват поради учудването.“, есе върху „Метафизика“ на Аристотел.
 37. Йоана Добромирова Димитрова, 22. СУ „Георги Раковски“, гр. София, заглавие: Аристотел (Политика, V), есе върху „Метафизика“на Аристотел.
 38. Сузана Стоянова Порчева, Профилирана гимназия „Пейо K. Яворов“ гр. Петрич, заглавие: ,,МОЯТ АРИСТОТЕЛ”, есе върху
 39. Мария Илиева Сребренова, Профилирана гимназия “Пейо К. Яворов“ , град Петрич, област Благоевград,
 40. Йоланда Силянова Царева, ПГО „Кн.Мария Луиза“, гр.София, заглавие:„Справедливостта на Аристотел – причина и следствие или за съмнението в общоприетите принципи“, есе върху „Никомахова етика“.
 41. Марина Николаева Стоянова; 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“.„Навикът във всичко да се търси смешното е най – явният признак за посредственост – защото смешното винаги е на повърхността“.
 42. Борислав Димитров, 164 Испанска езикова гимназия “Мигел де Сервантес“, гр. София, заглавие: „Моят Аристотел“.
 43. Александра Пенева, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон, Варна, есе върху „За небето“ на Аристотел.
 44. Христина Михова. 12 клас, НГПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян. Размишления върху „Никомахова етика“, книга Епсилон.
 45. Йоана Николаева Георгиева, ПЕГ“Проф.д-р Асен Златаров“, гр. Велико Търново. „Изкуството се ражда тогава, когато от многото впечатления, придобити в резултат на опита, възникне едно схващане относно подобните неща.
 46. ***последното есе беше получено една седмица след определения краен срок и макар и много хубаво, не е било на вниманието на журито: Самуил Стойчев. гимназия „Ромен Ролан“, Стара Загора. Есе на тема: „Нека кажем нещо и относно „това, заради което”, както се нарича целта…“

***

Жури в състав: председател проф. д-р Хараламби Паницидис и членове доц. д-р Иван Колев, доц. д-р Николай Гочев и доц. д-р Герасим Петрински определи като най-добри есетата на

 1. Давид Костадинов от НГПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян.
 2. Георги Младенов Георгиев от Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“, гр. Благоевград.
 3. Тодор  Христов  от  Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“, гр. Варна.

Специална награда на журито получи Александра Пенева от Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна.

Наградите – грамоти и книги – бяха обявени и връчени на церемония, която се проведе на 28 ноември 2016 г. в Аулата на Университета. Водещ беше проф. дфн Александър Андонов. Вижте снимки от награждаването на сайта на конкурса.

***

С голямо облекчение споделям, че не бях член на журито, защото половината от есетата бяха много хубави и заслужаваха отличия.

Всички ученици – наши млади колеги-интерпретатори, които се включиха, са достойни за похвала. Специални благодарности дължим и на техните преподаватели за насърчението и подкрепата.

Да пожелаем на младите автори да запазят любознателността, учудването и любовта към философията през целия си живот, а на техните преподаватели – да окуражават юношите да мислят все така смело!

Димка Гичева-Гочева от организационния екип

%d блогъра харесват това: